Centrum voor de Kunsten Muzelinck is een sociaal-maatschappelijk gedreven bedrijf in het werkveld cultuurparticipatie in de gemeenten Oss, Bernheze en Cuijk. Om duurzaam betekenisvol te zijn zet Muzelinck kunst en cultuur in bij maatschappelijke vraagstukken. Muzelinck werkt samen met Proeftuin Ruwaard aan een duurzame en structurele samenwerking met zorg-en welzijnsorganisaties in de regio. Zo draagt Muzelinck bij aan de positieve gezondheid van mensen, aan het levensgeluk, de sociale binding én de vitaliteit in de regio. 

Het project

Met de impulsgelden professionaliseert Muzelinck zich in korte tijd verder binnen de zorg- en welzijnssector, via de programmalijn Kunst & Geluk. De kennis en het netwerk binnen de zorg worden vergroot, en medewerkers in zorg en welzijn en kunst en cultuur leren elkaars taal spreken leren met interventies en programma’s. Deze programma's worden gemeten op aantoonbaar effect. 

De leersessies geven weer input voor de programma’s die Muzelinck verder gaat ontwikkelen en uitvoeren met kunstprofessionals. Zo zijn 10 kunstprofessionals en 7 medewerkers van Muzelinck samen aan de slag in het Ontwikkelprogramma Kunstinterventies. Dit programma is mede vormgegeven door en uitgevoerd in samenwerking met o.a. Sjaak Langenberg, Rosé de Beer en Cindy van Bremen. Dit zijn deskundigen op het gebied van kunstinterventies in de zorg en het sociaal domein. In het ontwikkelprogramma staan de ervaringen in de praktijk, de ontwikkeling van de visie en competenties van de kunstenaars en het inzetten van social design centraal. Hiermee wordt toegewerkt naar een pool van kunstprofessionals met goede competenties.

Een voorbeeld van een kunstinterventie ontwikkelt binnen dit programma is Pruts & Klooi. Je leest meer over dit project op ons online platform MEST.

Belangrijke lessen tot nu toe

Binnen Proeftuin Ruwaard en programmalijn Kunst & Geluk wordt programmatisch gewerkt. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je structureel samen? Hoe kom je van projecten naar een programma? Hoe werk je in gelijkwaardig partnerschap aan urgente maatschappelijke thema’s? Hoe doorbreken we de schotten tussen de culturele sector en het sociaal domein?

Tijdens het Community Art Brabant-Café op 15 april 2021 gingen partners uit de Proeftuin Ruwaard, Bart Bakker, Noortje Spierings en Rian van Lavieren, in op deze vragen. Enkele belangrijke conclusies en randvoorwaarden:
 

  • Zorg voor samenwerking op alle niveaus van de organisaties: bestuur, management en uitvoering
  • Denk niet in projecten maar in een gedragsverandering
  • Om dit voor elkaar te krijgen zijn intrinsiek gemotiveerde mensen nodig die out of the box durven te denken
  • Wees niet bang om fouten te maken en te leren
  • Zorg voor draagvlak en een heldere visie op bestuurlijk niveau
  • Maak een open constructie waar partijen bij aan kunnen sluiten
  • Meer info kijk op: https://www.andersdenkendoenorganiseren.nl

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de transitie die Muzelinck met dit project inzet van een traditioneel kunstencentrum naar een veerkrachtige organisatie middenin de samenleving, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het structureel inzetten van kunstprofessionals binnen de integrale gezondheidszorg. 

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een adviserende rol gespeeld bij de totstandkoming van deze aanvraag. Kunstloc monitort dit project o.a. op het gebied van methodiekontwikkeling, effectmeting en professionalisering.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/218

Wil je meer weten over impulsgelden voor professionalisering?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand