Centrum voor de Kunsten Muzelinck is een sociaal-maatschappelijk gedreven bedrijf in het werkveld cultuurparticipatie in de gemeenten Oss, Bernheze en Cuijk. Om duurzaam betekenisvol te zijn zet Muzelinck kunst en cultuur in bij maatschappelijke vraagstukken. Muzelinck werkt samen met Proeftuin Ruwaard aan een duurzame en structurele samenwerking met zorg-en welzijnsorganisaties in de regio. Zo draagt Muzelinck bij aan de positieve gezondheid van mensen, aan het levensgeluk, de sociale binding én de vitaliteit in de regio. 

Het project

Met de impulsgelden professionaliseert Muzelinck zich in korte tijd verder binnen de zorg- en welzijnssector, via de programmalijn Kunst & Geluk. De kennis en het netwerk binnen de zorg worden vergroot, en medewerkers in zorg en welzijn en kunst en cultuur leren elkaars taal spreken leren met interventies en programma’s. Deze programma's worden gemeten op aantoonbaar effect. 

De leersessies geven weer input voor de programma’s die Muzelinck verder gaat ontwikkelen en uitvoeren met kunstprofessionals. Zo zijn 10 kunstprofessionals en 7 medewerkers van Muzelinck samen aan de slag in het Ontwikkelprogramma Kunstinterventies. Dit programma is mede vormgegeven door en uitgevoerd in samenwerking met o.a. Sjaak Langenberg, Rosé de Beer en Cindy van Bremen. Dit zijn deskundigen op het gebied van kunstinterventies in de zorg en het sociaal domein. In het ontwikkelprogramma staan de ervaringen in de praktijk, de ontwikkeling van de visie en competenties van de kunstenaars en het inzetten van social design centraal. Hiermee wordt toegewerkt naar een pool van kunstprofessionals met goede competenties.

Een voorbeeld van een kunstinterventie ontwikkelt binnen dit programma is Pruts & Klooi. Je leest meer over dit project op ons online platform MEST.

Belangrijke lessen tot nu toe

Binnen Proeftuin Ruwaard en programmalijn Kunst & Geluk wordt programmatisch gewerkt. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je structureel samen? Hoe kom je van projecten naar een programma? Hoe werk je in gelijkwaardig partnerschap aan urgente maatschappelijke thema’s? Hoe doorbreken we de schotten tussen de culturele sector en het sociaal domein?

Tijdens het Community Art Brabant-Café op 15 april 2021 gingen partners uit de Proeftuin Ruwaard, Bart Bakker, Noortje Spierings en Rian van Lavieren, in op deze vragen. Enkele belangrijke conclusies en randvoorwaarden:
 

  • Zorg voor samenwerking op alle niveaus van de organisaties: bestuur, management en uitvoering
  • Denk niet in projecten maar in een gedragsverandering
  • Om dit voor elkaar te krijgen zijn intrinsiek gemotiveerde mensen nodig die out of the box durven te denken
  • Wees niet bang om fouten te maken en te leren
  • Zorg voor draagvlak en een heldere visie op bestuurlijk niveau
  • Maak een open constructie waar partijen bij aan kunnen sluiten
  • Meer info kijk op: https://www.andersdenkendoenorganiseren.nl

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de transitie die Muzelinck met dit project inzet van een traditioneel kunstencentrum naar een veerkrachtige organisatie middenin de samenleving, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het structureel inzetten van kunstprofessionals binnen de integrale gezondheidszorg. 

Rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft een adviserende rol gespeeld bij de totstandkoming van deze aanvraag. Kunstloc monitort dit project o.a. op het gebied van methodiekontwikkeling, effectmeting en professionalisering.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/218

Wil je meer weten over impulsgelden voor professionalisering?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden