Met 'Over de muur' presenteert Museum Krona in Uden zich meer richting de buitenwereld en vergoot daarmee haar betekenis voor de cultuur in Brabant en daarbuiten. De afgelopen periode is vooral ingezet op verbetering van het museumcomplex en de verbreding van de identiteit. Nu is het tijd voor het verbreden en vernieuwen van het publiek.

Het project

Om een doorgroei te maken naar jaarlijks 20.000 bezoekers, zet Museum Krona diverse middelen en projecten in. Zo werkt het museum aan een tentoonstelling van landelijke betekenis die een breed publiek aanspreekt, namelijk: 'Tussen werelden. Chagall en de hedendaagse kunst'.

De programmering van 2021 staat daarnaast in teken van het kloosterleven, passend bij het 'jaar van het kloosterleven'. Het meest ambitieuze project binnen deze programmering richt zich op de kloosters in de jaren '60.

Bovendien richt Museum Krona zich met het project 'FEEST! In de abdij' op educatie en jongeren. 'FEEST!' maakt deel uit van een landelijk project, met tien deelnemende musea en organisaties onder leiding van het Catharijneconvent in Utrecht. Het initiatief wil leerlingen op een speelse wijze kennis bijbrengen over de religieuze feesten die wij vieren.

In het project 'Apostles' gaan jongeren aan de slag met nieuwe media, zoals fotografie, video en digital art. Inmiddels hebben hier al ca. 1200 leerlingen van het Udens College zich voor ingeschreven. Ook wil het museum jongeren buiten schoolverband en in de wijde regio bereiken. ‘Apostles’ moet het startsein worden van een jaarlijks terugkerend project gericht op de leeftijdscategorie 12 tot 20-jarigen, een doelgroep die nu nauwelijks wordt bereikt.

In lijn met deze projecten zet Museum Krona de komende twee jaar een marketing-en-communicatiestrategie op om het aantal bezoekers te vergroten en daarmee het museum landelijk op de kaart te zetten. Bovendien wordt er middels projecten actief ingezet op het bereiken van nieuwe doelgroepen. Voor deze ontwikkeling ontvangt Museum Krona een subsidiebijdrage uit de impulsgelden.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie ziet dat door de aanvrager een langjarige ontwikkeling wordt geambieerd die de positie van het museum moet bestendigen en structureel versterken. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat dit project bijdraagt aan de beoogde stijging van het aantal (terugkerende) bezoekers en het verbinden van nieuwe doelgroepen aan het museum. Dit is volgens haar van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem.

Rol van Kunstloc Brabant

Liesbeth Jans, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Museum Krona geadviseerd over de subsidieaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/241

Wil je meer weten over subsidie impulsgelden voor projecten omtrent religieus erfgoed?

Neem dan contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden