De Nederlandse Breaking League (NBL) is een relatief jonge organisatie die ondanks haar korte bestaan al goed verankerd is binnen het urban veld in Brabant. De verschillende betrokkenen hebben een breed netwerk binnen de scene en kunnen rekenen op draagvlak bij andere partijen. Sinds urban door beleidsmakers is omarmd, is er een infrastructuur ontstaan waarbinnen makers zich verenigen. Het belang van een dergelijke infrastructuur wordt door Kunstloc onderschreven. Een partij als NBL is een belangrijk onderdeel van deze infrastructuur. Met een impulsbijdrage werkt NBL aan de doorontwikkeling van haar organisatie.

foto: Raemy Abdelsalam

 

Professionalisering

Met behulp van de impulsgelden professionaliseert NBL vier belangrijke onderdelen binnen haar organisatie. NBL werkt aan het vergaren van kennis over specifieke onderdelen, het beter inrichten van de backoffice en daarmee het vergroten van de duurzaamheid van de organisatie: 

  • Juridisch Vergaren van meer kennis over juridische zaken en het borgen daarvan. Met een jurist voeren ze coaching-gesprekken en ze laten een aantal basiscontracten opstellen, zodat de NBL een juridische basisinfrastructuur heeft. 
  • Back Office De gehele back office van de NBL dient gedegen ingericht te worden en processen moeten vastgelegd worden: ledenadministratie, automatisering van de ranking en registratie voor de battles/workshops. Hiermee wordt veel tijd bespaard, de foutmarge geminimaliseerd en de duurzaamheid van de NBL vergroot. 
  • Financieel Momenteel verzorgt één van de teamleden op vrijwillige basis de algehele administratie, op basis van eigen kennis en inzicht en in overleg met het bestuur. Wanneer de potentie die de NBL en breaking hebben optimaal wordt benut en de huidige groei wordt doorgezet, dan is er een dringende behoefte aan meer scholing/training van het team op het gebied van financiën en correcte boekhouding en administratie. 
  • Media & Communicatie Hoewel de activiteit op sociale media groei laat zien, zijn door gebrek aan menskracht en expertise op bepaalde onderdelen veel basiszaken op het gebied van communicatie nu niet goed uitvoerbaar. Goede verslaglegging van de initiatieven, het opbouwen van een persbestand en het consistent uitsturen van persberichten zijn enkele voorbeelden hiervan. Er is grote behoefte om de communicatie goed in te richten, zodat NBL naar een next level kan doorgroeien. 

Kennisvoucher

NBL heeft eerder een kennisvoucher ingezet om haar strategische positionering en ontwikkelrichting scherp te formuleren. Peter van der Aals van Grote Woorden heeft de organisatie begeleid bij het opstellen van een businessplan voor verder professionalisering, en het verzilveren van kansen en verwerven van extra financiële middelen. Dit geeft NBL de kennis en inzichten om tot een gezonde financieringsmix te komen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie erkent het belang van het ontwikkelen van een platform binnen de urban scene en is ervan overtuigd dat de Nederlandse Breaking League met dit project een toegevoegde waarde kan realiseren binnen deze infrastructuur. 

foto: Raemy Abdelsalam

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft NBL geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T1/212

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2019/032

 

 

Meer weten over impulsgelden voor je organisatieontwikkeling?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden