De Nederlandse Breaking League (NBL) is een relatief jonge organisatie die ondanks haar korte bestaan al goed verankerd is binnen het urban veld in Brabant. De verschillende betrokkenen hebben een breed netwerk binnen de scene en kunnen rekenen op draagvlak bij andere partijen. Sinds urban door beleidsmakers is omarmd, is er een infrastructuur ontstaan waarbinnen makers zich verenigen. Het belang van een dergelijke infrastructuur wordt door Kunstloc onderschreven. Een partij als NBL is een belangrijk onderdeel van deze infrastructuur. Met een impulsbijdrage werkt NBL aan de doorontwikkeling van haar organisatie.

foto: Raemy Abdelsalam

 

Het project

Met behulp van de impulsgelden professionaliseert NBL vier belangrijke onderdelen binnen haar organisatie. NBL werkt aan het vergaren van kennis over specifieke onderdelen, het beter inrichten van de backoffice en daarmee het vergroten van de duurzaamheid van de organisatie: 

  • Juridisch Vergaren van meer kennis over juridische zaken en het borgen daarvan. Met een jurist voeren ze coaching-gesprekken en ze laten een aantal basiscontracten opstellen, zodat de NBL een juridische basisinfrastructuur heeft. 
  • Back Office De gehele back office van de NBL dient gedegen ingericht te worden en processen moeten vastgelegd worden: ledenadministratie, automatisering van de ranking en registratie voor de battles/workshops. Hiermee wordt veel tijd bespaard, de foutmarge geminimaliseerd en de duurzaamheid van de NBL vergroot. 
  • Financieel Momenteel verzorgt één van de teamleden op vrijwillige basis de algehele administratie, op basis van eigen kennis en inzicht en in overleg met het bestuur. Wanneer de potentie die de NBL en breaking hebben optimaal wordt benut en de huidige groei wordt doorgezet, dan is er een dringende behoefte aan meer scholing/training van het team op het gebied van financiën en correcte boekhouding en administratie. 
  • Media & Communicatie Hoewel de activiteit op sociale media groei laat zien, zijn door gebrek aan menskracht en expertise op bepaalde onderdelen veel basiszaken op het gebied van communicatie nu niet goed uitvoerbaar. Goede verslaglegging van de initiatieven, het opbouwen van een persbestand en het consistent uitsturen van persberichten zijn enkele voorbeelden hiervan. Er is grote behoefte om de communicatie goed in te richten, zodat NBL naar een next level kan doorgroeien. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie erkent het belang van het ontwikkelen van een platform binnen de urban scene en is ervan overtuigd dat de Nederlandse Breaking League met dit project een toegevoegde waarde kan realiseren binnen deze infrastructuur. 

foto: Raemy Abdelsalam

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft NBL geadviseerd over de subsidieaanvraag 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T1/212

Meer weten over impulsgelden voor je organisatieontwikkeling?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
AIR De Missie
Minitopia
Muzelinck
Popsport Brabant 2020
Autarkh
Bram Stadhouders
Kamerata Zuid
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Nederlandse Breaking League
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
 Nabuurs&VanDoorn
Wij zijn 13
Common Ground
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Garden of Abundance | Juul Rameau
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Paleis voor Volksvlijt
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Stormkamers | Tg Nomen
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
Grafisch Atelier Den Bosch
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Sounding Bodies
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand