PARK is een kunstinitiatief opgericht in 2013 door Rob Moonen in samenwerking met een zestal andere Tilburgse kunstenaars. Bij PARK ligt de primaire focus op de presentatie van het werk van beeldend kunstenaars. Het contact met het publiek wordt geintensiveerd door artistiek-inhoudelijke en multidisciplinaire activiteiten aan te bieden.

Sinds 2019 zette PARK enkele pilotprojecten op om grensgebieden tussen beeldende kunst en andere disciplines te onderzoeken. De pilots waren succesvol en daarom wil PARK haar reguliere programma uitbreiden door een interdisciplinair randprogramma te ontwikkelen. Daarmee wil PARK haar programma verdiepen, haar zichtbaarheid vergroten en een breder publiek bereiken. Voor dit traject, waarbij wordt samengewerkt met culturele partners uit andere disciplines om het programma inhoudelijk te verdiepen, ontvangt Stichting PARK een impulsbijdrage. De uitbreiding van het aanbod aan activiteiten creëert een podium voor (jong) talent en zal op termijn ook bijdragen aan een bredere financieringsmix van PARK.

 

Makers-commentaren

Om de dialoog tussen de beeldende kunst en andere disciplines te stimuleren organiseert PARK bij elk regulier project verschillende makers-commentaren. Makers krijgen hier een kans om te reageren op de tentoonstelling of op een individueel werk hierbinnen. De makers-commentaren kunnen naast een live karakter (zoals performances, voordrachten, voorstellingen en concerten) ook vorm krijgen in bijvoorbeeld film, video, soundtracks, tekst, en podcasts. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de ambitie van de aanvrager om een interdisciplinair randprogramma te ontwikkelen rondom haar reguliere activiteiten en daarmee de programmering inhoudelijk te verdiepen, de zichtbaarheid te vergroten en een breder publiek te bereiken. Zij constateert dat in voorbereiding op het nieuwe randprogramma reeds enkele succesvolle pilots zijn uitgevoerd.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2020/T3/294

Meer weten over het werken aan interdisciplinariteit met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden