Beaux Jazz Breda richt zich op actuele improvisatiemuziek die wordt gemaakt vanuit de Amerikaans/Europese jazztraditie. De focus ligt daarbij op de actuele ontwikkelingen binnen de jazz- en improvisatiemuziek in Europa. Daarin is vermenging van stijlen meer regel dan uitzondering en is improvisatie de rode draad. Een diverse mix van deze muziek is jaarlijks te horen op het Sound of Europe Festival. Onder andere voor de doorontwikkeling van dit festival ontvangt Beaux Jazz subsidie impulsgelden.

De actuele Europese jazz slaat een brug tussen de populaire muziekstromingen en weet de verschillende publieksgroepen die daarop afkomen te verbinden. Deze inhoudelijk/artistieke component ligt ook ten grondslag aan de keuze van Beaux Jazz om haar festival te positioneren in Belcrum, de wijk in Breda waarin door gemeente, projectontwikkelaars en culturele organisaties gezamenlijk een ‘cultural district’ wordt gecreëerd. Dit district moet aantrekkelijk zijn voor een breed en divers publiek, zowel lokaal, nationaal als internationaal. 

Het project

Om nieuwe en verschillende doelgroepen te verbinden is ‘Breda the Sound of Europe’ opgezet. Het doel van dit project is om het festival op haar nieuwe plek te laten landen en het duurzamer, toegankelijker, kwalitatiever en inhoudelijk uitdagender te maken. De drie pijlers van verandering zijn: 

1. Doorontwikkelen van het festival Sound of Europe 

2. Herpositioneren van de reguliere Beaux Jazz-concerten 

3. Versterken en professionaliseren van de interne organisatie 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Volgens de Adviescommissie draagt dit project bij aan de doelstellingen van Beaux Jazz. Volgens haar dragen de verhuizing naar Belcrum en de nieuwe samenwerkingspartners in deze spoorzone in positieve zin bij aan de ambitie om nieuwe doelgroepen te bereiken. 

Rol van Kunstloc Brabant

Teun van Irsel, adviseur van Kunstloc Brabant heeft Beaux Jazz geadviseerd over de subsidieaanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T2/270

Wil je meer weten over impulsgelden voor de versterking van je organisatie?

Neem gerust contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden