Jacqueline Hamelink

De afgelopen jaren heeft celliste-performer Jacqueline Hamelink zich met Sounding Bodies ontpopt tot een maker van muziektheater die muziek, dans, theater en beeldende kunst op een eigenzinnige manier met elkaar verbindt. Een bijdrage uit de impulsgelden maakt het mogelijk deze succesvolle uitvoeringspraktijk verder te versterken.

Groter publiek

De hoofddoelstelling van Sounding Bodies voor de komende jaren is om door schaalvergroting van de programma’s een groter publiek te bereiken. De investering die door de impulsgelden mogelijk wordt gemaakt moet aan de achterkant leiden tot een professionaliseringsslag van:

 • organisatie;
 • marketing & communicatie;
 • aanbod voor bedrijven;
 • werving van fondsen en sponsoren.

Ook wordt er een duurzame artistieke ontwikkeling gerealiseerd die resulteert in meer afzet en publiek. Om deze doelstellingen te bereiken gaat Sounding Bodies de volgende activiteiten realiseren:

 • Structurele samenwerkingen in het veld aangaan met instellingen en makers door een viertal kwalitatief hoogwaardige programma’s te maken en te presenteren.
 • Het aannemen en begeleiden van een zakelijk leider.
 • Creëren van aanbod op maat voor bedrijven.
 • Kennisdeling door het organiseren van workshops.
 • Strategie voor marketing, communicatie en acquisitie ontwikkelen en uitvoeren

Sounding Bodies werkt hierin samen met onder andere: Dans Brabant, November Music, Limburg Festival, Johnny Lloyd, Aart Strootman, Dyane Donck, Richard van Kruysdijk en Guy Harries.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Sounding Bodies is gevestigd in Brabant en een relevante speler in het culturele veld. Er is vertrouwen in de kwaliteit van de maker en in de onderliggende artistieke visie. De jury waardeert de bevlogenheid van de aanvrager en is ervan overtuigd dat Sounding Bodies ook relevante samenwerkingspartners in beweging weet te zetten. Daarbij ontstaan er kansen voor andere makers aan wie Sounding Bodies zich verbindt. Daarmee wordt middels de impulsgelden niet alleen de uitvoeringspraktijk van Jacqueline zelf duurzaam versterkt maar speelt Sounding Bodies ook een belangrijke rol in het versterken van het culturele veld in Brabant.

Meer info over de subsidie impulsgelden

Kennisvoucher

Als artistiek leider heeft Jacqueline Hamelink volop contacten met gezelschappen, podia en festivals die mogelijkheden bieden voor verdere profilering en circuitontwikkeling. Zij wil de organisatie Sounding Bodies versterken door gedegen strategiën en streeft naar meer zichtbaarheid lokaal, provinciaal en landelijk. De expertise hiervoor is niet of onvoldoende aanwezig zowel bestuurlijk als op de vloer.

Waarom de kennisvoucher als bijdrage uit de impulsgelden?

De ABC-commissie is overtuigd van het nut van een coachings- en adviseringstraject om de gestelde doelen te realiseren. De kennisvoucher wordt toegekend.

Aandachtpunten daarbij zijn:

 1. het uitwerken van een inhoudelijk en operatoneel plan om artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen en te versterken;
 2. het uitwerken van een meerjarige marketing- en verkoopstrategie planning.

Meer info over de kennisvoucher

Dit kan ook met een kennisvoucher