Literair productiehuis Tilt in Tilburg laat verhalen leven. Dit gebeurt in samenwerking met publiek, schrijvers, organisaties en bedrijven. Om haar ambitie als brede literaire organisatie te (blijven) realiseren en uit te breiden, is een krachtige positie noodzakelijk. Met de impulsbijdrage maakt Tilt een professionaliseringsslag. Hiermee positioneert ze zich binnen het veld en wordt het team versterkt met benodigde vaardigheden en competenties.

Foto: William van der Voort/Cloakture

Het project

De afgelopen jaren is Tilt gegroeid. Zij wordt als samenwerkingspartner steeds vaker gevonden en gevraagd. De onderscheidende rol die Tilt wil blijven spelen in het literaire veld, vraagt om een professionaliseringsslag. 

Tilt werkt met ondersteuning van de impulsgelden aan:

  • de ontwikkeling van een meerjarig plan van aanpak voor een toekomstbestendige en duurzame financiering van de organisatie en activiteiten;
  • markt- en doelgroeponderzoek;
  • het professionaliseren van het team in haar vaardigheden en competenties op het gebied van projectleiderschap, financiën, ondernemerschap resultaatgerichtheid en samenwerking.

Een extern deskundige/verandermanager begeleidt en stuurt het plan van aanpak voor de organisatie en het team aan.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie spreekt haar waardering uit voor de onderscheidende positie van Tilt als literair platform en de belangrijke rol die Tilt inneemt om het literaire veld in Brabant te versterken. Zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet een extra impuls geeft aan de meerwaarde van Tilt voor (jonge) talentvolle makers. Ook staat de commissie positief tegenover het grote reflectievermogen en de bereidheid tot verandering.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T2/252

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Monique Cunnen heeft Tilt geadviseerd over de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en over aanscherping van de aanvraag.

Wil je meer weten over subsidie impulsgelden voor je professionaliseringsslag?

Neem contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden