Ontwerpersduo VANTOT, gevormd door Esther Jongsma en Sam van Gurp, levert met het project ‘Sunseeker’ een vernieuwende bijdrage leveren aan dynamische straatverlichting.

Het duo ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen in een proefstraat en om nieuwe vormen van samenwerken met uiteenlopende partners en het bedrijfsleven te onderzoeken. Hiermee hoopt VANTOT een pionier te worden in het oplossen van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid door haar ontwerpen voor straatverlichting te ontwikkelen in samenwerking met belanghebbenden. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie is te spreken over de verbinding die VANTOT maakt met andere domeinen, zoals technologie en natuur, en het bedrijfsleven. Het jonge en talentvolle ontwerpersduo heeft een goed track-record, en koppelt vernieuwing in design aan de conventionele wereld van de straatverlichting. Door de realisatie van prototypes voor innovatieve buitenverlichtingsconcepten in de proefstraat, en het onderzoeken van nieuwe vormen van samenwerken met uiteenlopende partners in het living lab vervult de aanvrager een pioniersfunctie. Dit project draagt volgens de commissie bij aan het structureel versterken van de (markt)positie van de aanvrager, wat ten goede komt aan de toekomstbestendigheid van de beroepspraktijk van de aanvrager op bedrijfseconomisch vlak. Bovendien levert de aanvrager hiermee vanuit de creatieve sector een relevante bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T3/32

Meer weten over het doen van pionierswerk met impulsgelden?

Neem contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden