Wildpark, opgericht in 2017 door speler en maker Annemiek Nienhuis, is een eigenzinnig Eindhovens jeugdtheatergezelschap dat theater maakt mét en vóór kinderen en jongeren. Wildpark vertelt het verhaal van de jonge zoekende mens die zich verhoudt tot de grote mensen wereld. In vorm kan het zijn dat professionele makers met professionele acteurs voor jong publiek spelen, waar kinderen zich tegenaan bemoeid hebben. Maar ook dat kinderen en jongeren, in professionele producties en Ateliers onder leiding van professionele makers zelf spelen en publiekelijk opgroeien in het theater.
In welke vorm dan ook, altijd geeft Wildpark een stem en een podium aan het opgroeiende mens, en hun verfrissende kijk op de wereld van nu.
Daarnaast biedt Wildpark met regelmaat beginnende jonge makers de kans om onder professionele omstandigheden voorstelling te maken en met intensieve begeleiding hun eigenheid te ontwikkelen.

In 2021 speelden Wij willen hier graag iets op zeggen (Lenneke Maas), Een ongelofelijk belangrijk en waargebeurd verhaal over geluk enzo (Annemiek Nienhuis), Dichtbij Matki (Monika Kowalewska) en De monteur en het meisje (Luka Kooijmans).

Kennisvoucher

In 2019 ontving Annemiek Nienhuis met een kennisvoucher uit de impulsgelden ondersteuning voor coaching op strategisch, organisatorisch en persoonlijk vlak, om te onderzoeken wat er nodig is om Wildpark te verduurzamen, verstevigen en verankeren in de stad.

Impulsgelden

In 2020 ontving Wildpark een positief besluit op haar Impulsgelden-aanvraag met de volgende doelstellingen voor het Impulsgeldtraject voor 2020 en 2021:

• Verstevigen en gezond maken van de organisatie met als kern: zakelijke leiding, artistiek team, marketingmedewerker. Uitwerking van het communicatieplan.
• Onderzoeken en verstevigen van het publieksbereik, strategische allianties in stad en provincie en met het onderwijs. Samenwerkingsverbanden onderzoeken en bestendigen.
• Kennisdeling en samenwerkingen gericht op duurzame versterking van de theatersector.

Met de impulsgelden heeft het gezelschap inmiddels een goede basis kunnen leggen, een kernteam van 3 makers gevormd en een zakelijk leider en communicatiemedewerker aangetrokken. Daarmee kunnen er stappen gezet worden om te komen tot een stevige en toekomstbestendige organisatie die warmloopt richting een 4 jarenplan.

Tijdens de pandemie heeft Wildpark online programma’s ontwikkeld, een productie met jongeren gelivestreamd en buitentheater gemaakt voor kinderen. In december 2021 is Wildpark gestart met VLOEROEFENINGEN, een combinatie van een onderzoek of uitprobeersel van een theatermaker en een inhoudelijk gesprek en uitwisseling met haar publiek, met volwassenen en jongeren, over de persoonlijke impact van het thema en wat we van elkaar nodig hebben.

Wildpark richt zich ook op talentontwikkeling en kennisdeling. Dit begint laagdrempelig als workshops voor scholen, en stroomt door naar de ateliers. Een voortraject voor de theateracademie wordt voorbereid, maar wél op Wildpark manier.

En Wildpark zet zich in om de eigen kind-als-maker-methode te documenteren en over te dragen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van Wildpark als ontwikkelplek voor podiumkunsten voor kinderen en jongeren aan het Brabantse cultuursysteem. Zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet hier een extra impuls aan geeft. De commissie spreekt bovendien van een nationale uitstraling door de landelijke speelbeurten.

Rol van Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft geadviseerd voorafgaand aan het indienen van de aanvraag over de procedure en over de aard en insteek van de aanvraag.

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het publieke overzicht van aanvragen: nr. KV/2019/041.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind in het publieke overzicht van aanvragen: IMP/2020/T2/288.

dit kan ook met een kennisvoucher

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Mies-en-Scène

duurzaam borgen van maakpraktijk
Mies-en-Scène

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid