Wildpark is ontstaan vanuit jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt en dankt haar bestaan aan de strijd voor het behoud van jeugdtheater in de stad, ondersteund door haar bestuur, Parktheater Eindhoven en de Stichting Cultuur Eindhoven. Als gevolg van die inspanningen heeft Annemiek Nienhuis de opdracht gekregen artistieke invulling te geven aan de nieuwe bestemming van Wildpark. In samenwerking met Yvonne van de Pol als zakelijk leider realiseert zij met Wildpark vanaf zomer 2017 projecten met en voor kinderen en jongeren.

Groeien vanuit een goede basis

Wildpark heeft oog voor talentvolle jonge makers en laat hen onder professionele omstandigheden en met intensieve begeleiding hun talent en eigenheid ontwikkelen. Wildpark biedt beginnende en afgestudeerde makers de kans om een professionele voorstelling te maken. Het gezelschap heeft inmiddels een goede basis gelegd en zet nu stappen om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. 

In december 2021 is Wildpark gestart met VLOEROEFENINGEN, een combinatie van een onderzoek, experiment of uitprobeersel van een theatermaker en een inhoudelijk gesprek en uitwisseling met haar publiek, met volwassenen en jongeren, over de persoonlijke impact van het thema en wat we van elkaar nodig hebben.

Versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling

Wildpark verstevigt haar organisatie met een zakelijke leider en een artistiek team. Er wordt een marketing- en communicatieplan uitgewerkt om het publieksbereik uit te breiden. Samenwerkingsverbanden in de stad, de provincie en het onderwijs worden onderzocht en bestendigd.

Wildpark richt zich ook op talentontwikkeling en kennisdeling. Dit begint laagdrempelig vanuit de wijken en scholen, met doorstroom naar de ateliers. Verdiepende ateliers vormen een voortraject voor de theateracademie. Met masterclasses door interessante jeugdmakers en middels podcasts worden jongeren meer betrokken.

Wildpark zet zich in om de eigen kind-als-maker-methode te documenteren en over te dragen.

Kennisvoucher

In 2019 ontving Annemiek Nienhuis met een kennisvoucher uit de impulsgelden ondersteuning voor coaching op strategisch, organisatorisch en persoonlijk vlak, om te onderzoeken wat er nodig is om Wildpark te verduurzamen, verstevigen en verankeren in de stad.

Impulsgeld

In 2020 ontving Wildpark een positief besluit op haar Impulsgelden-aanvraag. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek dat uitgevoerd is gedurende het Kennisvouchertraject, ontstonden de volgende doelstellingen voor het Impulsgeldtraject voor 2020 en 2021, met talentontwikkeling als leidraad:

• Verstevigen en gezond maken van de organisatie met als kern: zakelijke leiding, artistiek team, marketingmedewerker. Uitwerking van het communicatieplan.
• Onderzoeken en verstevigen van het publieksbereik, strategische allianties in stad en provincie en met het onderwijs. Samenwerkingsverbanden onderzoeken en bestendigen.
• Kennisdeling en samenwerkingen gericht op duurzame versterking van de theatersector.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van Wildpark als ontwikkelplek voor podiumkunsten voor kinderen en jongeren aan het Brabantse cultuursysteem. Zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet hier een extra impuls aan geeft. De commissie spreekt bovendien van een nationale uitstraling door de landelijke speelbeurten.

Rol van Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft geadviseerd voorafgaand aan het indienen van de aanvraag over de procedure en over de aard en insteek van de aanvraag.

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het publieke overzicht van aanvragen: nr. KV/2019/041.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind in het publieke overzicht van aanvragen: IMP/2020/T2/288.

dit kan ook met een kennisvoucher