WILDPARK is ontstaan vanuit jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt en in samenwerking met Parktheater. Ondanks een positief advies werd in 2016 de provinciale subsidie op formele gronden stopgezet hetgeen het einde van het gezelschap betekende. Bestuur, Het Parktheater en de Stichting Cultuur Eindhoven hebben gestreden voor het behoud van jeugdtheater in de stad. In opdracht van Parktheater heeft Annemiek Nienhuis daarom de opdracht gekregen artistieke invulling te geven aan de nieuwe bestemming van WILDPARK. In samenwerking met Annemie Meijer als zakelijk leider realiseert WILDPARk vanaf zomer 2017 mooie projecten, met en voor kinderen en jongeren.

Groeien vanuit een goede basis

WILDPARK heeft oog voor talentvolle jonge makers en laat hen onder professionele omstandigheden en met intensieve begeleiding hun talent en eigenheid ontwikkelen. Daarnaast biedt het de kans aan een beginnend en afgestudeerde makers om een professionele voorstelling te maken. 

WILDPARK heeft inmiddels een goede basis gelegd, maar er zijn stappen nodig om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Met deze kennisvoucher onderzoekt Annemiek onder leiding van twee deskundigen welke organisatiestructuur hier het beste bij past.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

WILDPARK ontvangt een bijdrage voor het kennisvouchertraject, zodat de projecthouder onder leiding van twee ervaren deskundigen kan werken aan het professionaliseren van WILDPARK. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding door en kennisdeling met de gekozen coaches zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

Rol van Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft geadviseerd voorafgaand aan het indienen van de aanvraag over de procedure en over de aard en insteek van de aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen (nr. KV/2019/041)

bekijk hier de aanvraag

dit kan ook met een kennisvoucher