Wildpark is ontstaan vanuit jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt en in samenwerking met Parktheater. Ondanks een positief advies werd in 2016 de provinciale subsidie op formele gronden stopgezet hetgeen het einde van het gezelschap betekende. Bestuur, Het Parktheater en de Stichting Cultuur Eindhoven hebben gestreden voor het behoud van jeugdtheater in de stad. In opdracht van Parktheater heeft Annemiek Nienhuis daarom de opdracht gekregen artistieke invulling te geven aan de nieuwe bestemming van Wildpark. In samenwerking met Annemie Meijer als zakelijk leider realiseert Wildpark vanaf zomer 2017 mooie projecten, met en voor kinderen en jongeren.

Groeien vanuit een goede basis

Wildpark heeft oog voor talentvolle jonge makers en laat hen onder professionele omstandigheden en met intensieve begeleiding hun talent en eigenheid ontwikkelen. Daarnaast biedt het de kans aan een beginnend en afgestudeerde makers om een professionele voorstelling te maken. Wildpark heeft inmiddels een goede basis gelegd, maar er zijn stappen nodig om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. 

Versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling

Wildpark verstevigd haar organisatie met een zakelijke leider en een artistiek team. Er wordt een marketing- en communicatieplan uitgewerkt om het publieksbereik uit te breiden. Samenwerkingsverbanden in de stad, de provincie en het onderwijs worden onderzocht en bestendigt. Wildpark richt zich ook op talentontwikkeling en kennisdeling. Dit begint laagdrempelig vanuit de wijken en scholen, met doorstroom naar de ateliers. Verdiepende ateliers vormen een voortraject voor de theateracademie. Met nieuwe verdiepende vormen als podcasts en masterclasses van interessante  jeugdmakers worden jongeren meer betrokken. Wilpark zet zich ook in om de eigen kind-als-maker-methode te documenteren en over te dragen.

Kennisvoucher

In 2019 ontving Annemiek Nienhuis met een kennisvoucher uit de impulsgelden ondersteuning op strategisch, organisatorisch en persoonlijk vlak, om te onderzoeken wat er nodig is om Wildpark te verduurzamen, verstevigen en verankeren in de stad. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, ontstonden de volgende doelstellingen, met talentontwikkeling als leidraad:

  1. Verstevigen en gezond maken van de organisatie: zakelijke leiding, artistiek team, marketing en communicatieplan uitwerken.
  2. Onderzoeken en verstevigen van het publieksbereik, strategische allianties in de stad - de provincie en het onderwijs. Samenwerkingsverbanden onderzoeken en bestendigen.
  3. Kennisdeling en samenwerkingen gericht op duurzame versterking van de theatersector.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van Wildpark als ontwikkelplek voor podiumkunsten voor kinderen en jongeren aan het Brabantse cultuursysteem. Zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet hier een extra impuls aan geeft. De commissie spreekt bovendien van een nationale uitstraling door de landelijke speelbeurten.

Rol van Kunstloc Brabant

Een adviseur van Kunstloc Brabant heeft geadviseerd voorafgaand aan het indienen van de aanvraag over de procedure en over de aard en insteek van de aanvraag.

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het publieke overzicht van aanvragen: nr. KV/2019/041.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind in het publieke overzicht van aanvragen: IMP/2020/T2/288.

dit kan ook met een kennisvoucher