Door met coach Marion Beltman een businessplan op te stellen creëert fotograaf Wiosna van Bon samenhang en perspectief in haar sociaal geëngageerde beroepspraktijk.

Beeld: de publicatie 'Family Strangers' van Wiosna van Bon

Het project

Wiosna van Bon is een Pools-Nederlandse fotograaf die opgroeide in Oss en woont in ’s-Hertogenbosch. In 2017 studeerde ze als documentair fotograaf af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar werk gaat over ethiek en in haar beelden staat de mens altijd centraal. In haar projecten focust ze op zwakkere groepen in de samenleving die ondanks alles volharden. Ze richt zich op maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, (on)macht, gedrag en identiteit. In documentaire projecten combineert ze interviews met portretten, interieurs en landschappen. 

Omdat Wiosna’s praktijk zich niet alleen op de kunstwereld, maar ook op het sociale domein en op het verwerven van commerciële opdrachten richt, ontstond de behoefte meer structuur aan te brengen. Alle gebieden vergen immers een andere strategie en communicatie. Door samen met coach Marion Beltman een businessplan op te stellen ontstaat inzicht in de samenhang tussen verschillende bouwstenen en kunnen onderdelen effectiever worden ingezet in de eigen bedrijfsvoering. 

Marion Beltman is een ondernemerscoach met een ruime kennis en ervaring in zowel de kunst- en cultuursector, als in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie oordeelde positief over de kennisvoucher-aanvraag van deze jonge, veelbelovende Brabantse maker. Volgens de commissie sluiten de leervraag, het plan van aanpak en de offerte goed op elkaar aan. De commissie heeft er vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

Rol van Kunstloc Brabant

In aanloop naar deze aanvraag werd in 2019 succesvol gecrowdfund voor de publicatie ‘Family Stranger’, die in december 2020 bij de Bredase uitgeverij the Eriskay Connection is verschenen.

In overleg met adviseurs Bas Veldhuizen en Sam Branten werd besloten de daarop volgende aanvraag voor een kennisvoucher te richten op het schrijven van een businessplan en daarvoor coach Marion Beltman in de arm te nemen.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/048

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor de ontwikkeling van je beroepspraktijk?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met een kennisvoucher