Professioneel filmmaker Xavier van Delft ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen voor een bredere doelgroep (digitaal) zichtbaar te maken en erfgoedinstellingen met elkaar te verbinden.

Xavier werkt hiervoor samen met Erfgoed Brabant en hij heeft al enkele andere erfgoedinstellingen aan zich weten te verbinden. In nauwe samenwerking met deze instellingen selecteert Xavier de geschiedkundige verhalen, die hij vervolgens vertaalt naar animaties die hij samen met talentvolle makers uit Brabant creëert. Door erfgoed te visualiseren en het aanbod op een platform te verzamelen, moet het project bijdragen aan de grotere zichtbaarheid van de verhalen achter Brabants erfgoed voor een brede doelgroep en het aangaan van nieuwe verbindingen tussen (kleine) erfgoedinstellingen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie spreekt haar waardering uit voor de bevlogenheid en inzet van de in Brabantse gevestigde maker om door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen voor een bredere doelgroep (digitaal) zichtbaar te maken. De ontwikkeling van een creatief platform waarop (kleine) erfgoedinstellingen worden verbonden acht zij van betekenis voor het Brabants cultuursysteem. De commissie verwacht bovendien dat de aanvrager met dit project zijn beroepspraktijk naar een hoger niveau kan tillen en zijn zichtbaarheid vergroot.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/T3/293.

Wil je meer weten over het inzetten van impulsgelden voor jouw audiovisuele project?

Neem contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden