Zout (voorheen Hertog Zout) is de nieuwe naam van het gezelschap van theatermaker Letizia Rompelberg. Letizia maakt theater mét en over kwetsbare mensen in onze samenleving. Zout verovert, vanuit haar thuisbasis Breda, een plekje in het Brabantse theaterveld door haar artistieke signatuur en haar zakelijke strategie verder te ontwikkelen. Doel is een sterker artistiek profiel en een grotere maatschappelijke impact van haar activiteiten.

Het project

Met de bijdrage uit de impulsgelden professionaliseert Zout de organisatie, met daarbij in het bijzonder aandacht voor het versterken van de artistieke signatuur en de zakelijke competenties. Hiermee versterkt Zout haar positie ten opzichte van bestaande en mogelijke nieuwe opdrachtgevers.
Zout stelt zich 5 doelen om te realiseren gedurende het impulsgeldentraject:
1. Verhoging artistieke kwaliteit van de projecten.
2. Verduurzaming projecten: van eenmalige kortstondige projecten naar herhaalbare concepten.
3. Het vergroten van het online en offline publieksbereik.
4. Vergroten van herkenbaarheid en zichtbaarheid culturele en maatschappelijke organisaties in Brabant.
5. Vergroten van de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Prutsers en helden

Prutsers en helden, daar gaan de voorstellingen van Zout over. De theatergroep zoekt de samenwerking op met maatschappelijke organisaties en maakt via interviews voorstellingen met en over kwetsbare groepen in de samenleving. 'Mijn ervaring is dat de mensen die ik in die context ontmoet en portretteer in mijn voorstellingen, helden zijn, die door omstandigheden prutsen, net zoals jij en ik,' aldus Letizia Rompelberg. Zout heeft onder andere samengewerkt met Staatsbosbeheer, Vluchtelingenwerk en Amnesty International.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van (Hertog) Zout aan het Brabantse cultuursysteem, waarbij theater wordt ingezet ter bevordering van cultuurparticipatie bij kwetsbare doelgroepen.

Kennisvouchertraject

Eerder ontving Zout (onder de naam Hertog Zout) een bijdrage uit de impulsgelden voor een kennisvoucher voor de ontwikkeling van een sterke publieks- en marketingstrategie. Met coach René Bergmans werkte Letizia aan een herformulering van de rode draad in haar werk, waardoor de signatuur van de organisatie versterkt werd.

Rol van Kunstloc Brabant

Luc Begas heeft Hertog Zout geadviseerd over de mogelijkheden van een kennisvoucher. Marlon van Casteren heeft Hertog Zout geadviseerd over de subsidieaanvraag impulsgelden. Eric Japenga begeleidt Zout gedurende het impulsgeldentraject.

Het projectplan en de volledige aanvraag voor de kennisvoucher lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/006. De volledige aanvraag impulsgelden vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2020/249

Wil je meer weten over impulsgelden voor zakelijke ontwikkeling?

Neem contact met me op

dit kan ook met de subsidie impulsgelden