Arts for Health is een inspirerende bijeenkomst over de positieve invloed van kunst op ons welbevinden. Arts for Health Centre, Gemeente Tilburg, BrabantStad en Kunstloc Brabant organiseren samen deze tweede bijeenkomst over cultuurparticipatie in het kader van het  Regioprofiel cultuur BrabantStad. Arts for Health Centre is een initiatief van Corpo Máquina, Sounding Bodies en Switch2Move. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor zorg- en welzijnprofessionals en Tilburgse bestuurders.

Kunst en cultuur worden niet snel als middel bij de aanpak van behandelingen in de zorg ingezet. Wij hopen daar verandering in te kunnen brengen door elkaar te informeren en inspireren. Op 21 april gaan we met elkaar aan de slag om de kracht van kunst en cultuur te ervaren. Dat doen we aan de hand van een keynote van Clare Lovett. Clare werkt voor de stad Londen waar ze sinds 2019 hoofd cultuur, gezondheid en welbevinden is. Ze heeft een achtergrond in cultuurparticipatie en podiumkunsten. We vervolgen de avond met workshops van de initiatiefnemers van het Arts for Health Centre, en sluiten af met een rondetafelgesprek.

 

Presentaties

Op deze avond ervaar je in de presentaties zelf de werking van kunst in de zorg. Jacqueline, Andrew en Guilherme geven in een levendig optreden inzicht in hun praktijken en delen hun ervaringen van de invloed van beweging, klank, dans en muziek.

Jacqueline Hamelink van Sounding Bodies helpt bezoekers aan haar praktijk met muziek emoties te voelen en te verwerken, zonder dat ze erover hoeven praten. De muziek doet het werk.

Andrew Greenwood van Switch2Move neemt in zijn praktijk mensen met dementie en Parkinson mee op een reis door het lichaam

Guilherme Miotto van Corpo Máquina Society ziet dat zijn Instinctive Performance-aanpak niet alleen een instrument is om theater mee te maken. Het brengt deelnemers ook ontspanning, reflectie, zelfvertrouwen en een groter zelfbewustzijn.

Rondetafelgesprek

In dit rondetafelgesprek gaan we in gesprek met andere Nederlandse initiatieven op het gebied van kunst en gezondheid. Wat is de stand van zaken? Wat is er nodig om de samenwerking tussen kunstenaars en partners uit zorg en welzijn te bevorderen? Welk beleid voeren instellingen en overheden? En wat zou de Arts for Health-praktijk in een stroomversnelling kunnen brengen?

Met Arts for Health Tilburg onderzoeken Sounding Bodies, Switch2Move en Corpo Máquina Society (in samenwerking met het Fontys Kenniscentrum i.o. Creative Economy) op welke manier praktijken die werken op het snijvlak van kunst en gezondheid verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd kunnen worden. Wat is er nodig om vanuit de vele inspirerende initiatieven tot een verankerde en toegankelijke praktijk te komen? Ze zijn op zoek naar manieren om op duurzame basis diensten te verlenen aan inwoners van Tilburg. 

Programma

  • 17.30: Entree met soep en brood
  • 18.30: Plenaire opening door dagvoorzitter Nathan de Groot
  • 18.45: Keynote door Clare Lovett
  • 19.30: Presentatie Switch2Move
  • 19.50: Presentatie Arts for Health Tilburg
  • 20.05: Pauze
  • 20.30: Presentatie Sounding Bodies 
  • 20.50: Rondetafelgesprek
  • 21.10: Presentatie Corpo Máquina
  • 21.30: Dagopbrengst en afsluiting

Aanmelden

Praktisch

locatie
ETZ Elisabeth, Hilvarenbeekse Weg 60, 5022 GC Tilburg
Volg in het ziekenhuis route 73 vanaf de hoofdingang, dan kom je uit bij de aula waar wij je ontvangen.

openbaar vervoer
Vanaf Station Tilburg is het ETZ Elisabeth te bereiken met bussen van lijn 1, 2, 142 en 143.

auto
Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Prof. van Buchemlaan. (€5 voor meer dan 3 uur)

Dit is een bijeenkomst van Kunstloc Brabant met de volgende partners

Arts for Health Centre

In het Arts for Health Centre bundelen kunstenaars en initiatieven die overtuigd zijn van de positieve uitwerking van kunst op de gezondheid en op het welbevinden van mensen hun krachten. Kunst heeft de potentie om te beroeren, met kunst kun je je mens-zijn oefenen en kunst geeft gezonde impulsen in ieders mensenleven: preventief en om ongemakken te verzachten, te vertragen of ermee te leren leven. Het Arts for Health Centre geeft handen en voeten aan het idee van positieve gezondheid en vergroot het sociaal-maatschappelijk bewustzijn rondom de kracht van de kunsten in relatie tot gezondheid. Met concrete activiteiten en begeleidend onderzoek willen zij laten zien wat kunst bijdraagt aan het palet van mogelijkheden voor mensen om gezond te blijven of hun gezondheid te ondersteunen en wat de mogelijkheden zijn buiten of naast het gebruik van bestaande behandelmethoden en medicatie. Uiteindelijk willen we toe naar een samenleving waarin het heel gewoon is dat dokters en behandelaars kunst voorschrijven op recept.

Gemeente Tilburg

Een van de speerpunten van het cultuurbeleid in Tilburg is kunst met sociale impact. Door te participeren in culturele activiteiten voelen mensen zich bijvoorbeeld minder eenzaam en verbeteren zij hun fysieke én psychische gesteldheid. Daarom is de gemeente trotse partner van het Arts for Health Center.

BrabantStad

Brabant is de regio van kennis en innovatie. Creativiteit is daarin van essentieel belang. Daarom bouwen we samen met makers aan een sterk kunst- en cultuurklimaat. Dit doen we aan de hand van ons culturele regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ waarin we onze ambities, doelen en acties hebben verwoord. BrabantStad is het netwerk van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Kunstloc Brabant zorgt ook voor de operationalisering van het Regioprofiel cultuur BrabantStad