Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Tilburgse jongeren die moeite hebben hun weg te vinden in de maatschappij maken samen Ixeg Waxie, een eigen publicatie onder het motto: ‘ik zeg wat ik zie’. Onderwerpen die voor hen relevant zijn, vormen de leidraad voor de thematiek van de publicatie. Door over deze onderwerpen te schrijven, en ze te tekenen en fotograferen worden thema’s waar de jongeren in hun dagelijks leven tegenaanlopen bespreekbaar gemaakt. Ixeg Waxie verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een muurkrant en een gevouwen editie.

Geschreven door: Bas Nellen  

Ixeg Waxie is een initiatief van Wobby.club en ContourdeTwern en wordt ondersteund door het Tilburgs Mediafonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.  

Creatieve broedplaats 

In Tilburg West ligt broedplaats Wij West. Een plek in de wijk voor allerlei initiatieven rondom kunst, sport en ontmoeting. Dit is ook de thuisbasis van Ixeg Waxie. Vandaag is het redactiedag. Terwijl de organisatie de boel voorbereidt, druppelen de redactieleden van Ixeg Waxie één voor één binnen. 

“Hier mogen jongeren de ruimte innemen om hun stem te laten horen.” vertelt Jeroen de Leijer, beeldend kunstenaar en mede-oprichter van Ixeg Waxie. “Ze hoeven zich niet te houden aan ‘de norm’, maar creëren gewoon vanuit hun eigen beleving. Als ze die ruimte durven in te nemen ontstaat er beweging in hun leven. Ze bouwen zelfvertrouwen op en ontwikkelen zich.” Zoals Jeroen omschrijft ontstaan er tijdens projectdagen mooie gesprekken tussen de deelnemers. Er heerst een sfeer van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.  

 

'Ixeg Waxie geeft een stem aan mensen die normaal geen stem hebben' Deelnemer Boris
'Het verschil tussen nu en een aantal jaar geleden is dat ik veel meer in het leven sta' Deelnemer Aran

Plantzaadje

“Ik heb het blad van niets naar iets zien groeien, als een plantzaadje. Dat was erg mooi om te zien,” vertelt Boris, een van de tekstschrijvers van het gezelschap. Boris heeft Asperger, volgens hemzelf zijn minst interessante karaktereigenschap. Niet alleen de krant heeft een enorme groei doorgemaakt, ook hijzelf. “Voordat ik bij Ixeg Waxie kwam, zat ik twee à drie jaar thuis. Ik heb verschillende opleidingen geprobeerd, maar daar zat ik niet op mijn plek. Dit project heeft me doen ontdekken dat schrijven een uitlaatklep voor me is. Nu zit ik op een opleiding die ik écht leuk vind: HBO Creative Writing, waar van de 200 aanmeldingen maar 25 mensen worden aangenomen. Daar ben ik trots op.” 

Sociaal cement
Waar Jeroen, samen met Nick J. Swarth, verantwoordelijk is voor de eindredactie van de publicatie, zorgt Joy’s van Lieshout, sociaal-werker bij ContourdeTwern, voor alle randvoorwaarden. Joy’s is het sociale cement dat ervoor zorgt dat een project als Ixeg Waxie kan bestaan: “Wanneer ContourdeTwern een hulpzoekende heeft met een interesse in creativiteit, dan zetten ze deze persoon vaak door naar mij.” Ook gaat Joy’s zelf actief op zoek naar mensen die hulp behoeven. Een goed voorbeeld daarvan is Aran Vermij, illustrator bij Ixeg Waxie. 

Plantzaadje

Cultuurparticipatie 

Joy’s ziet de positieve effecten van cultuurparticipatie van dichtbij en hoopt dat beleidsmakers dit ook gaan zien: “Ik denk dat als we sociaal-culturele projecten preventief kunnen inzetten, je aan de achterkant minder zorg nodig hebt.” Jeroen vult hierop aan: “Kunst en cultuur leveren misschien geen geld op, maar zijn wel de eerste stap naar wederopbouw van iemands leven.”  

Ixeg Waxie is dankbaar voor de samenwerking met Kunstloc Brabant: “Dat ik een project zoals Ixeg Waxie kan doen, daar zal ik me altijd hard voor blijven maken, en daar heb je een partij als Kunstloc Brabant bij nodig,” vertelt Joy’s. “Je ziet meteen een positief effect bij de deelnemers. Zonder Kunstloc Brabant en professionele kunstenaars zouden we dit niet kunnen doen.” 

De kracht van cultuurparticipatie

De afwezigheid van kunst en cultuur is voor sommige mensen áltijd aan de orde. Ook zonder pandemie. Toegang ertoe is namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren. Kunst en cultuur kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, en van grote invloed zijn op het individu en zijn of haar omgeving. 

Om het belang van cultuurparticipatie zichtbaar te maken, ging Kunstloc Brabant op bezoek bij enkele parelprojecten die zich hiermee bezighouden. Deze keer lichten we Ixeg Waxie uit. Vorige week was dat Beeldkracht Oisterwijk en KRACHTVOER Theater en Pruts & Klooi volgen komende weken. Brabantse projecten met impact, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het hart op de goede plaats.

Lees hier meer over cultuurparticipatie

Bas Nellen

Online Marketeer bij Toffey

cultuurparticipatie

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Jongeren staan onder druk, en kunst en cultuur kunnen bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Daarom laten we vier jongeren aan het woord over wat kunst en cultuur voor hen betekent.

5 december 2022
Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

CareFull

In 16 portretten - gemaakt door fotograaf Marcel de Buck en journalist Simone Vos - vertellen verschillende mensen wat het maken van kunst met ze doet.

15 maart 2022
CareFull

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Door samen te werken in BrabantStad willen wij initiatiefnemers ondersteunen met kennis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een kennisinfrastructuur dat aansluit bij Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

4 november 2021
Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021
Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Op Verkenning

We vragen verkenners om voor ons op pad te gaan. Om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien en kunnen verbeteren.

12 juli 2021
Op Verkenning

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Verbinding tussen jong en oud

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: KRACHTVOER.

11 maart 2021
Verbinding tussen jong en oud

Spreekbuis voor de creatieve ziel

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Ixeg Waxie.

2 maart 2021
Spreekbuis voor de creatieve ziel

Muziek in de zorg

Wat kan muziek betekenen voor onze gezondheid en ons welzijn? Bekijk inspirerende praktijkvoorbeelden, platforms, onderzoeken en artikelen.

1 maart 2021
Muziek in de zorg

Kunst brengt je in het nu

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Beeld-kracht Oisterwijk.

25 februari 2021
Kunst brengt je in het nu

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Kunst en rouw, spreken over de dood

Welke rol speelt kunst bij ons levenseinde? En in de uitvaartbranche? En wat kunnen kunstenaars bijdragen aan rouwverwerking, uitvaarten, herdenkingen of het gesprek over de dood?

9 november 2020
Kunst en rouw, spreken over de dood

KunstKracht

Een magazine met opvallende en inspirerende verhalen over kunst & cultuur in Brabant.

1 september 2020
KunstKracht

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020
 BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

17 april 2020
Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8

Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten.

14 november 2014
Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker