Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

KRACHTVOER Theater maakt de wereld een stukje mooier. Door theater in te zetten als middel ontstaan verbindingen tussen mensen, in het bijzonder tussen kinderen en ouderen. De projecten slaan een brug tussen zorg en cultuur, professioneel- en amateurtheater en disciplines en generaties.

Geschreven door: Bas Nellen

Dit project wordt gemaakt in samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Parktheater Eindhoven en Vitalis WoonZorg Groep en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gravin van Bylandt Stichting, Ars Donandi en de provincie Noord-Brabant.  

De Troostprijs

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een grote groep die in de samenleving steeds minder mee kan doen zijn ouderen. KRACHTVOER Theater denkt daar anders over. Ouderen brengen een rijkdom mee aan levenservaring. Ze inspireren, door op hoge leeftijd nog open te staan voor nieuwe projecten. Daar gaat een enorme kracht van uit. Bij De Troostprijs gaan kinderen en ouderen via bewegingsimprovisaties op zoek naar wat er wél mogelijk is aan contact in ‘het nieuwe normaal’, ondersteund door bijzondere kostuums, materialen en muziek van professionele muzikanten.

“We maken van de beperking onze kracht. Dat is een uitdaging die we in al onze projecten opzoeken,” aldus oprichter en artistiek leider Maddy Kok. Het resultaat wordt een film en een instructievideo, zodat ook activiteitenbegeleiders in zorginstellingen hiermee aan de slag kunnen. De film is toegankelijk voor iedereen en dient als inspiratiebron voor speelse activiteiten met de mensen om je heen.

Verbinding

Maddy: “Ik vind het mooi om ouderen en kinderen bij elkaar te brengen. Dat inspireert me als maker door de bijzondere dynamiek die er ontstaat in een ruimte. Onze oudste deelnemers zijn bezig met het feit dat ze er over een tijdje niet meer zijn, die kinderen komen heerlijk onbezonnen binnen en gaan gewoon lekker spelen. De oudere spelers bloeien helemaal op van die jonge energie, dat is zo’n cadeautje voor ze."

'Spelen heeft zoveel power, omdat het verbeelding heeft. Het ontstijgt de ellende van alledag' Maddy Kok

Levensenergie

Hanneke, 72 jaar, is een van de speelsters die meewerkt aan het theaterproject. Ze ging met pensioen en had zich voorgenomen om ‘allemaal leuke dingen’ te gaan doen. Maar leuk is ook maar leuk, en er begon iets te knagen. “Ik was Netflix aan het kijken laatst, volgens mij The Crown, en daar hoorde ik iemand zeggen: ‘Rond mijn zeventigste kwam ik tot de ontdekking dat ik steeds meer tot de toeschouwers ga behoren en steeds minder tot de deelnemers.’ Toen dacht ik, verdomd dat is het."

KRACHTVOER Theater voorziet enorm in die behoefte vertelt ze: “Het klinkt afgezaagd, maar we maken als groep een verschil, en dat voelt heel fijn.” Vice versa is dit project voor de kinderen net zo plezierig. Bijvoorbeeld voor de jonge speelster Beau van 10 jaar: “Ik vind het leuk om met ouderen te werken, want zelf heb ik geen opa en oma meer.”

“En dan krijg je er ineens acht cadeau, een heleboel bonusoma’s en -opa’s”, voegt Maddy toe. In de repetitieruimte zien we de spelers rondlopen door de ruimte met grote glimmende schijven om zich heen, een kunstzinnige interpretatie op de 1,5-meterregel. Als een soort planeten dwalen ze door de ruimte en reageren ze op elkaars nabijheid. Het beeld is sereen. Kinderen en ouderen die samen een planetenstelsel vormen. Ze dansen, lachen en reageren op elkaar, gaan de verbinding aan op afstand. Een mini-universum vol warmte en levensenergie. En dan is het tijd om te spelen.

'Ik wil toch nog gehoord en gezien worden, voor iemand iets betekenen, ook al is het maar op een heel klein vlak' Deelnemer Hanneke

Cultuurparticipatie

Aan het eind van de repetitie wordt de champagnefles opengetrokken. KRACHTVOER Theater heeft vanuit de provincie een meerjarensubsidie ontvangen om hun projecten verder door te ontwikkelen. Ze hopen dat steeds meer organisaties, beleidsmakers en fondsen het belang inzien van cultuurparticipatie. Anouk, zakelijk leider bij KRACHTVOER Theater: “Gelukkig wordt er nu steeds vaker de verbinding gezocht tussen cultuur en zorg en vallen onze projecten niet langer tussen wal en schip, maar zijn we juist pioniers.” KRACHTVOER Theater hoopt dan ook van harte dat deze ontwikkeling zich de komende jaren alleen maar blijft voortzetten. Mét de nodige expertise en het netwerk van Kunstloc Brabant.

Cultuurparticipatie

De kracht van cultuurparticipatie

De afwezigheid van kunst en cultuur is voor sommige mensen áltijd aan de orde. Ook zonder pandemie. Toegang ertoe is namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren. Kunst en cultuur kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, en van grote invloed zijn op het individu en zijn of haar omgeving. 

Om het belang van cultuurparticipatie zichtbaar te maken, ging Kunstloc Brabant op bezoek bij enkele parelprojecten die zich hiermee bezighouden. Deze keer lichten we KRACHTVOER Theater uit, volgende week Pruts & Klooi. In de afgelopen weken hebben we Beeldkracht Oisterwijk en Ixeg Waxie aan het woord gelaten. Brabantse projecten met impact, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het hart op de goede plaats.

Lees hier meer over cultuurparticipatie

Bas Nellen

Online Marketeer bij Toffey

Cultuurparticipatie

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Jongeren staan onder druk, en kunst en cultuur kunnen bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Daarom laten we vier jongeren aan het woord over wat kunst en cultuur voor hen betekent.

5 december 2022
Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

CareFull

In 16 portretten - gemaakt door fotograaf Marcel de Buck en journalist Simone Vos - vertellen verschillende mensen wat het maken van kunst met ze doet.

15 maart 2022
CareFull

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Door samen te werken in BrabantStad willen wij initiatiefnemers ondersteunen met kennis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een kennisinfrastructuur dat aansluit bij Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

4 november 2021
Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021
Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Op Verkenning

We vragen verkenners om voor ons op pad te gaan. Om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien en kunnen verbeteren.

12 juli 2021
Op Verkenning

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Verbinding tussen jong en oud

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: KRACHTVOER.

11 maart 2021
Verbinding tussen jong en oud

Spreekbuis voor de creatieve ziel

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Ixeg Waxie.

2 maart 2021
Spreekbuis voor de creatieve ziel

Muziek in de zorg

Wat kan muziek betekenen voor onze gezondheid en ons welzijn? Bekijk inspirerende praktijkvoorbeelden, platforms, onderzoeken en artikelen.

1 maart 2021
Muziek in de zorg

Kunst brengt je in het nu

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Beeld-kracht Oisterwijk.

25 februari 2021
Kunst brengt je in het nu

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Kunst en rouw, spreken over de dood

Welke rol speelt kunst bij ons levenseinde? En in de uitvaartbranche? En wat kunnen kunstenaars bijdragen aan rouwverwerking, uitvaarten, herdenkingen of het gesprek over de dood?

9 november 2020
Kunst en rouw, spreken over de dood

KunstKracht

Een magazine met opvallende en inspirerende verhalen over kunst & cultuur in Brabant.

1 september 2020
KunstKracht

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020
 BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

17 april 2020
Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8

Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten.

14 november 2014
Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker