Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Tijdens de laatste bijeenkomst van de vierde editie van de Van Gogh Nationaal Park Academie op landpark Assisië presenteerden 12 enthousiaste deelnemers hun plannen aan de partners van het Van Gogh Nationaal Park. Bij deze plannen mag de kracht van verbeelding niet ontbreken. Daarom reikt Kunstloc Brabant kunstvouchers uit aan drie deelnemers van deze Academie. Met deze voucher kunnen zij voor hun project in het Van Gogh Nationaal Park een kunstenaar inzetten. Deze kunstenaar kan verbeelding toevoegen aan het project en kan door een andere manier van denken een extra dimensie aan het initiatief geven. 

Overweldigende belangstelling

Kunstloc Brabant en de Academie waren blij verrast dat negen van de twaalf deelnemers een toegevoegde waarde van kunst voor hun project ziet. De 12 initiatiefnemers variëren van agrariër tot natuurinclusief bouwer, van musicus tot gezondheidscoach die in de natuur wil behandelen in plaats van tussen vier witte muren. Een uitdagende klus om uit al deze mooie initiatieven een keuze te maken. Kunstloc selecteerde er drie, waarvan zij dacht dat deze het meest in aanmerking zouden komen en – op niet al te lange termijn - tot concrete resultaten leiden en impact kunnen maken in het Van Gogh Nationaal Park. Na de zomervakantie worden de winnaars van de kunstvouchers gekoppeld aan een kunstenaar.

Winnaars kunstvouchers vierde editie

Rob Lammers, wil met een bijzondere en vernieuwende maker op het gebied van woord en beeld een creatieve "tuning" geven aan zijn plan "Van het padje af - BUITEN gewoon". Met een social designer wil hij vorm geven aan zijn ambitie voor het creëren van een groene behandelkamer om zo te komen tot een fundamenteel andere behandeling binnen GGZ. Niet in een behandelkamer, maar juist in het buitengebied in de directe omgeving van een behandel locatie. Of (nog liever) in het Van Gogh Nationaal Park.

Daan Bresser is zelfstandig akkerbouwer en werkzaam als agrarische teeltadviseur in Zuid-Nederland. Hij zet zich al jaren in voor het voor Nederland nog nieuwe graan: Sorghum. Sorghum wordt nu vooral ingezet als voer in de veeteelt. Maar Daan is ervan overtuigd dat er nog veel meer toepassingen mogelijk zijn voor dit unieke product, ook voor menselijke consumptie. En dat wil hij verder gaan onderzoeken samen met een fooddesigner.

Monique van Gemert – Smulders, is samen met haar man de troste eigenaar van T Klein Laar, een monumentale langgevelboerderij uit 1864 met bijgebouwen. Op het Klein Laar wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe duurzame invulling voor een stukje lokaal Brabants platteland, genaamd ‘Het verflandschap’. Deze transitie wil zij kracht bijzetten met een jonge maker die een soort van verwonderplaats gaat creëren. Een hedendaagse fysieke Wunderkammer of rariteitenkabinet, op basis van een oude veekar die op het terrein aanwezig is. Dat is niet alleen duurzaam en circulair, maar de wunderkammer zal ook ontmoetingen faciliteren en ingezet gaan worden als onderdeel van het buitenatelier tussen de agroforestry bomen.

Andere initiatieven

Naast deze drie zijn er nog negen andere initiatieven die het landschap van Van Gogh Nationaal Park mooier, leefbaarder, gezonder en beleefbaarder maken. Volg ze vooral ook via de nieuwsbrief van Van Gogh Nationaal Park.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

De kunstvoucher

De kunstvoucher vertegenwoordigt een bedrag waarmee de initiatiefnemer een kunstenaar kan inzetten. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt hierbij. Tijdens de tweede editie van de academie heeft Kunstloc voor het eerst twee kunstvouchers ingezet. Deze twee projecten zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Toen ontvingen Rob Jansen van initiatief Land van Kien en Paul van den Velden van stichting Nature for Health een voucher. Rob wil samen met een kunstenaar onderzoeken welke verhalen door middel van landkunst vertelt kunnen worden over de ontwikkeling van het landgoed. Paul wil samen met een kunstenaar onderzoeken welke aansprekende (visuele) vorm jongeren over de streep kan trekken wat vaker de natuur in te trekken en de helende werking van de natuur te ontdekken.  

Lees meer over dit project