In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn afgelopen beoordelingsronde 18 subsidieaanvragen gehonoreerd aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De subsidieaanvragen van Albert van Abbehuis, Better Get Hit, BO Diversity, Bureau Franken, Dukebox, Goeikes, Grafisch Atelier Den Bosch, Hall of Fame, het zuid land, Katinka Versendaal, Nederlands Silent Film Festival, Oatmilk, Oortwolk, Pennings Foundation, POPEI, Verhalis, Watershed, en Wiosna van Bon zijn gehonoreerd. Hieronder lees je meer over enkele van deze projecten.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. De volgende aanvraagronde voor de subsidie impulsgelden vindt plaats van 19 t/m 25 september 2022. Ben je van plan hiervoor een aanvraag te doen? Maak dan gebruik van onze zomerspreekuren om je aanvraag goed voor te bereiden.

Wiosna van Bon

Met haar project Family Stranger (waarvoor Wiosna al een succesvolle crowdfunding met ondersteuning uit de impulsgelden voor afrondde) maakte Wiosna van Bon al veel indruk als documentair fotografe. Wiosna zet zich in om, middels fotografie, gevoelige of moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Hiervoor zoekt zij ook de samenwerking op met het sociaal domein. Om deze samenwerking te verduurzamen en haar artistieke praktijk te ontwikkelen ontvangt zij een bijdrage uit de impulsgelden. Dit is tevens een vervolg op haar kennisvouchertraject, ook ondersteund met een bijdrage uit de impulsgelden.

Foto: Wiosna van Bon

Wiosna van Bon

Heksenjacht in Peelland

Heksenjacht in Peelland is een project waarin Bureau Franken de samenwerking opzoekt met kunstenaars, gemeenten, BGTS Natuurpark de Groote Heide en het Van Abbemuseum. Het resultaat van die samenwerking wordt een route van zes kunstwerken langs de belangrijkste plaatsen die een rol speelden in de geschiedenis van de heksenvervolging. In werkateliers gaan de betrokken partijen samenwerken om tot een breed gedragen route en selectie van kunstwerken te komen. Naast de route die het project oplevert, is het een voorbeeld voor een domein-overstijgende samenwerking van diverse stakeholders.

Oatmilk

Oatmilk maakt kleinschalige musicals in samenwerking met jonge creatieven. De musicals gaan over Millenials en Generatie Z en worden vertoond in Nederlandse theaters. Oatmilk wil hiermee het musicalgenre vernieuwen, door nieuwe doelgroepen te betrekken en bereiken, zowel aan de productie- als publiekskant. Door de investering van impulsgelden in samenwerkingen met het onderwijs, personeel, marketing en artistiek onderzoek hoopt het initiatief uit te groeien tot een belangrijke speler in het musicallandschap.

Foto: Oatmilk

Oatmilk

Better Get Hit (In Your Soul)

In 2019 vond de eerste editie van Better Get Hit (In Your Soul) plaats, een festival met een genre-overstijgende programmering waarmee de diversiteit van Afro-Amerikaanse muziek gevierd wordt. Sindsdien organiseerden de initiatiefnemers een aantal warming-up events in aanloop naar de tweede editie van het festival, die dit jaar plaats zal vinden. Naast (inter)nationale artiesten met wortels in de Afro-Amerikaanse muziek wordt op het festival ook podium geboden aan opkomende Brabantse talenten. De impulsbijdrage wordt ingezet om de organisatie van het festival te versterken en het concept van Better Get Hit nog verder uit te breiden.

BO Diversity

BO Diversity zet zich in voor het creëren van bewustwording over vooroordelen, stereotyperingen en taboes door middel van tentoonstellingen, campagnes en (kennis)evenementen. Hiermee informeert BO Diversity mensen vanuit een intersectionele benadering op toegankelijke wijze over diversiteit, om zo de acceptatie van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij te vergroten. Bij de realisatie van deze projecten betrekt de organisatie getalenteerde makers. Om haar positie te verstevigen, wil BO Diversity gaan onderzoeken hoe zij zich op een effectievere manier kan positioneren in het Brabantse culturele veld, haar bereik kan vergroten en haar projecten kan verduurzamen. 

Foto: Rosa Meininger

BO Diversity

Goeikes

Goeikes is een tweejaarlijks fotofestival in de regio Helmond, waar foto’s van zowel professionals als amateurfotografen worden tentoongesteld. Het festival is gratis te bezoeken, vindt plaats in de openbare ruimte en speelt in op aansprekende en toegankelijke thema’s. Ook worden de deelnemende amateurfotografen gedurende anderhalf jaar begeleid door professionals en docenten bij het maken van hun fotoseries. Laagdrempeligheid, verbinding en culturele betrokkenheid staan dan ook centraal bij het organiseren van het fotofestival. Voor eerdere edities van het festival realiseerde Stichting Goeikes een fotoboek en een expositie door middel van crowdfunding, met ondersteuning uit de impulsgelden. Nu wil de organisatie met de subsidiebijdrage uit de impulsgelden het fotofestival doorontwikkelen en verankeren als terugkerend evenement in de regio Helmond en in Brabant.

Dukebox

Dukebox maakt zich sterk voor een duurzame en professionele urban scene in Den Bosch. De organisatie wil als platform urban initiatieven en individuele urban beoefenaars inspireren en zowel met elkaar, als met partijen buiten de urban scene verbinden. Daarnaast (co-)creëert en faciliteert Dukebox projecten. Tegelijkertijd draagt Dukebox hiermee bij aan de ontwikkeling van jonge urban talenten. Eerder ontving Dukebox een kennisvoucher uit het impulsgeldenprogramma om een stevigere zakelijke basis te leggen. Nu wil de organisatie op verschillende onderdelen een professionaliseringsslag maken, om zo nog beter bij te kunnen dragen aan de versterking van de Bossche urban scene.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

impulsgelden

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public