Met enig gevoel voor drama schreef ik op mijn 15e een dagboek over mijn eerste musicalervaring nadat ik vijf jaar op jazzballet had gezeten. Laatst vond ik het dagboek weer terug. Zo leuk om mijn eigen ervaringen terug te lezen en weer even mijn verwondering te voelen.  
 
Ik schrijf op de eerste bladzijde over de drempels die ik voelde om mee te doen: afhankelijkheid van vervoer van mijn ouders (willen ze dat wel?) en het moeten doen van een auditie (eng!). Zo zijn er nog veel meer drempels die je kunt ervaren om aan cultuur te gaan doen. Ik was als 15-jarige totaal niet bezig met de theorie achter cultuurdeelname, maar 25 jaar later is dit voor mij dankbaar studiemateriaal.  

De bladzijde uit het dagboek van Evelien

Drempels herkennen

Goed dus om die drempels nader te bekijken en inzichtelijk te krijgen. Als hulpmiddel hebben we bij Kunstloc Brabant een kennisfilmpje ontwikkeld over het herkennen van drempels.

Dit filmpje kun je als lokale adviseur, cultuurcoach of intermediair inzetten om het gesprek aan te gaan met een partij die vragen heeft over de beweegredenen van potentiële deelnemers. Je kunt vragen stellen: hoe komt het dat we niet weten welke drempels er zijn?  Waarom krijgen we een doelgroep niet binnen? Door het uit te splitsen in ‘kennen – willen – kunnen – doen’ kom je er sneller achter.

  

Herken drempels voor cultuurparticipatie en help ze verlagen

De afloop

Hoe het afliep met het slechten van de drempels in mijn dagboek om mee te gaan doen aan de musical? 

De passage van de volgende bladzijde geeft uitsluitsel: “ik vroeg ons mam of ze het niet erg vond om, als ik de audities doorkwam, steeds naar Baarle-Nassau te rijden. Maar ze zei; ”als je echt iets leuk vindt, moeten wij er ook iets voor over hebben". En als ons mam het goed vond, dan vindt ons pap het ook wel goed."

Herken drempels en help ze verlagen

De afloop

Meer weten over het wegnemen van drempels voor cultuurdeelname?

Neem contact met mij op. 

cultuurparticipatie

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021
Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020
 BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8