De Raad voor Cultuur heeft donderdag 5 juni de minister van OCW geadviseerd welke culturele organisaties een plek verdienen in de BIS, de culturele Basisinfrastructuur, in de periode 2021 - 2024. Het aantal Brabantse organisaties stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor de samenwerkende partners in Regioprofiel BrabantStad, de B5 gemeenten, provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant, die hier hard voor gepleit hebben.

Nieuwkomers en oudgedienden

Zes Brabantse instellingen die afgelopen jaren in de BIS zaten zien hun plek bevestigd: Jeugdtheater Artemis, EKWC, MU, Het Zuidelijk Toneel, Philharmonie Zuid, en Opera Zuid. Regioprofiel BrabantStad pleitte er voor dat naast deze zes nog vijf organisaties een plaats verdienden in de BIS, waarvan vier een positief oordeel ontvingen. Het TextielLab, November Music en de Dutch Design Week zijn nieuw, en De Stilte keert terug na een eerdere periode in BIS in 2009-2012. COMPLEX was tevens door het Regioprofiel aangedragen maar heeft helaas geen positief advies ontvangen. 

Het Noord-Brabants museum ontving een 'Nee, tenzij' advies in de categorie regionale musea. Dat betekent dat zij uitgenodigd worden om een nieuw plan in te dienen waarin zij in kunnen gaan op verbeterpunten die de Raad voor Cultuur aandraagt. Als dit leidt tot een positief advies betekent dit dat zij als dertiende Brabantse organisatie worden toegevoegd aan de BIS.

Van impulsgelden naar de BIS

Door Regioprofiel BrabantStad was ook de verwachting uitgesproken dat er naast de hierboven genoemde organisaties nog twee organisaties uit de categorieën festivals en ontwikkelingsorganisaties zouden worden toegelaten. Met de positieve adviezen voor BioArt en Emoves is ook deze wens uitgekomen. Deze relatief jonge organisaties hebben met ondersteuning uit de impulsgelden van provincie Noord-Brabant een zodanige professionaliseringsslag gemaakt dat zij nu al mee kunnen draaien in de culturele eredivisie. Het impulsgeldenprogramma wordt uitgevoerd door Kunstloc Brabant, en wij zijn dan ook zeer trots op deze organisaties die wij met advies hebben bijgestaan.

Profilering op design en technologie

De Raad voor Cultuur heeft in het advies aandacht besteed aan een betere regionale spreiding. Onder het motto 'Van iedereen, voor iedereen' moest er ook iets veranderen in de voorheen gebruikelijke overmatige toebedeling aan de Randstad. Regio's werden aangemoedigd om zichzelf hiervoor te profileren, en in Brabant is dit voortvarend opgepakt met Regioprofiel BrabantStad. De Raad voor Cultuur herkent de profilering: “De keuze voor TextielLab|TextielMuseum, EKWC, Dutch Design Week en BioArt Laboratories dragen bij aan de aandacht in BrabantStad en Eindhoven voor ontwerp en design.”

De Raad was ook zeer positief over de inbedding van netwerken voor talentontwikkeling in Brabant. Helaas heeft dit niet geleid tot een positief advies voor PLAN en een aantal andere talentontwikkelingsorganisaties, maar wel voor Emoves en BioArt. "Noord-Brabant is wat betreft de aanwezigheid van BIS-instellingen én positief beoordeelde ontwikkelinstellingen relatief goed bedeeld. De raad heeft in die regio de voorkeur gegeven aan Brabantse ontwikkelinstellingen wier bijdrage aan de pluriformiteit van de BIS Ontwikkelfunctie verhoudingsgewijs groter is, en die beter passen in het onderscheidende karakter van het Brabantse ecosysteem zoals de raad dat ervaart, gericht op design en technologie." aldus de Raad voor Cultuur.

Meer over BIS 2021-2024

nieuws van Regioprofiel Brabant

Evaluatie meerjarenregeling BrabantStad

Heb je overwogen een aanvraag in te dienen voor de meerjarenregelingen professionele kunsten? Geef je mening via de online vragenlijst.

3 maart 2021

Verder met internationale ambities en kansen voor cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture bezocht Brabant, en de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie is gestart.

18 september 2020

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018