Voor het eerst hebben Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant de procedure voor de meerjarige cultuursubsidies op elkaar gestemd. In het kader van de vierjarige subsidieregelingen voor Professionele Kunsten in 2021-2024 gaat er per jaar ruim 9,9 miljoen euro subsidie van BrabantStad naar 53 Brabantse instellingen.

Krachtige culturele basisinfrastructuur

De provincie en de gemeenten werken samen aan een krachtige culturele basisinfrastructuur in Brabant. Gezamenlijk bieden zij een aantal organisaties met een (boven)regionale functie voor de professionele kunsten de mogelijkheid langjarig activiteiten te realiseren. Hierdoor zorgen deze instellingen voor een basis van het culturele leven in heel Brabant. Zij verbinden zich aan de Brabantse samenleving, én aan de maatschappelijke opgaven die hier actueel zijn.

Van de 53 instellingen ontvangen er 39 instellingen subsidie van de provincie Noord-Brabant. Op 3 instellingen na, ontvangen deze 39 ook allemaal subsidie van Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch of Tilburg. Een aantal wordt alleen door een van de steden gesubsidieerd: 8 in Eindhoven, 4 in Tilburg, en 1 in Breda. ’s-Hertogenbosch beslist in november bij de begrotingsbehandeling over nog 5 aanvragen.

Alle toekenningen

's-Hertogenbosch***
Bosch Parade, Festival Cement, IVC, Matzer, November Music, Panama Pictures, Theaterfestival Boulevard, Theater Artemis

Eindhoven
Afslag Eindhoven*, Baltan*, Dutch Design Week**, Eindhoven Maker Faire*, Emoves, De Fabriek*, MAKE, MU, Onomatopee*,  De Ontdekfabriek*, philharmonie zuidnederland*, So What’s Next, STRP, The Ruggeds, TROMP Muziek Biennale, United Cowboy*, Watershed*

Provincie en andere gemeenten**
EKWC (Oisterwijk), Opera Zuid, Van Gogh Galerie & Gastatelier (Zundert)

Breda
Breda Photo, BRIK, Club Solo, De Stilte, Graphic Matters**, LeineRoebana, Playgrounds, Schippers&VanGucht 

Tilburg
Ambiance Tracks*, Cinecitta, DansBrabant, De Link, Festival Circolo, Het Zuidelijk Toneel, House of Nouws, Kunstpodium T*, PARK*, Roadburn, Spruit*, TextielLab, This is not a show, Paul van Kemenade, Powered by TINC, VONK, Wobby.Club

* alleen gemeente
** alleen provincie
*** gemeente beslist later

Succesvolle samenwerking

Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben deze keer voor het eerst gewerkt met op elkaar afgestemde meerjarige subsidieregelingen met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling door de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Dit is een van de instrumenten die horen bij het Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van de provincie Noord-Brabant: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat door heel Brabant iedere inwoner en alle bezoekers van binnen en buiten Nederland kunnen genieten van zeer diverse vormen van kunst en cultuur. Ook deze keer was het aantal aanvragen groter dan we met het subsidieplafond konden honoreren. Maar er is oog voor zowel gevestigde gezelschappen of organisaties als nieuwe initiatieven. Dat past in het creatieve klimaat van Brabant.”

Ook de wethouders van de vier grote steden zijn content met het resultaat, laat Marcelle Hendrickx (Tilburg) namens de bestuurders weten. “Het is goed om te zien dat de samenwerking zo succesvol blijkt. Ook landelijk is goed zichtbaar dat Brabant fors investeert in kunst en cultuur. Als Brabantse steden zijn we trots op de hoeveelheid én kwaliteit van de ingediende plannen. Natuurlijk is het spijtig dat enkele voorstellen die wel positief beoordeeld zijn geen, of beperkte, financiering hebben gekregen. Hopelijk kunnen zij alsnog doorgang vinden, mogelijk in aangepaste vorm of door andere financiering te vinden.”

Advies voor de BIS

De timing van de BrabantStad-regeling zorgde ervoor dat de procedure in Brabant parallel liep aan die van het Rijk, zodat vanuit BrabantStad tijdig een goed onderbouwd en integraal advies gegeven is over de subsidiering van Brabantse culturele instellingen. Mede hierdoor verdubbelt dit jaar het aantal instellingen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) van 6 naar 12, als de minister de adviezen van de Raad voor Cultuur opvolgt. Daarmee komt ook substantieel meer cultuurgeld van het Rijk naar Brabantse instellingen.

Meer weten over de afstemming van de subsidieregeling binnen het Regioprofiel

Neem contact met mij op.

meer nieuws van het Regioprofiel

Maak jouw internationale ambities waar

Maak jouw internationale ambities waar

Regioprofiel nieuws: Dutch Culture on Tour, terugkijken vragenuur Waarde van Cultuur, en terugblik laatste drie maanden.

9 juli 2020
Reactie BrabantStad op BIS-advies

Reactie BrabantStad op BIS-advies

Regioprofiel nieuws: knelpunten in basisinfrastructuur, en 15 geslaagde marketeers.

29 juni 2020
BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Ambities cultuurparticipatie

Ambities cultuurparticipatie

Regioprofiel nieuws: ambities cultuurparticipatie, en lancering waarde van cultuur 2020.

11 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Proeftuin Internationalisering in beeld

Proeftuin Internationalisering in beeld

Regioprofiel nieuws: infographic van de initiatieven uit de proeftuin internationalisering.

28 mei 2020
Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Regioprofiel nieuws: gezamenlijke CmK-aanvraag, uitvoering Proeftuin-initiatieven, terugblik januari, februari en maart.

28 april 2020
Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, Culturele Smaak van Brabanders, reflectiebrief BIS, planning adviescommissie.

3 april 2020
Tweede ronde proeftuin internationalisering

Tweede ronde proeftuin internationalisering

Regioprofiel nieuws: proeftuin internationalisering, werksessie cultuureducatie, 90 dagen cyclus.

2 februari 2020
Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Aanvraagtermijn meerjarensubsidies professionele kunsten geopend

Regioprofiel nieuws: Aanvraag meerjarensubsidies, informatiesessie, en onderzoek ontwikkeling zakelijk leiders.

6 december 2019
Internationale plannen gezocht

Internationale plannen gezocht

Regioprofiel nieuws: Internationale plannen gezocht, vacatures adviescommissie meerjarensubsidies, en nieuwe subsidieregelingen.

22 november 2019
Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

Regioprofiel: tweewekelijks nieuws

De operationalisering van het Regioprofiel is te volgen op regioprofielbrabant.nl. We melden het belangrijkste nieuws tweewekelijks ook op onze website.

11 november 2019
OCW steunt internationalisering BrabantStad

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019
Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019
Aan de slag met het Regioprofiel

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019
Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie en visie voor cultuur in de regio op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018