De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad was volgens alle aanwezigen succesvol. Er zijn vervolgacties afgesproken en de beleidsmedewerkers ontmoeten elkaar in februari 2020 opnieuw plenair. De directe aanleiding van de bijeenkomst is de voortgang bij de operationalisering van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Projectleider Allies Swinnen informeerde de aanwezigen over de stand van zaken.

Waarde van Cultuur

Jenneke Harings, projectleider Waarde van Cultuur, Bo Broers van het Pon en Henk Vinken van Pyrrhula Research Consultants gingen met de beleidsmedewerkers het gesprek aan over het onderzoek Waarde van Cultuur. Het onderzoek levert feiten en cijfers over de stand van zaken in de culturele sector in Brabant. Dit om beleidsontwikkeling bij bestuurders en planvorming bij andere partijen vorm te kunnen geven en het veld van sturingsinformatie te voorzien.
De provincie heeft budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het onderzoek naar de M7-gemeenten. De komende tijd bekijken BrabantStad en de M7 samen hoe deze aansluiting structureel georganiseerd kan worden. Jenneke stelde beleidsmedewerkers onder meer de vragen welke onderzoeksgegevens zij zouden willen hebben en wat hen zou helpen bij het maken van cultuurbeleid.

Bekijk de presentatie

Makersregeling in 2020

Luc Begas van Kunstloc Brabant gaf een toelichting op de Makersregeling van Provincie Noord-Brabant. De regeling voor professionele kunstenaars blijft in 2020 beschikbaar en wordt aangepast. De bedoeling is dat met de aanpassingen meer kunstenaars, buiten de B5, worden bereikt. Vier M7-gemeenten gaan samen met de provincie onderzoeken hoe Makersregeling interessanter kan worden voor de M7 en haar kunstenaars.

Henk Vinken van Pyrrhula Research Consultants over de makersregeling: “Kunstenaars blijven in een stad, komen er heen of keren er terug als ze zelf, samen met anderen, initiatieven kunnen nemen en daarin, hoe bescheiden ook, ondersteund worden via makersregelingen. Dat laat het 2018-onderzoek onder uiteenlopende groepen kunstenaars in de B5 zien. Als bestuurders hun stad als muziekstad of AV-stad (etc.) willen promoten en daar de middelen op in zetten, kortom als niet-kunstenaars culturele initiatieven gaan bedenken zonder dat kunstenaars (en de podia en hun publiek) daar op zitten te wachten, vertrekken ze het liefst. Dat is slecht voor een stad, voor het culturele klimaat, de aantrekkelijkheid voor bedrijven en nieuwe inwoners en voor de sociale impact van cultuur in een stad. Zet makers zelf aan het stuur”.

Meer over de makersregeling

M7-gemeenten blikken terug

Erik Tausch en Arno van Alebeek, beleidsmedewerkers kunst en cultuur gemeente Meierijstad: “Inspirerend, uitnodigend, informerend en vooral elkaar ontmoetend mag de bijeenkomst met de ambtenaren kunst en cultuur van de M7-gemeenten genoemd worden. In een creatieve omgeving als het Duvelhok in Tilburg werden ervaringen op het brede terrein van kunst en cultuur met elkaar gedeeld. De ambities per gemeente verschillen enorm, maar tegelijkertijd was de bereidheid om elkaar te helpen en te informeren sterk aanwezig. De vraag om een vervolg na deze bijeenkomst voelde bij iedereen goed en gaat ook plaatsvinden.

Op de Makersregeling van de provincie werd goed geanticipeerd. De M7 willen graag meedenken om de regeling mogelijk op onderdelen aan te passen, zodat de regeling beter en meer toegepast kan worden. Op 12 november 2019 vond deze bijeenkomst plaats en heeft de M7 zeker invloed gehad op de aanpassingen. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst, omdat de M7-gemeenten echt iets kunnen betekenen en bijdragen voor kunst en cultuur in Brabant.”

Bert Matthijssen, senior beleidsmedewerker Cultuur en Sport van de gemeente Waalwijk: “Het is fantastisch dat kunstenaars vaak worden ingezet voor het sociale domein, maar er moet altijd ruimte blijven voor de eigenwijze, onafhankelijke makers. Kunst is de research and development-afdeling van onze samenleving. Soms tragische missers maar daarentegen ook geniale vondsten die ons tot andere inzichten leiden”.

Meer weten over de Makersregeling?

Neem contact met mij op.

nieuws van regioprofiel cultuur brabantstad

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021

De kunst van het harmoniseren

Lysias Advies deed een evaluatieonderzoek naar het harmonisatietraject meerjarenregelingen professionele kunsten BrabantStad, en komt met enkele aanbevelingen.

21 juli 2021

Duidelijkheid over meerjarensubsidie professionele kunsten

De provincie kent aan veertien instellingen alsnog meerjarensubsidie toe op basis van de zorgvuldige beoordelingen door de nieuwe adviescommissie.

27 mei 2021

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Er zijn convenanten gesloten tussen het ministerie van OCW en de veertien stedelijke cultuurregio’s over de gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021–2024.

23 april 2021

Het Noordbrabants Museum ook in de BIS

Vijf aangepaste plannen hebben een positief advies van de Raad voor Cultuur gekregen. Het Noordbrabants Museum is er daar een van.

11 december 2020

BrabantStad gereed voor twee nieuwe jaren samenwerken

Bekijk het magazine over de resultaten van twee jaar samen bouwen aan een sterk kunst- en cultuurklimaat.

11 december 2020

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020

DutchCulture brengt internationale ambities Brabantse makers verder

Er is een rijk initiatief in Brabant op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot.

18 september 2020

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020

Terugkijken vragenuur Waarde van cultuur

De onderzoekers van Waarde van cultuur 2020 gaven op 30 juni antwoord op uiteenlopende vragen over hun onderzoek.

1 juli 2020

Geslaagde marketeers geven boost aan ambitie internationalisering

Vijftien marketeers van culturele instellingen in Brabant zijn gisteren geslaagd voor de nieuwe Online Marketing Opleiding, ontwikkeld in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

23 juni 2020

Reactie BrabantStad op BIS-advies

BrabantStad stuurde een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur voor de landelijke BIS, over de knelpunten waartoe het advies leidt.

22 juni 2020

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

In de eerste door BrabantStad afgestemde subsidieregelingen gaat er ruim € 9,9 miljoen subsidie per jaar naar 53 Brabantse instellingen.

18 juni 2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020

Eén gezamenlijke aanvraag voor CmK 2021-2024

Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven.

9 juni 2020

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Proeftuin Internationalisering in beeld

Vanuit de 112 initiatieven in de proeftuin zijn er samenwerkingsverbanden met 43 verschillende landen, op alle continenten.

28 mei 2020

BrabantStad voert krachtig pleidooi voor meer Brabantse instellingen in BIS

BrabantStad reageerde op de aanvragen uit onze regio voor de landelijke basisinfrastructuur 2021 - 2024.

23 maart 2020

Tweede ronde Proeftuin Internationalisering goed benut

Voor 27 mooie en uiteenlopende plannen uit Breda, ’s‑Hertogenbosch, Helmond en andere gemeenten buiten de B5, is een totaalbedrag van €107.226 toegezegd.

19 maart 2020

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020

Update Brabantstad-samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit

Beleidsmedewerkers, huidige penvoerders en uitvoerende intermediairs cultuureducatie spraken samen over penvoering, inhoud en verbreding van de CmK-regeling.

15 januari 2020

Resultaten eerste ronde Proeftuin Internationalisering

Voor 63 grensoverschrijdende projecten uit de B5 en de rest van Brabant, en 15 opleidingsplekken online marketing, is een totaalbedrag van €418.729,50 toegezegd.

20 december 2019

Meerjarensubsidies gepresenteerd

Door de samenwerking in Regioprofiel-verband zijn er nu vijf op elkaar afgestemde regelingen: van de Provincie, Breda, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg.

27 november 2019

Spreekuren proeftuin internationalisering

De sector blijkt blij met de mogelijkheden die de proeftuin biedt. Er zijn veel internationale plannen en deze kunnen vaak niet gerealiseerd worden.

15 november 2019

Inspiratiemiddag publiekswerking

Publiekswerking draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie.

14 november 2019

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019

Tweede Kenniscafé Internationalisering: Residenties

In Regioprofiel Cultuur BrabantStad worden residenties nadrukkelijk genoemd in relatie tot het bouwen aan stevigere internationale uitwisseling. AIR platform Brabant staat open voor aansluiting van nieuwe residenties.

8 oktober 2019

Informatie- en inputsessie #2 Meerjarenregeling BrabantStad

Deelnemers reageerden op het concept van de nieuwe meerjarenregeling.

12 september 2019

Proeftuin Internationalisering: de stand van zaken

Nadenken over plannen voor gezamenlijk beleid met als doel de regio nog zelfbewuster, aantrekkelijker en internationaler te maken.

9 september 2019

Reactie BrabantStad op uitgangspuntenbrief

BrabantStad is blij met de voorgestelde vernieuwing en verbreding van het cultuurbeleid van het ministerie, de aandacht voor design, waaronder het Futurelab design en technologie, en investeringen in cultuur.

3 juli 2019

Veld over nieuwe meerjarenregeling

Honderd vertegenwoordigers van het Brabantse culturele veld kwamen bijeen in de Verkadefabriek om input te leveren voor de meerjarenregeling van BrabantStad.

3 juli 2019

Terugblik Kenniscafé Internationalisering

Wat voor soort plannen wil BrabantStad onderzoeken als het gaat om samenwerken op het gebied van internationaal cultuurbeleid?

28 juni 2019

Minister van Engelshoven presenteert uitgangspunten in LocHal

Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangspuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.

11 juni 2019

OCW steunt internationalisering BrabantStad

BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel Brabant Maakt Het!

17 mei 2019

Update werkgroep harmonisatie regioprofiel

De Werkgroep bereidt een nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor voor een deel van de culturele organisaties die bij meer dan één overheid aanvragen voor de periode 2021-2024.

15 mei 2019

Raad voor Cultuur bevestigt koers Brabant

Twee weken geleden bracht de Raad voor Cultuur aan de minister zijn advies uit over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is blij met het advies.

7 mei 2019

OCW ondersteunt culturele vernieuwing in regio’s

BrabantStad start een proeftuin Internationalisering.

26 april 2019

Aan de slag met het Regioprofiel

Brabant Maakt Het is de titel van het regioprofiel van BrabantStad, zoals het in november 2018 op de burelen van het ministerie van OCW lag. Nu gaat de taskforce BrabantStad aan de slag met de operationalisering.

15 maart 2019

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven.

10 oktober 2018

Input culturele veld uit de regio van belang bij nationaal cultuurbeleid

Het ministerie van OCW heeft samenwerkende overheden uitgenodigd om regioprofielen op te stellen. Ook BrabantStad zet de gezamenlijke ambitie op papier. Input vanuit het culturele veld is hierbij van groot belang.

14 september 2018