Kunstloc Brabant en het Van Gogh Nationaal Park (NP) gaan samen met 50 andere partners van het park werken aan het toekomstige Brabantse landschap met creativiteit als uitgangspunt. Hiervoor hebben zij een partnerovereenkomst getekend. Met Van Gogh, zijn vernieuwingsdrang, verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen en durf als leidraad. De komende jaren rolt Kunstloc een aantal activiteiten uit die de omgevingskwaliteit van het park versterken met verbeeldingskracht en innovatieve oplossingen.

foto: Van Riet Ontwerpers

Samen met creativiteit werken aan het landschap

Doel van de meerjarige samenwerking is om met de partners van het Van Gogh NP te kijken naar het Brabantse next landscape met creativiteit als uitgangspunt. Waarbij kunst en cultuur, erfgoed en natuur worden verbonden met duurzame energie, klimaatverandering, infrastructuur, regionale economie en een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving. Om deze doelstelling te bereiken zetten we hedendaagse kunstenaars van verschillende disciplines, ontwerpers, (landschaps-)architecten en makers in de brede zin van het woord in.

7484

Van Landschapstriënnale naar een partnerovereenkomst met Van Gogh NP

In de aanloop naar het landschapsfestival de Landschapstriënnale 2021, die in april plaatsvond in het Van Gogh NP, heeft Kunstloc met verschillende partners van het Van Gogh NP al veel ervaring kunnen opdoen met het inzetten van kunst bij maatschappelijke vraagstukken. Denk aan thema’s als landschap en gezondheid, landschap en natuur, energie, water. Deze samenwerkingen worden nu geformaliseerd in de partnerovereenkomst.

Lees meer over de Landschapstriënnale 2021

Activiteiten 2021-2022

Kunstloc werkt met de Van Gogh-partners aan een Masterplan Kunst & Cultuur, dat aansluit op het algemene Masterplan voor het park. Op onderdelen geven we ook invulling op dit Masterplan, zoals bij het ontwikkelen van iconische landmarks en zogenoemde Poorten, die de beleving van het landschap versterken en een koppeling hebben met het erfgoed van Van Gogh. We brengen kunstenaars en creatieve professionals in bij de Van Gogh Academie, waarbij partners geholpen worden ‘complexe’ projecten van idee naar uitvoering te brengen. We adviseren bij het talentontwikkelingstraject De Nieuwe Vincent, waarbij jong tekentalent zich verder kan ontwikkelen. En bij het initiatief van IVN, de Buitenschool en Brabants Landschap om alle schoolkinderen in het Van Gogh NP 1 dag per week buitenonderwijs te laten genieten.

Activiteiten 2021-2022

De kwaliteit van de leefomgeving

Kunstloc Brabant streeft ernaar meer creatieve professionals en kunstenaars te verbinden aan andere domeinen en organisaties. Want kunst is er niet alleen voor in het museum: het kan een belangrijke change-maker zijn bij maatschappelijke vraagstukken. We doen dit door het ontwikkelen van netwerken in sectoren buiten de culturele. We signaleren en initiëren opdrachten bij gebiedsopgaven en koppelen creatieve professionals aan verschillende vraagstukken. Hierbij dragen wij de waarde van creatieve denkkracht in andere sectoren uit en ontwikkelen en delen verschillende werkwijzen voor dit specifieke type samenwerkingen. Zo stimuleren we cross-overs, zijn we verbinder, soms regisseur en initiatiefnemer, nooit alleen maar altijd in samenwerking met anderen. Op deze manier willen we de kwaliteit van onze leefomgeving vergroten.

Meer weten over het inzetten van kunst bij maatschappelijke vraagstukken?

Neem contact met ons op.

Van Gogh Academie
Verkenning Van Gogh Nationaal Park
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
De stem van kinderen
Landkunst
Kunstroute Het Groene Lint
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park
Landschapstriënnale 2021
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
Paden Banen
Brabant Vertelt
Afval = Landschap
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten
Jagersrust op de Brabantse Wal
Energy meets the Arts