Kunstloc Brabant en het Van Gogh Nationaal Park (NP) gaan samen met 50 andere partners van het park werken aan het toekomstige Brabantse landschap met creativiteit als uitgangspunt. Hiervoor hebben zij een partnerovereenkomst getekend. Met Van Gogh, zijn vernieuwingsdrang, verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen en durf als leidraad. De komende jaren rolt Kunstloc een aantal activiteiten uit die de omgevingskwaliteit van het park versterken met verbeeldingskracht en innovatieve oplossingen.

foto: Van Riet Ontwerpers

Samen met creativiteit werken aan het landschap

Doel van de meerjarige samenwerking is om met de partners van het Van Gogh NP te kijken naar het Brabantse next landscape met creativiteit als uitgangspunt. Waarbij kunst en cultuur, erfgoed en natuur worden verbonden met duurzame energie, klimaatverandering, infrastructuur, regionale economie en een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving. Om deze doelstelling te bereiken zetten we hedendaagse kunstenaars van verschillende disciplines, ontwerpers, (landschaps-)architecten en makers in de brede zin van het woord in.

Van Landschapstriënnale naar een partnerovereenkomst met Van Gogh NP

In de aanloop naar het landschapsfestival de Landschapstriënnale 2021, die in april plaatsvond in het Van Gogh NP, heeft Kunstloc met verschillende partners van het Van Gogh NP al veel ervaring kunnen opdoen met het inzetten van kunst bij maatschappelijke vraagstukken. Denk aan thema’s als landschap en gezondheid, landschap en natuur, energie, water. Deze samenwerkingen worden nu geformaliseerd in de partnerovereenkomst.

Lees meer over de Landschapstriënnale 2021

Activiteiten 2021-2022

Kunstloc werkt met de Van Gogh-partners aan een Masterplan Kunst & Cultuur, dat aansluit op het algemene Masterplan voor het park. Op onderdelen geven we ook invulling op dit Masterplan, zoals bij het ontwikkelen van iconische landmarks en zogenoemde Poorten, die de beleving van het landschap versterken en een koppeling hebben met het erfgoed van Van Gogh. We brengen kunstenaars en creatieve professionals in bij de Van Gogh Academie, waarbij partners geholpen worden ‘complexe’ projecten van idee naar uitvoering te brengen. We adviseren bij het talentontwikkelingstraject De Nieuwe Vincent, waarbij jong tekentalent zich verder kan ontwikkelen. En bij het initiatief van IVN, de Buitenschool en Brabants Landschap om alle schoolkinderen in het Van Gogh NP 1 dag per week buitenonderwijs te laten genieten.

Activiteiten 2021-2022

De kwaliteit van de leefomgeving

Kunstloc Brabant streeft ernaar meer creatieve professionals en kunstenaars te verbinden aan andere domeinen en organisaties. Want kunst is er niet alleen voor in het museum: het kan een belangrijke change-maker zijn bij maatschappelijke vraagstukken. We doen dit door het ontwikkelen van netwerken in sectoren buiten de culturele. We signaleren en initiëren opdrachten bij gebiedsopgaven en koppelen creatieve professionals aan verschillende vraagstukken. Hierbij dragen wij de waarde van creatieve denkkracht in andere sectoren uit en ontwikkelen en delen verschillende werkwijzen voor dit specifieke type samenwerkingen. Zo stimuleren we cross-overs, zijn we verbinder, soms regisseur en initiatiefnemer, nooit alleen maar altijd in samenwerking met anderen. Op deze manier willen we de kwaliteit van onze leefomgeving vergroten.

Meer weten over het inzetten van kunst bij maatschappelijke vraagstukken?

Neem contact met ons op.

Brabant Vertelt

wandelapp als gezamenlijke promotie van kunst, erfgoed en landschap
Brabant Vertelt

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

onderzoek naar kansen voor iconische landmarks
Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh Academie

verbeeldingskracht voor pionierende initiatiefnemers
Van Gogh Academie

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

met verbeelding naar energieopwekking en landschapsverbetering aan de A67
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

De stem van kinderen

meedenken over een duurzame toekomst
De stem van kinderen

Landkunst

land, stad, natuur, erfgoed, cultuurhistorie en hedendaagse kunst
Landkunst

Kunstroute Het Groene Lint

integratie van kunst en gebiedsontwikkeling
Kunstroute Het Groene Lint

Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

samen werken aan het toekomstige landschap
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Landschapstriënnale 2021

high green – innovating the landscape
Landschapstriënnale 2021

Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

van een gure plek met graffiti naar een aantrekkelijk en kleurrijk viaduct
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

Kunst aan snelfietsroutes Brabant

verbetering van omgevingskwaliteit
Kunst aan snelfietsroutes Brabant

Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

bijzondere erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

innovatief opdrachtgeverschap door landcoöperatie
Landkunst Dal van de Kleine Beerze

Kunst aan de Groene Corridor

mensen betrekken bij leefomgeving
Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de A50

accentueren van de identiteit van het landschap
Kunst aan de A50

Paden Banen

zichtbaar maken van historische en huidige verbindingen tussen mens, dier en natuur
Paden Banen

Afval = Landschap

tweede leven voor afvalberg als landschap
Afval = Landschap

Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

kunst vertelt onbekende verhaal zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

Jagersrust op de Brabantse Wal

zichtbaar en beleefbaar maken van gebiedsverandering
Jagersrust op de Brabantse Wal

Energy meets the Arts

verbeelding en verleiding bij de energietransitie
Energy meets the Arts