In 2020 is de Groene Passage van Krijn de Koning opgeleverd. Een kunstwerk dat de voetgangers- en fietsonderdoorgang bij het enorme snelwegknooppunt De Hogt bij Eindhoven een stuk aangenamer maakt om te passeren. Kunstloc adviseerde bij de opdrachtformulering voor het kunstwerk, de selectie van de kunstenaar en bij het vinden van extra financiering.

foto: overzicht Groene Passage, De Hogt, door: DOK, Chris van den Berg

Een gure plek

Aan de zuidrand van Eindhoven is eind 2020 een nieuw kunstwerk geopend. Het kunstproject hoort bij bredere ontwikkeling van het gebied door onder meer verschillende gemeenten, provincie, waterschappen, gebiedsbeheerders. Het werk bevindt zich onder een viaduct bij snelwegknooppunt De Hogt. Via het fietspad dat hier ligt, bereik je een bijzonder natuurgebied: het Dommeldal. Tot voor kort was de onderdoorgang nog niet bepaald aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. Een gure plek met graffiti, crossende motoren en weinig toezicht. Het snelwegknooppunt is in 2013 aangelegd en loopt laag over het fietspad waardoor het er donker en onaangenaam voelt.

Fietspad onder de fly-over gezien vanuit het zuiden voordat het kunstwerk er was, foto: Hermelinde van Xanten

Twee routes

De onderdoorgang is onderdeel van twee routes: een recreatieve route van en naar het Dommeldal en de kunstroute van en naar Eersel. Om deze onderdoorgang aantrekkelijker te maken, is kunstenaar Krijn de Koning gevraagd een ontwerp te maken.

Krijn de Koning zegt hierover: “Voor de voetgangers en fietsers is knooppunt De Hogt een weliswaar groene, maar ook rauwe en ongepolijste passage onder zeven snelwegen door, waar je niet aan ontkomt als je hier de stad uit wilt. Ik vond de plek spannender dan ik op het eerste gezicht had verwacht. Het grote contrast tussen het razende verkeer boven op de viaducten en de meanderende Dommel beneden, maken het een bijna schizofrene plek, een plek met twee totaal verschillende realiteiten, waardoor het bezoek, als je daar op let, bijna een filmische ervaring is. Er is natuurlijk wel sprake van een probleem. Vooral bij de grootste onderdoorgang is de plek kaal en ligt er enkel zand. Hier komt weinig licht en, belangrijker nog, geen water, waardoor er niets groeit. Ik heb deze plek gekozen om een kunstwerk te maken dat een bijzonder aandachtspunt creëert op dit problematische stuk van de passage. Niet als een incidenteel object, maar als een ingreep die iets doet met de beleving van de gehele ruimte."

Bovenwereld en benedenwereld

Krijn de Koning: "Het kunstwerk bestaat uit grote, scheefgezakte en verzonken betonnen elementen die verwijzen naar de monumentale pilaren van de viaducten (de bovenwereld) en de verbindende kleur groen, die verwijst naar het idee van het landschap (de beneden wereld). Zo ontstaat een soort abstracte en surreële Japanse rotstuin die maakt dat deze passage ook de kwaliteiten van een echte ‘eigen’ plek krijgt.”

Bovenwereld van de snelweg
Benedenwereld van de Dommel

Het kunstwerk

Het kunstwerk bestaat uit grote, scheefgezakte en verzonken betonnen elementen die verwijzen naar de monumentale pilaren van de viaducten (de bovenwereld) en de verbindende kleur groen, die verwijst naar het idee van het landschap (de beneden wereld). Zo ontstaat een soort abstracte en surreële Japanse rotstuin die maakt dat deze passage ook de kwaliteiten van een echte ‘eigen’ plek krijgt.” Krijn de Koning werkte samen met architect Roderik van der Weijden aan het ontwerp, de uitvoering van het kunstwerk werd gedaan door DOK.

Meer weten over gebiedsontwikkeling van De Hogt?

Neem contact met mij op.

dit kan kunst betekenen voor ons landschap

Brabant Vertelt

wandelapp als gezamenlijke promotie van kunst, erfgoed en landschap
Brabant Vertelt

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

onderzoek naar kansen voor iconische landmarks
Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh Academie

verbeeldingskracht voor pionierende initiatiefnemers
Van Gogh Academie

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

met verbeelding naar energieopwekking en landschapsverbetering aan de A67
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

De stem van kinderen

meedenken over een duurzame toekomst
De stem van kinderen

Landkunst

land, stad, natuur, erfgoed, cultuurhistorie en hedendaagse kunst
Landkunst

Kunstroute Het Groene Lint

integratie van kunst en gebiedsontwikkeling
Kunstroute Het Groene Lint

Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

samen werken aan het toekomstige landschap
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park

Landschapstriënnale 2021

high green – innovating the landscape
Landschapstriënnale 2021

Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

van een gure plek met graffiti naar een aantrekkelijk en kleurrijk viaduct
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt

Kunst aan snelfietsroutes Brabant

verbetering van omgevingskwaliteit
Kunst aan snelfietsroutes Brabant

Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

bijzondere erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

innovatief opdrachtgeverschap door landcoöperatie
Landkunst Dal van de Kleine Beerze

Kunst aan de Groene Corridor

mensen betrekken bij leefomgeving
Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de A50

accentueren van de identiteit van het landschap
Kunst aan de A50

Paden Banen

zichtbaar maken van historische en huidige verbindingen tussen mens, dier en natuur
Paden Banen

Afval = Landschap

tweede leven voor afvalberg als landschap
Afval = Landschap

Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

kunst vertelt onbekende verhaal zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten

Jagersrust op de Brabantse Wal

zichtbaar en beleefbaar maken van gebiedsverandering
Jagersrust op de Brabantse Wal

Energy meets the Arts

verbeelding en verleiding bij de energietransitie
Energy meets the Arts