In 2020 is de Groene Passage van Krijn de Koning opgeleverd. Een kunstwerk dat de voetgangers- en fietsonderdoorgang bij het enorme snelwegknooppunt De Hogt bij Eindhoven een stuk aangenamer maakt om te passeren. Kunstloc adviseerde bij de opdrachtformulering voor het kunstwerk, de selectie van de kunstenaar en bij het vinden van extra financiering.

foto: overzicht Groene Passage, De Hogt, door: DOK, Chris van den Berg

Een gure plek

Aan de zuidrand van Eindhoven is eind 2020 een nieuw kunstwerk geopend. Het kunstproject hoort bij bredere ontwikkeling van het gebied door onder meer verschillende gemeenten, provincie, waterschappen, gebiedsbeheerders. Het werk bevindt zich onder een viaduct bij snelwegknooppunt De Hogt. Via het fietspad dat hier ligt, bereik je een bijzonder natuurgebied: het Dommeldal. Tot voor kort was de onderdoorgang nog niet bepaald aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. Een gure plek met graffiti, crossende motoren en weinig toezicht. Het snelwegknooppunt is in 2013 aangelegd en loopt laag over het fietspad waardoor het er donker en onaangenaam voelt.

6419

Fietspad onder de fly-over gezien vanuit het zuiden voordat het kunstwerk er was, foto: Hermelinde van Xanten

Twee routes

De onderdoorgang is onderdeel van twee routes: een recreatieve route van en naar het Dommeldal en de kunstroute van en naar Eersel. Om deze onderdoorgang aantrekkelijker te maken, is kunstenaar Krijn de Koning gevraagd een ontwerp te maken.

Krijn de Koning zegt hierover: “Voor de voetgangers en fietsers is knooppunt De Hogt een weliswaar groene, maar ook rauwe en ongepolijste passage onder zeven snelwegen door, waar je niet aan ontkomt als je hier de stad uit wilt. Ik vond de plek spannender dan ik op het eerste gezicht had verwacht. Het grote contrast tussen het razende verkeer boven op de viaducten en de meanderende Dommel beneden, maken het een bijna schizofrene plek, een plek met twee totaal verschillende realiteiten, waardoor het bezoek, als je daar op let, bijna een filmische ervaring is. Er is natuurlijk wel sprake van een probleem. Vooral bij de grootste onderdoorgang is de plek kaal en ligt er enkel zand. Hier komt weinig licht en, belangrijker nog, geen water, waardoor er niets groeit. Ik heb deze plek gekozen om een kunstwerk te maken dat een bijzonder aandachtspunt creëert op dit problematische stuk van de passage. Niet als een incidenteel object, maar als een ingreep die iets doet met de beleving van de gehele ruimte."

Bovenwereld en benedenwereld

Krijn de Koning: "Het kunstwerk bestaat uit grote, scheefgezakte en verzonken betonnen elementen die verwijzen naar de monumentale pilaren van de viaducten (de bovenwereld) en de verbindende kleur groen, die verwijst naar het idee van het landschap (de beneden wereld). Zo ontstaat een soort abstracte en surreële Japanse rotstuin die maakt dat deze passage ook de kwaliteiten van een echte ‘eigen’ plek krijgt.”

6415

Bovenwereld van de snelweg

6416

Benedenwereld van de Dommel

Het kunstwerk

Het kunstwerk bestaat uit grote, scheefgezakte en verzonken betonnen elementen die verwijzen naar de monumentale pilaren van de viaducten (de bovenwereld) en de verbindende kleur groen, die verwijst naar het idee van het landschap (de beneden wereld). Zo ontstaat een soort abstracte en surreële Japanse rotstuin die maakt dat deze passage ook de kwaliteiten van een echte ‘eigen’ plek krijgt.” Krijn de Koning werkte samen met architect Roderik van der Weijden aan het ontwerp, de uitvoering van het kunstwerk werd gedaan door DOK.

Meer weten over gebiedsontwikkeling van De Hogt?

Neem contact met mij op.

dit kan kunst betekenen voor ons landschap

Van Gogh Academie
Verkenning Van Gogh Nationaal Park
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
De stem van kinderen
Landkunst
Kunstroute Het Groene Lint
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park
Landschapstriënnale 2021
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
Paden Banen
Brabant Vertelt
Afval = Landschap
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten
Jagersrust op de Brabantse Wal
Energy meets the Arts