Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Herken drempels voor cultuurparticipatie

We gaan in gesprek over het slechten van drempels voor cultuurparticipatie met Barbara Brouwer, Bernadet Schutter en Erica Gruyters. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model zijn deze drempels te herkennen. 

 

Kennen-willen-kunnen-doen-model

Barbara is bestuurslid bij het Jeugdfonds Cultuur Brabant, een organisatie die zich inzet voor cultuurdeelname van kinderen en jongeren in armoede. Het fonds stelt per kind in het gezin geld ter beschikking voor cultuurlessen. Ouders kunnen via een intermediair een aanvraag doen, als de voorwaarden kloppen dan wordt het lesgeld vergoed. Bernadet Schutter is werkzaam bij zorgorganisatie Lunet zorg en tevens projectleider bij het project Stedelingen, een theatervoorstelling gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking in samenwerking met Parktheater en theatergezelschap Carte Blanche. Verder schuift Erica Gruyters aan bij het gesprek, adviseur en expert op het gebied van cultuureducatie- en participatie bij Kunstloc.

Pootjebaden: kennen & willen

Drempels tot cultuurdeelname zijn er voor iedereen. Of je nu jong of oud bent. Een beperking hebt of niet. Niet iedereen durft zomaar bij een cursus binnen te lopen. Of op een podium te gaan staan. En hoe weet je of je dansen leuk vindt als je het nooit hebt gedaan? Kennen en herkennen zijn belangrijk bij het ontdekken van kunst en cultuur. Voor het Jeugdfonds Cultuur Brabant zijn dit twee belangrijke aandachtspunten, vertelt Barbara. “Ja, dit herken ik wel. En als we kijken naar de drempel ‘kennen’ dan is dat meteen een hele belangrijke voor ons. Families die in armoede leven zijn vaak met andere, en voor hun, veel belangrijkere dingen bezig. Dan ben je niet bezig met de vraag of je kind misschien op pianoles wil.” Ouders in een armoedesituatie weten hun weg naar de voetbalvereniging eerder te vinden dan naar de muziekschool, vertelt ze: “Het heeft te maken met bekendheid van de disciplines en eigen ervaring. Daarom is het belangrijk dat er in het onderwijs aan cultuureducatie wordt gedaan waardoor kinderen het leren kennen en denken: hé, ik zou eigenlijk wel willen dansen, of muziek maken!”

Pootjebaden: kennen & willen

Bij het Project Stedelingen, een theatervoorstelling gemaakt door mensen met een beperking, hebben ze die onbekendheid weggenomen door cliënten te laten pootjebaden via workshops in het Parktheater, vertelt Bernadet. Door het op een andere locatie te laten plaatsvinden, in een voor veel cliënten onbekende plek, kan zoiets ervaren worden als een drempel. Maar volgens Bernadet gebeurde het tegenovergestelde: “Die workshops in het Parktheater gaven een magisch gevoel,” vertelt ze. “Om op dat podium te staan en de zaal te voelen. En vooral toen Stefan Jung, artistiek leider van theatergezelschap Carte Blanche, begon te vertellen over het verhaal waar hij aan wilde werken. Je merkte bij de cliënten dat er iets begon te veranderen en dat ze begonnen te voelen: hier willen we aan meedoen.” Verrassend genoeg waren het niet de cliënten die de hoogste hordes moesten nemen, maar juist de begeleiders vanuit Lunet zorg die meewerkten en dus ook een rol hadden in het stuk, vervolgt ze: “Dit waren allemaal mensen met affiniteit voor theater, en toch hadden ze het er lastig mee. Het grootste obstakel dat zij hebben moeten nemen was om hun professionele rol los te laten en gewoon op te gaan in theaterstuk.” De drempel ‘herkennen’ ziet Bernadet ook terug in het project: “Na de eerste voorstelling van Stedelingen kwamen er cliënten naar mij toe die zeiden: ‘hier wil ik de volgende keer ook aan meedoen’. Die eerste deelnemers hebben dus de drempel verlaagd voor de andere cliënten. Dus daar heb je het: eerst zien hoe leuk het is en daarna pas zelf mee willen doen.”

Een belangrijk punt dat Bernadet hier aanstipt is het herkennen van jezelf: is het voor mij ‘normaal’ om deel te nemen, onderdeel te zijn van? Denk aan de film Billy Elliot, waar een kind uit een bokserfamilie tegen alle verwachtingen in wil dansen. Erica geeft aan dat herkennen zich op verschillende niveaus afspeelt: “Voel je verwantschap met andere deelnemers? Bijvoorbeeld door een soortgelijke achtergrond of voel je een verbinding door een culturele ervaring, het gevoel dat je niet alleen bent.” De rol van cultuurparticipatie en -educatie is hierin cruciaal, vertelt ze: “Juist door mensen kennis te laten maken met kunst en cultuur, het zelf ervaren, leren mensen hun talenten en passies kennen. Je laat je verbeeldingskracht groeien. Dingen die er nog niet zijn worden opeens mogelijk.”

3077

Onder de knie hebben: kunnen & doen

Als mensen eenmaal open staan om deel te nemen aan cultuuractiviteiten, zijn er allerlei hindernissen die ze ervan weerhouden om mee te doen. In de cultuurwereld wordt er vaak gekeken naar fysieke drempels, bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke podia en theaters of ouderenmiddagen met begeleiding. Daarbij blijven andere drempels vaak onderbelicht: vervoer, financiële middelen of mentale barrières. Verplaatsen in de doelgroep en de mensen leren kennen is hierin essentieel, juist om te ondervinden waar de knelpunten zitten, vertelt Erica: “Het kennen-kunnen-willen-doen-model helpt hierbij. Dit kan door in gesprek te gaan met mensen maar ook door bijvoorbeeld een fictieve klantreis te maken. Welke stappen zet iemand voordat hij of zij deelneemt aan jouw activiteiten? Uit alle gesprekken blijkt dat de grootste drempels uit de praktijk met name mentaal zijn en niet fysiek. Drempels die minder voor de hand liggen. Mensen met een verstandelijke beperking denken bij theater als voorbeeld vaak: ‘wij moeten daar heel gek gaan doen, maar ik wil juist normaal doen.’”

Dat is iets wat Bernadet zeker herkent: “Schaamte is bij project Stedelingen een belangrijke drempel geweest,” zegt ze. “Durf je jezelf te laten zien op een toneel? Het gebrek aan zelfvertrouwen is bij onze cliënten met een hoger niveau lastig. Het idee dat ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en daarbij de schuld aan zichzelf geven. Dan werken ze zichzelf tegen en die drempel moeten ze over.” De rol van de begeleiders was hier enorm belangrijk, vertelt ze: “Als een cliënt het zwaar had en misschien wel wilde afhaken, konden zij weer verbinden en motiveren. Daarnaast heeft Stefan van Carte Blanche daar ook een belangrijke rol in gespeeld in het helpen groeien van de cliënten. Zodat ze zich op hun gemak voelden. Dat was heel mooi om te zien.”

Voor het Jeugdfonds Cultuur proberen ze in deze fase vooral drempels weg te nemen door te signaleren. Dit gebeurt via intermediairs die verbonden zijn aan het fonds: “De drempel om mee te kunnen doen is armoede. Ouders kunnen via een intermediair een aanvraag doen en dan wordt het lesgeld vergoed en eventueel ook kosten voor instrumenten en andere zaken. Die intermediairs zijn heel belangrijk voor ons. Ze zitten in de gemeentes, in de wijken en in de verenigingen. Het zijn bijvoorbeeld leraren, schoolleiders, cultuurcoaches, medewerkers van culturele organisaties en jongerenwerkers. Ze kunnen signalen opvangen, hebben contacten en werken in belangrijke netwerken, zodat ze ouders kunnen wijzen op het fonds maar ook de kinderen en jongeren kunnen signaleren die er behoefte aan hebben. Het is dus heel belangrijk om in de haarvaten van de gemeenschap te zitten, waar je op een laagdrempelige manier mensen erop kunt wijzen en kunt ondersteunen.” Deze intermediairs hebben nieuwe drempels blootgelegd die voor Barbara nog niet bekend waren: “Dat mensen zich schamen dat weten we al heel lang. Maar wat mij verbaasde is dat leerkrachten in het onderwijs soms ook niet weten dat kinderen of jongeren in armoede leven. Dat ouders dat heel goed geheim weten te houden. Dan wordt het wel heel moeilijk om de doelgroep te bereiken en te helpen.”

Die verborgen drempels inzichtelijk maken is een lastig proces. Toch zijn hier volgens Erica handvaten die organisaties kunnen aangrijpen: “Door mogelijke deelnemers al vanaf het begin mee te laten denken over het aanbod, voorkom je drempels en creëer je een sterkere verbondenheid omdat ze het gevoel hebben dat het aanbod ook van hun is. Verder is het goed om je eigen belemmerende gedachten in kaart te brengen. Daarbij is het goed om te werken met professionals met verschillende achtergronden, dat zorgt voor een breder perspectief.”

Struikelblokken voor de organisatie

Zoals in het begin van het artikel werd aangegeven heeft iedereen drempels. Potentiële deelnemers maar zeker ook cultuurverstrekkers en organisaties die zich inzetten voor cultuurparticipatie. Voor Jeugdfonds Cultuur Brabant zijn het vooral de financiële middelen, geeft Barbara aan: “Uiteindelijk gaat het bij onze stichting ook om geld. Geld om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren actief deel kunnen (blijven) nemen aan cultuur. Dat is gemeentelijk geld maar ook geld van private partijen. We zijn constant aan het kijken hoe we voldoende middelen houden om zoveel mogelijk Brabantse kinderen en jongeren op cultuurles te laten gaan. We zijn met een klein groepje als vrijwillig bestuur en een aantal ondersteuners, dus dat is best wel een opdracht.”

Ook in samenwerkingen liggen er hindernissen op de loer. Voor Project Stedelingen lag dit in de balans tussen de kennis over cliënten en de artistieke visie, benoemt Bernadet: “We hebben geleerd dat we professioneel gezien dichter bij elkaar moeten kunnen komen. Carte Blanche had de regisseursrol, daar ga je dingen in proberen. Maar daardoor werd de professionele kant van Lunet zorg soms onderbelicht. Dus dat je beter gaat kijken wat een cliënt kan, waarom deze doet zoals ‘ie doet en hoe je daar mee om kunt gaan.” Een belangrijke rol in de verbinding tussen de verschillende partijen - Lunet zorg, Carte Blanche en Park Theater - lag bij productieleider Lian Brock, vervolgt ze: “Lian's rol was heel belangrijk, een verbindend persoon tussen de drie partijen die de balans bewaakt tussen de onderlinge belangen. Zij heeft zich gericht op het leggen van een gezonde basis voor de productie. Waarbij we allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden. Dat alles maakte de samenwerking gewoon heel makkelijk.”

Die doelgerichtheid is volgens Erica een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking: “Voor organisaties is belangrijk om duidelijk te hebben wat de doelen en de ambitie zijn van je samenwerkingspartner. Je hoeft niet dezelfde doelen te hebben, als er maar een gedeelde overlap is in een gezamenlijke ambitie. Daarop kun je namelijk gaan bouwen.” Daarnaast is het volgens Erica van belang om elkaars wereld te begrijpen: “Bij cultuurparticipatie gaat het vaak om samenwerkingen tussen culturele organisaties en partners uit het sociale domein. Ieder heeft zijn eigen cultuur, werkwijze en taal. Schenk hier aandacht aan en kom dichter bij elkaar. Wees hier net zo nieuwsgierig als naar de deelnemers zelf. Want ook in een samenwerking gaat het om mensenwerk.”

Vrije baan

Cultuurparticipatie is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen, het ontdekken van je identiteit en zelfontplooiing. Dat kinderen een normaal leven kunnen leiden is een belangrijk speerpunt voor Jeugdfonds Cultuur Brabant, vertelt Barbara: “Het gaat erom dat kinderen in een armoedesituatie gewoon kunnen meedoen. Kunst en cultuur zijn een super belangrijke uitlaatklep. Lekker dansen, je emoties kwijt kunnen, je creativiteit ergens in kunnen storten. Even los zijn van zorgen die ze hebben over de thuissituatie.” 

Zelfontplooiing en ontwikkeling is ook iets wat Bernadet terugziet bij de cliënten van Lunet zorg: “Er was een cliënt die vijf jaar voor de voorstelling amper uit zijn kamer kwam, hij leefde echt geïsoleerd. Hij is zelfstandig naar Stedelingen gekomen nadat begeleiding samen met hem heeft gekeken hoe hij dit kon organiseren. En die man is na Stedelingen een opleiding gaan doen binnen Lunet zorg tot Interne Woonhulp. We hebben een cliënt die grimmig naar andere cliënten is, die nu ineens socialer en liever is. En zo heb ik nog wel meer voorbeelden. Het heeft mij wel geleerd dat kunst en cultuur middelen zijn om mensen iets mee te geven. Mensen krijgen er zo’n goed gevoel bij. Hoe fantastisch is het dat je van duizend mensen applaus krijgt en daar je verhaal hebt kunnen doen op een bepaalde manier en gevierd wordt. Dat is zoiets unieks. De cliënten krijgen daar zoveel zelfvertrouwen van.”

Erica knikt instemmend en vult aan: “Dat is de kracht van kunst en cultuur. Het geeft mensen de kans om te ervaren, te ontdekken en te ontplooien. Het zorgt voor plezier, je ontdekt je talenten, kunt je inleven in de ander en wordt er een gelukkiger mens van. Of je nu jong of oud bent, waar je ook woont of wat je achtergrond is, of je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Kunst en cultuur zijn een rijkdom van en voor ons allemaal. Daarom is het zo belangrijk dat we er ook allemaal van kunnen genieten.” Het willen-kennen-kunnen-doen-model van Kunstloc kan volgens Erica een belangrijke stap zijn hierin: “Op deze manier kunnen organisaties de drempels herkennen, benoemen en aanpakken zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Zo kunnen we samen bouwen aan een mooi, cultureel en vooral laagdrempelig Brabant.”

Meer weten over cultuurparticipatie?

Wakkert het lezen van dit artikel bij jou nou een inspirerend vuurtje aan? Wil je met ons de diepte in of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat er aan de oppervlakte gebeurt? Kunstloc denkt en praat graag mee! We bieden inspiratie in de vorm van online bijeenkomsten, kennisdossiers en kunnen je linken aan interessante partijen en samenwerkingspartners. We geven kennis, enthousiasmeren en verbinden. Alles om jou op weg te helpen en samen te bouwen aan een mooier en kunstzinniger Brabant.

de kracht van cultuurparticipatie

Focus op de jeugd bij drumfanfare Exempel

De gemiddelde leeftijd bij Exempel is 30 jaar en 80 procent van de leden zet zich in voor de vereniging.

16 april 2024
Focus op de jeugd bij drumfanfare Exempel

Nieuwe meerjarenregeling Amateurkunst 2025-2028

Vanaf 10 april wordt de nieuwe meerjarenregeling amateurkunst opengesteld door de Provincie Noord-Brabant. Kunstloc kan je adviseren bij jouw aanvraag.

9 april 2024
Nieuwe meerjarenregeling Amateurkunst 2025-2028

Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Nana van Moergestel en Neel Brans, over de bijzondere werkwijze van Dansnest in het project De Ader.

26 maart 2024
Dans stimuleert beweging, contact en zelfexpressie

Documentaire 'De helden van amateurkunst'

In deze documentaire komen Tahné Kleijn, Rica Boemaars en Amber Brok aan het woord over hun inzet voor amateurkunst in Brabant.

14 maart 2024
Documentaire 'De helden van amateurkunst'

Netwerk CareFull

Een netwerk om de verbinding tussen kunst en gezondheid te stimuleren.

5 maart 2024
Netwerk CareFull

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Straatkunst in Breda: “Het verhaal van de stad vertellen”

Blind Walls Gallery in Breda toont de waarde van street art.

9 januari 2024
Straatkunst in Breda: “Het verhaal van de stad vertellen”

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Blog | Waar wachten we nog op?

Adviseur Atty Bax blogt over de preventieve waarde van kunst voor onze gezondheid.

21 december 2023
Blog | Waar wachten we nog op?

Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Het Participatiekoor brengt mensen met dementie en mantelzangers samen om te zingen.

19 december 2023
Iedereen is zanger bij het Participatiekoor

Toekomstkijk

Een amateurkunstorganisatie draaiend houden vergt nogal wat van haar vrijwilligers. Gebruik deze gesprekstool om hier slim mee om te gaan!

5 december 2023
Toekomstkijk

Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Theater De Lievekamp is er vóór en dóór je hele stad!

5 december 2023
Theater De Lievekamp: Er als theater zijn voor je hele stad

Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Choreografisch platform Corpo Máquina maakt kunst en dans toegankelijker voor iedereen.

21 november 2023
Kunst als essentieel onderdeel van ieder mens bij Corpo Máquina

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Theatergezelschap Speels Collectief maakt theater toegankelijk voor iedereen.

7 november 2023
Meer dan alleen je beperking bij Speels Collectief

Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Kijk mee met organisatie De Vrolijkheid, wat kunstworkshops betekenen voor kinderen en jongeren in een azc!

17 oktober 2023
Kunst brengt veiligheid en vrolijkheid in azc’s

Blog | Vieren dat je samen anders bent

Wat is het belang van plekken waar jonge makers zichzelf durven te zijn? Adviseur Anke blogt over Kunstbende.

16 oktober 2023
Blog | Vieren dat je samen anders bent

Digitale Transformatie in de culturele sector

Nieuwe technologische ontwikkelingen geven makers en instellingen steeds meer tools. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

1 oktober 2023
Digitale Transformatie in de culturele sector

KunstKracht magazine

Een magazine met opvallende en inspirerende verhalen over kunst & cultuur in Brabant.

1 september 2023
KunstKracht magazine

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Herken drempels voor cultuurparticipatie

Veel mensen in onze samenleving ervaren drempels om deel te nemen aan cultuur. Met het kennen-willen-kunnen-doen-model leer je deze drempels sneller herkennen, zodat je vervolgens iets kan doen om ze te verlagen.

8 februari 2023
Herken drempels voor cultuurparticipatie

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Jongeren staan onder druk, en kunst en cultuur kunnen bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Daarom laten we vier jongeren aan het woord over wat kunst en cultuur voor hen betekent.

5 december 2022
Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Inventarisatie amateurkunst

We brengen in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.

30 november 2022
Inventarisatie amateurkunst

Blog | Tijd voor actie in de amateurkunst

Evelien blogt over de noodzaak om samen aan de slag te gaan de Brabantse amateurkunst te herstellen.

3 november 2022
Blog | Tijd voor actie in de amateurkunst

Herstelsteun voor de amateurkunst

Wij hebben de herstelgelden van OCW ingezet om in samenwerking met verschillende gemeenten, de ondersteuning van groepen in de amateurkunst te versterken.

17 oktober 2022
Herstelsteun voor de amateurkunst

CareFull

In 16 portretten - gemaakt door fotograaf Marcel de Buck en journalist Simone Vos - vertellen verschillende mensen wat het maken van kunst met ze doet.

15 maart 2022
CareFull

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Terugblik Werkconferentie Amateurkunst #9

Tijdens de Werkconferentie Amateurkunst werden vele tips en kansen gedeeld voor het (verder) bouwen aan amateurkunst.

2 december 2021
Terugblik Werkconferentie Amateurkunst #9

Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Door samen te werken in BrabantStad willen wij initiatiefnemers ondersteunen met kennis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een kennisinfrastructuur dat aansluit bij Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA.

4 november 2021
Regioprofiel | Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021
Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Op Verkenning

We vragen verkenners om voor ons op pad te gaan. Om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien en kunnen verbeteren.

12 juli 2021
Op Verkenning

Amateurkunst in beweging

Stichting Oss Cultureel, fanfarecoach Thijs Hazeleger, Theater Zeevuh en Gemengd Koor Cantiqua vertelden tijdens ons webinar Amateurkunst #3 meer over hoe zij veerkrachtig reageren op ontwikkelingen binnen de Brabantse amateurkunstwereld.

25 mei 2021
Amateurkunst in beweging

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Verbinding tussen jong en oud

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: KRACHTVOER.

11 maart 2021
Verbinding tussen jong en oud

Verbinden in de amateurkunst

Korenveld, deDansPunt., KRACHTVOER Theater en DUKEBOX: vier organisaties die zich inzetten voor amateurkunst in Brabant. Hoe zoeken zij verbinding op, en hoe kun jij aanhaken? Ze vertelden er meer over tijdens ons webinar Amateurkunst #2.

9 maart 2021
Verbinden in de amateurkunst

Spreekbuis voor de creatieve ziel

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Ixeg Waxie.

2 maart 2021
Spreekbuis voor de creatieve ziel

Muziek in de zorg

Wat kan muziek betekenen voor onze gezondheid en ons welzijn? Bekijk inspirerende praktijkvoorbeelden, platforms, onderzoeken en artikelen.

1 maart 2021
Muziek in de zorg

Kunst brengt je in het nu

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Beeld-kracht Oisterwijk.

25 februari 2021
Kunst brengt je in het nu

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

De komende vier jaar ontvangen deze 18 amateurkunstorganisaties steun van de Provincie Noord-Brabant.

18 november 2020
18 organisaties krijgen meerjarige subsidie amateurkunst

Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Kunstloc adviseert en visiteert organisaties die deelnemen aan de meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021-2024.

18 november 2020
Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Kunst en rouw, spreken over de dood

Welke rol speelt kunst bij ons levenseinde? En in de uitvaartbranche? En wat kunnen kunstenaars bijdragen aan rouwverwerking, uitvaarten, herdenkingen of het gesprek over de dood?

9 november 2020
Kunst en rouw, spreken over de dood

Blind Walls Gallery: Breda omarmt blinde muren met kunst

Initiatiefnemer Dennis Elbers vertelt meer over Blind Walls Gallery: hét museum op straat met ruim 90 muurschilderingen.

1 oktober 2020
Blind Walls Gallery: Breda omarmt blinde muren met kunst

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Marisca Helmich: Beste amateurkunstenaar van Noord-Brabant

“De zomer laat zich al zien in de weerspiegeling van haar zonnebril. Wat een sterk beeld dit. Iconisch, vrolijk en getuigend van veel vakmanschap!”

3 juli 2020
Marisca Helmich: Beste amateurkunstenaar van Noord-Brabant

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020
 BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

17 april 2020
Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

De nieuwe vierjarige regeling voor amateurkunst van de provincie Noord-Brabant wordt op 8 april aanstaande opengesteld.

26 maart 2020
Nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8

Subsidieregelingen voor amateurkunst & cultuurparticipatie

Ben je op zoek naar subsidie voor amateurkunst of community art projecten? Bekijk hier de financieringsmogelijkheden.

19 november 2019
Subsidieregelingen voor amateurkunst & cultuurparticipatie

Netwerk en ondersteuning voor amateurkunst

Ontdek het brede netwerk op gebied van amateurkunst op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

10 oktober 2019
Netwerk en ondersteuning voor amateurkunst

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Opbrengst Werkconferentie Amateurkunst 2018

Kunstloc Brabant houdt de Werkconferentie Amateurkunst jaarlijks, omdat wij het belangrijk vinden om het grote en diverse netwerk rondom amateurkunst bij elkaar te brengen.

9 november 2018
Opbrengst Werkconferentie Amateurkunst 2018

Muziekexamens Brabant

Alle informatie over de landelijk erkende muziekexamens vind je nu op muziekexamensbrabant.nl.

2 augustus 2018
Muziekexamens Brabant

De staat van de amateurkunst in Brabant anno 2017

Hoe zou amateurkunst er in de toekomst uit kunnen zien? Hoe kunnen partijen en beoefenaars meedenken en vooral doen om het beoefenen van kunst in de vrije tijd vanzelfsprekend, toegankelijk en kwalitatief te houden? Deze vraag beantwoordt het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) met een nieuwe ‘basis voor cultuurparticipatie’: een agenda voor de toekomst.

25 oktober 2017
De staat van de amateurkunst in Brabant anno 2017

Amateurkunstclubs de grens over

Je hoeft geen professionele organisatie te zijn om internationale projecten op te zetten. Ook amateurkunstclubs gaan geregeld de grens over.

29 augustus 2017
Amateurkunstclubs de grens over

Vier amateurkunstenaars aan het woord

Iris vroeg vier Brabantse amateurkunstbeoefenaars naar hun passie voor kunst en hoe kunstbeoefening hen inspireert en motiveert.

8 juni 2017
Vier amateurkunstenaars aan het woord

Week van de Amateurkunst maakt de kleine artiest in mensen los

Hoe ziet de WAK er in Brabant uit, ten opzichte van de rest van Nederland? En wat is de waarde van de WAK voor mensen die amateurkunst beoefenen?

27 mei 2015
Week van de Amateurkunst maakt de kleine artiest in mensen los

Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten.

14 november 2014
Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker