Op 10 februari jl. is het Jaar van het Brabants Kloosterleven geopend. Dit gebeurde digitaal met een live-uitzending vanuit klooster Sint Agatha in de gemeente Cuijk, waar de kruisheren hun 650-jarige jubileum vieren. Koning Willem-Alexander sloot virtueel aan bij de openingshandeling: het verlichten van het herplaatste Mauritsraam.

Kloostericonen

Het Jaar van het Brabants Kloosterleven wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant. Kunstloc ondersteunt de provincie met verschillende activiteiten. We begeleiden bijvoorbeeld samen met Simone Kramer van C-Mone de ontwikkeling van zogenaamde kloostericonen, collectors-items die verzameld kunnen worden als je Ons Kloosterpad wandelt. De kloostericonen worden ontwikkeld door 5 kunstenaars en ontwerpers en zijn nu in productie. Vanaf 30 april, als het wandelpad wordt geopend, kunnen de objecten worden verzameld.

3054

Opening Jaar van het Brabants Kloosterleven met Koning Willem-Alexander

Opdrachten aan studenten

Daarnaast begeleidt Kunstloc studenten van verschillende kunstvakopleidingen. Zij doen dit jaar onderzoek naar kloosters en kloosterwaarden in Brabant. Op 8 februari jl. vond de aftrap plaats van een ontwerpopdracht aan studenten van de Avans-opleiding Communication & Multimedia Design (CMD). Vanaf 22 maart starten studenten van ArtCoDe (Fontys) met hun studieopdracht over het kloosterleven. Zij werken daarbij samen met studenten van de Master of Architecture and Urban Design (MAU).

Technologie en kloosterwaarden

Kloosters vertegenwoordigen belangrijke universele waarden in onze samenleving. Ze staan voor rust, contemplatie, concentratie, zorg voor elkaar en reflectie. Hoe houden we die - tegenwoordig oh zo belangrijke - kloosterwaarden in de toekomst onder de aandacht?

11 studenten CMD buigen zich de komende maanden over de vraag hoe technologie daaraan kan bijdragen. De kloosterlocaties zijn een vast gegeven, maar de betekenis van de kloosterwaarden is gelaagd en kan van individu tot individu en van groep tot groep verschillen. De studenten onderzoeken de kloosterwaarden als een continue wisselwerking tussen verleden, emoties, normen en persoonlijke verhalen. Hoe kan technologie (Mixed Reality, mobiele AR-functies of HoloLens) worden ingezet om die gelaagde betekenis invoelbaar te maken? Ze presenteren in maart en april hun concepten aan Kunstloc en de Provincie. Voor het beste concept wordt een prijs uitgeloofd, een 24-uursverblijf in een klooster.

Religieuze gebouwen en saamhorigheid

Studenten van MAU zijn gestart met een onderzoek naar de fysieke en mentale inbedding van religieuze ensembles in Tilburg. Dat zijn met name het kloostercomplex van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, Woonlandschap Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en Landpark Assisië in Biezenmortel. Een religieus ensemble is een verzameling gebouwen, zoals een kerk, klooster, een patronaat, school, speelplein, tuin en/of zorgcentrum. Dit zijn belangrijke historische locaties in een stad of dorp waar veel herinneringen aan kleven. De collectieve waarde is kwetsbaar en aan het verdwijnen, terwijl de roep om meer saamhorigheid en gemeenschapszin juist weer sterker klinkt.

De studenten van ArtCoDe bestuderen aan de hand van interviews en ontwerpend onderzoek welke mogelijkheden er zijn voor hergebruik van deze historische panden en buitenruimten. Ze vragen zich af hoe de gemeenschappelijkheid in religieuze ensembles in onze tijd ge(re)activeerd kan worden. Ze bouwen tijdelijke interactieve installaties waarin publiek wordt uitgenodigd om ideeën over gemeenschappelijkheid te ervaren, erop te reflecteren en zelf suggesties te doen voor nieuwe vormen.

Drie ontwerpen voor monument herdenking slavernijverleden

Kunstenaars Tommy van der Loo, Patricia Kaersenhout en het duo Dedden & Keizer presenteerden hun schetsontwerpen.

1 juli 2021

Florentijn Hofman gekozen voor kunstwerk snelfietsroute F50

Bewoners van Meierijstad gezocht om model te staan voor uitvergrote fietsers in de beeldenserie 'Half Nul'.

17 mei 2021

Opening Ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in Midden- en Oost-Brabant.

29 april 2021

Foodlab TOV als ideeëngenerator

De deelnemers van FoodLab teeltondersteunende voorzieningen (tov) kwamen vorige maand voor de laatste keer samen.

7 april 2021

Blog | Vergeet niet te vergeten

Adviseur Liesbeth Jans vraagt zich in dit blog af wat ze moet vergeten en wat ze zich juist moet blijven herinneren.

23 maart 2021

Totstandkoming slavernijmonument: van visie tot schetsontwerp

Drie geselecteerde kunstenaars gaan aan de slag om een ontwerp te maken voor een monument in Tilburg om het slavernijverleden te herdenken.

22 maart 2021

Blog | Geloof, hoop en liefde

Adviseur Liesbeth Jans blogt over kloosterwaarden: de waarden die we nodig hebben om een goede samenleving te zijn.

18 februari 2021

Opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

Op 10 februari is het Jaar van het Brabants Kloosterleven geopend. Dit gebeurde digitaal met een live-uitzending vanuit klooster Sint Agatha.

15 februari 2021

Teams design challenge Onze Energie, Ons Landschap bekend

Uit 27 inzendingen heeft de jury zes teams geselecteerd om deel te nemen aan de design Challenge ‘Onze Energie, Ons Landschap’.

21 januari 2021

Blog | Helend landschap

Kunst kan de natuurervaring versterken, zorgen voor bewustwording of de weg wijzen. Adviseur Liesbeth Jans deelt inspirerende voorbeelden hiervan.

18 januari 2021

Blog | Wat doet dat hier?

Welke ontwikkelingen zijn er binnen kunst in de openbare ruimte? Liesbeth Jans schrijft erover in haar blog en deelt inspirerende voorbeelden.

30 november 2020

Kunstenaars en telers duiken samen in gebruik van plastic

Kunstloc Brabant is samen met REWIN, ZLTO, Fruitport West-Brabant en diverse projectpartners een nieuw FoodLab gestart: FoodLab TOV.

23 november 2020

Design challenge Onze Energie, Ons Landschap

Hoe maken we een geluidswerend ontwerp, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan natuur en de verbeelding wordt aangesproken?

12 november 2020

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Vijf ontwerpers en kunstenaars uit Noord-Brabant gaan aan de slag met de ontwerpopdracht ‘Brabantse Kloostericonen’.

7 oktober 2020

Anne Wenzel creëert herdenkingsplek voor Anne Frank in Den Bosch

Iedereen kan sinds juli het Monument voor Vrijheid in volle glorie bewonderen.

2 september 2020

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020

Speciale aandacht voor het Brabantse kloosterleven

2021 wordt het jaar van het Brabantse kloosterleven, met verschillende activiteiten en een ontwerpopdracht.

1 juli 2020

Blog | Stalen zusters in tijden van een pandemie

Ken je de Zusters in Staal? Adviseur Atty Bax vertelt in haar blog meer over de symboliek van het kunstwerk van Judith Kuijpers.

19 juni 2020

Kunstloc ondersteunt ontwikkeling Slavernij Monument in Tilburg

In Tilburg is het initiatief genomen om een monument op te richten om het slavernijverleden te herdenken.

18 juni 2020

Trek erop uit!

Talentontwikkelingstraject De Kunstopdracht heeft verschillende mooie resultaten opgeleverd in de openbare ruimte.

16 juni 2020

Blog | Hoe gaan we de post-corona samenleving inrichten?

Welke rol kunnen kunstenaars spelen bij het inrichten van de openbare ruimte? Adviseur Liesbeth Jans blogt over post-corona vraagstukken.

10 juni 2020

Den Bosch krijgt monument voor Anne Frank

Anne Wenzel ontwierp het kunstwerk voor het Anne Frankplein in Den Bosch. De vogel van keramiek staat symbool voor vrijheid.

3 juni 2020

Blog | Denken over herdenken

Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd en we herdenken dit door de coronacrisis op een andere manier. Onze adviseur Liesbeth Jans schreef haar gedachtes over herdenken op in een blog.

30 april 2020

Uitkomsten Design Challenge Out of the Box: De toekomst van ons logistiek landschap

We moeten nieuwe, kwalitatieve eisen stellen aan de logistieke complexen en bedrijventerreinen van Nederland. Hoe precies, dat is de grote vraag!

15 april 2020

Blog | WaarnaARToe (nu musea en theaters gesloten zijn)?

Hoe kunnen we in tijden van corona thuis vanaf de bank kunst beleven? Onze adviseur Liesbeth Jans schreef een blog over het enorme belang van kunst en creativiteit in tijden van crisis.

2 april 2020

De 100 sleutelkunstwerken in de openbare ruimte

Kunstloc Brabant was onderdeel van de vakjury die uit enkele honderden inzendingen de sleutelwerken koos. Het Draaiend Huis in Tilburg van kunstenaar John Körmeling was daar één van.

17 maart 2020

Halve Zolenroute compleet met Het Koffijhuis van Marcel Smink

Een verdwenen station en Indische baten vormen de inspiratie voor Het Koffijhuis. Het laatste werk op de kunstroute door de gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk.

6 maart 2020

Kunstloc benadrukt belang van inzet kunstenaars bij innovatie tijdens symposium AWTI

Kunstloc adviseur Netty van de Kamp over de onmisbare, innovatieve kracht van kunstenaars.

2 maart 2020

Blog | Innoveren met kunstenaars

Kunstenaars kunnen een sterke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Zo bepleit nu ook de AWTI.

13 februari 2020

Design teams voor ‘Out of the Box’ challenge bekend

Vier design team gaan meedenken over innovatieve ontwerpoplossingen tegen de 'verdozing' in het logistieke landschap. Bekijk hier welke teams zijn geselecteerd.

23 december 2019

Nieuw FoodLab van start

Fruittelers in West-Brabant werken samen met kunstenaars en ontwerpers aan innovatie. Hoe kunnen telers hun fruit beschermen, zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van een gebied?

12 november 2019

Design Challenge ‘Out of the Box’

Hoe maak je een duurzaam logistiek landschap, met meerwaarde voor stad en land? We zoeken innovatieve ontwerpideeën voor een duurzaam, logistiek landschap.

1 november 2019

Blog | Kunst als een magneet

Samen met bewoners kijken naar hun ideeën en mogelijkheden zoeken om die sterker te maken. Liesbeth Jans blogt over lokale samenwerkingsverbanden die zich richten op het inrichten van de eigen omgeving.

24 september 2019

Blog | De schoonheid van treinstations

Kunstenaars kunnen een kwaliteit aan de omgeving toevoegen waardoor die een eigen identiteit krijgt, kunnen een ziel aanbrengen in de ruimte waardoor die herkenbaar wordt en weer een menselijke maat krijgt.

28 juni 2019

Blog | We are such stuff / as dreams are made on

Liesbeth Jans blikt vooruit én terug. Wat is er van die ruim 100 kunstwerken geworden die voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis hebben?

4 mei 2018