Zakelijk leiders doen ertoe. Daarom hebben Kunstloc Brabant en Brabant C het initiatief genomen om te zorgen dat er een Brabantse editie komt van het succesvolle landelijke leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC): LinC Brabant. Tijdens een webinar vertelden Gosuin van Heeswijk van Kunstloc Brabant, Frans van Doormalen van Brabant C, en Marcella Ponsen en Paul Adriaanse van LinC over het programma. Maurice Dujardin, deelnemer aan LinC in 2014, vertelde over zijn ervaringen en over het alumninetwerk Club LinC.

foto: Daivd Hup

Wat is het belang van LinC Brabant?

Gosuin van Heeswijk: Kunstloc Brabant en Brabant C zijn al vier jaar bezig om een Brabants LinC-programma op te zetten en we zijn blij dat het is gelukt. De reden waarom we dit in Brabant op wilden zetten is dat er veel goede ideeën en artistieke plannen zijn, maar ook dat de zakelijke ontwikkeling daarop achterblijft. De zakelijke mogelijkheden om die plannen tot uitvoering te kunnen brengen kunnen nog worden ontwikkeld. Daarom zetten we met dit programma in op professionals in de Brabantse culturele sector die zich verder kunnen ontwikkelen in hun zakelijk leiderschap. Daarnaast delen in dit programma de deelnemers hun ervaringen en leren ze van elkaar. Ook dat sprak ons aan. Kunstloc Brabant en Brabant C zijn logische partners, omdat zij beide een opgave hebben wat betreft het stimuleren van cultureel ondernemerschap. 

Frans van Doormalen: Het is heel goed dat in deze Brabantse variant van het programma de focus ligt op zakelijk leiderschap, want zakelijk leiders doen ertoe. Ze zijn belangrijke mensen die medebepalend zijn voor het succes van artistieke projecten. Daar moet je dus in willen investeren als organisatie. Met dit programma gaan we ook een netwerk bouwen. Als we in 2 jaar tijd 40 zakelijk leiders kunnen laten deelnemen, dan is dat een enorm groot cadeau voor Brabant en voor de deelnemers en hun organisatie. We zijn blij dat we hiermee van start kunnen gaan. 

Meer informatie over LinC Brabant

Wat verstaan jullie onder zakelijk leiderschap? 

Marcella Ponsen: Daar bestaat veel verwarring over. Vaak wordt een zakelijk leider gezien als de hoofd boekhouder of iemand die budgetten beheert en subsidieaanvragen doet. Maar het is echt breder. Het draait meer om iemand die kijkt naar de lange termijn, langetermijndoelen stelt en manieren vindt om het artistieke werk te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door het vinden van financiering, publiek of aandacht voor het werk.

Gosuin van Heeswijk: Binnen culturele organisaties is het onderscheid tussen zakelijk en artistiek leider niet altijd zwartwit, omdat het vaak met elkaar is verweven. Artistiek en zakelijk leiders functioneren vaak in een symbiose. Bovendien kan eenzelfde persoon ook artistiek en zakelijk leider tegelijk zijn. Het programma is dus niet alleen voor puur en alleen zakelijk leiders. 

Wat is het Brabantse gehalte van LinC Brabant?

Paul Adriaanse: De regionale edities onderscheiden zich van de landelijke editie, omdat je accenten kunt leggen. Dat is bij LinC Brabant ook het geval. Het geeft je de mogelijkheid om het programma op onderdelen te verdiepen.

Frans van Doormalen: De sessies vinden plaats bij culturele instellingen in Brabant, om zo een kijkje achter de schermen te krijgen. Ook zijn de TIAS Business School, de BuAS (Breda University of Applied Sciences), en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) betrokken. Met de ervaring van de Universiteit Utrecht aan ene kant en Brabantse partners aan andere kant is het een hele sterke combinatie. 

Marcella Ponsen: Sommige Labs zijn al ingevuld. Zo is het lab ‘Waardecreatie en impact’ samen met de TIAS. ‘Marketing en publieksontwikkeling’ is samen met BUAS, en ‘Businessplanning en validatie’ is samen met de BOM. Nog niet alle sprekers zijn gekozen, zodat we nog kunnen inspringen op ontwikkelingen. 

Er is een noodzaak om te vernieuwen. LinC Brabant is daar een platform voor. Maurice Dujardin

Hoe is het LinC-programma ontstaan?

Paul Adriaanse: LinC is ontstaan in 2013, op initiatief van ministerie OCW. Na de forse bezuinigingen werd het tijd om te investeren in het veld. OCW dacht dat investeren in persoonlijke ontwikkeling het meest effectief zou zijn, want daar maak je het veld als geheel sterker mee. Sindsdien zijn er vier landelijke edities gedraaid, en is er nu ook LinC Lage Landen. Er zijn ook enkele regionale edities opgezet, en een korter programma. In het voorjaar starten we met LinC Artistiek.

Inmiddels zijn er 270 mensen opgeleid. Het programma is altijd een combinatie van persoonlijke ontwikkeling, leren van elkaar en kennisoverdracht. Daarnaast maak je deel uit van de learning community. Die community loopt na afronding van het programma ook door, in de vorm van de alumnivereniging Club LinC. 

Wat levert het je op?

Maurice Dujardin: Wat mij het meest is bijgebleven zijn de labs. Dit waren lange en intensieve dagen, soms ook confronterend. Je gaat dan echt praktisch aan de slag met elkaar aan de hand van cases. In de tussenfases tussen labs kun je de ervaring uit deze labs meteen toepassen in je dagelijkse werk. Dat maakt het echt anders dan een intensieve korte cursus. Het werkt dan veel duurzamer op die manier, omdat je de kennis en ervaring steeds kan toepassen. 

Het is ook inspirerend om veel verschillende mensen met verschillende achtergronden te leren kennen. Je komt dan in aanraking met andere disciplines die vergelijkbare vraagstukken hebben. Daardoor kijk je vervolgens ook makkelijker buiten de grenzen van de culturele sector, zoals de publieke sector. Ook hier spelen dezelfde vraagstukken en problemen. De rol en relevantie van cultuur kan veel groter zijn. 

Kun je een voorbeeld geven hoe je de ervaring van een lab meteen kan toepassen?

Maurice Dujardin: Je leert echt om samen te werken. Zo deden wij ooit eens een rollenspel op een scheepswerf in een Russische havenstad. In feite speelde je een mini-versie van het echte leven na. Je moest dan in groepjes vanuit je deelbelang allianties sluiten. Hier haalde je enorm veel uit: het loslaten van je eigen belang en om samen te werken. En je leert iets nieuws van jezelf kennen.

Ik was voorheen altijd vanuit de autonomie en het overleven van de eigen culturele instelling te denken. Maar kennisdelen is juist waardevol, en uit je eigen bubbel stappen. Daarna durfde ik me veel meer open te stellen. 1 en 1 is 3. Dit is de les ook voor Brabant. Er is hier weinig geld, we zullen het hier altijd wel met elkaar moeten doen. Van 1 euro samen 3 euro maken.

Wat is Club Linc?

Maurice Dujardin: Het netwerk is echt een positief punt van LinC wat je ook vasthoudt. Voor mij is het nu vijf jaar geleden, maar ik heb bijna dagelijks profijt van dat netwerk dat je door het programma hebt opgebouwd. Met name met de mensen uit je leergang, dat zijn in feite vrienden voor het leven. En dat netwerk groeit maar door. Na het landelijke programma wilden we dat dat netwerk blijft bestaan. Hoe organiseren wij als alumni de toekomst? Daar is Club LinC uit ontstaan. 

Club LinC bestaat nu uit 150 leden. We zijn net een jaar bezig. Het is in corona-tijd opgestart. We organiseren een groot LinC-congres in het najaar, intervisiesessies, masterclasses etc. We hebben als Club LinC ook budget om af en toe mensen uit te nodigen om nieuwe inzichten te delen.

Je haalt alles op wat je geleerd hebt bij de nieuwe uitdagingen die je tegenkomt. Het is nu ook hard nodig: we moeten elkaar blijven inspireren en we moeten blijven nadenken hoe we verandering door kunnen voeren voor onszelf en voor onze sector. Er liggen kansen voor het dwarsverbanden leggen met andere domeinen, dat is hoe de toekomst is.

Ik hoorde gisteren de term wederombouw, niet wederopbouw. Als leiders in cultuur moeten we die taak en verantwoordelijkheid voelen, om de rol van cultuur belangrijker te maken. We moeten verandering doorvoeren, er is een noodzaak om te vernieuwen. LinC Brabant is daar een platform voor.

Heb je interesse om deel te nemen aan LinC Brabant?

Aanmelden kan tot 22 maart 2021. Kijk voor alle informatie op de projectpagina LinC Brabant.

Open Call Collision

Kunstenaars met expertise technologie gezocht die jongeren wijzer willen maken.

16 augustus 2021

Blog | Freelancering

Als maker is Herman ten eerste bezig met creëren. Maar als je positie onder druk staat, dan wil je wel dat er voor je wordt opgekomen!

29 juni 2021

De kracht van een waardepropositie

Tiuri, Cultuurcentrum Deurne en STRP maken in het Innovatietraject Waardepropositie de beweging van productverliefdheid naar klantverliefdheid.

23 april 2021

Wederombouw met zakelijk leiders

Zakelijk leiders doen ertoe. Daarom hebben Kunstloc Brabant en Brabant C het initiatief genomen om LinC Brabant te starten.

17 maart 2021

“De wendbaarheid van de zzp’er is groot, de weerbaarheid minder”

Waar kun je als zzp’er in de cultuur op terugvallen? Zelfstandigen delen hun ervaringen met elkaar bij Kunstloc Connects.

17 maart 2021

Crowdfunding; een greep uit de mooiste projecten van 2020

In 2020 startten 28 Brabantse makers en culturele organisaties een crowdfunding. We lichten 8 mooie voorbeelden uit.

23 december 2020

Brabant krijgt haar eigen LinC

LinC Brabant is er voor professionals die willen groeien in hun zakelijk leiderschap. Aanmelden is nu mogelijk.

16 december 2020

Blog | Het Nieuwe Werken: Meters maken

Ook het gejaagde zzp-leven kwam door de coronacrisis tot stilstand. Herman Kuypers ontving reacties van zelfstandigen.

30 september 2020

Maak werk van een nieuwe waardepropositie

Smart Connections helpt drie Brabantse culturele instellingen concrete stappen te zetten.

28 september 2020

MEST is vernieuwd

Ons online inspiratieplatform MEST heeft een nieuwe frisse look. Maar het gaat ons natuurlijk niet alleen om het uiterlijk!

10 september 2020

Trends & Ontwikkelingen verhuisd en vernieuwd

Het overzicht van het cultuurnieuws uit Nederland en Noord-Brabant is nu nog actueler, relevanter en gebruiksvriendelijker.

19 juni 2020

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020

“Ondernemen, het is net een huwelijk”

Verslag van Content & connectie: Het Nieuwe Werken, de eerste bijeenkomst voor en door zelfstandigen in het culturele veld.

19 december 2019

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019

Subsidiebudget crowdfunding 2019 volledig toegezegd

Er zijn dit jaar al 28 succesvolle crowdfunding-campagnes ondersteund. We kunnen in 2019 geen nieuwe toezeggingen meer doen.

27 november 2019

Zelfstandig ondernemer zijn vraagt veel van je

Bij Kunstloc Brabant heb ik de afgelopen jaren gezien dat het aantal zelfstandigen in de cultuursector groeiende is. Sommige zelfstandigen hebben daar bewust voor gekozen, anderen zijn tot die constructie gekomen omdat ze bijvoorbeeld niet meer in loondienst konden werken bij het kunstencentrum waar ze werkzaam waren. Om deze groep meer in beeld te krijgen, hebben we een kleine enquête opgezet naar deze groep.

27 juni 2019

Arrangeur geeft innovatieve impuls

De komst van Geert van Boxtel als aanjagende arrangeur heeft de klassieke en symfonische muziek in Noord-Brabant een unieke impuls gegeven. Dat blijkt uit de tussentijdse beschouwing van muziekwetenschapper prof. dr. Sander van Maas.

25 april 2019

Blog | Zeven jaar crowdfunding

Al zeven jaar geeft Luc Begas ondersteuning aan crowdfunding projecten. Iedere keer weer heeft hij ontzettend veel respect voor de projecthouder die lef toont door een crowdfunding campagne aan te gaan. Waarom? In zijn blog legt Luc het uit.

4 april 2018

Blog | Tijd, omgeving, concentratie en verbinding

Wat is de artistieke noodzaak en urgentie van artist-in-residence's voor de kunstenwereld? Atty Bax schrijft een blog over waarom air’s zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jonge makers.

29 maart 2018

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017

Blog | Publiek!

Zonder publiek wordt het draagvlak voor de cultuursector wel erg klein. Jenneke Harings blogt over de zoektocht naar publiek voor kunst en cultuur.

4 november 2016

Blog | Trends en Ontwikkelingen

Ton van der Linden stelt de nieuwsbrief samen die ‘trends en ontwikkelingen’ heet. Hij blogt over het hoe, wat en waarom van zijn 'trendwatchen'.

3 februari 2015

Blog | Waarom crowdfunding nog láng niet passé is

Toen wij jaren geleden zochten naar een manier om het publiek een stem te geven, kwamen we logischerwijs uit bij crowdfunding. Luc Begas blogt de lange adem van crowdfunding.

1 december 2014