Al jaren organiseert Kunstloc de workshop De Kunstopdracht. Dit is een intensief talentontwikkelingstraject waarmee Brabantse makers die aan het begin van hun loopbaan staan de kans krijgen om samen te werken met een opdrachtgever uit het publieke domein. In de editie van 2021 werkt Kunstloc Brabant samen met Fontys Hogeschool voor de Kunsten en is gemeente Tilburg opdrachtgever. Studenten van de opleiding ArtCoDe en de Masteropleiding Architecture en Urbanism volgen de studio 2.4 met de titel Public Takeover  en realiseren in teamverband drie interactieve installaties als een tijdelijke interventie in het publieke domein in Tilburg.  

foto: studenten ArtCoDe locatiebezoek, fotograaf: Jacqueline Moors

Workshops

Om de startende ontwerpers en kunstenaars te trainen bij hun toekomstig cultureel ondernemerschap krijgen zij de kans al tijdens hun studie in een echte opdrachtsituatie met opdrachtgevers en publiek te werken. Ze ondervinden wat de kracht van onderzoek en ontwerp is in het werkveld. Samen met medestudenten werken zij als een professioneel ontwerpteam.  Om het presenteren aan opdrachtgever en communiceren met het publiek te trainen biedt Kunstloc Brabant workshops. Ook gaan de studenten in gesprek met ervaren kunstenaars, onder wie Frank Havermans.

De opdracht: Interactieve installaties

Kerk, klooster, pastorie, patronaat, school, schoolplein en tuin vormen samen religieuze ensembles die opduiken in het dagdagelijkse leven van Tilburg. Soms opvallend, vaak ongemerkt bepaalden ze vanaf de 19e eeuw en bepalen ze deels nog steeds op lokaal niveau de patronen van de fysieke en mentale omgeving. De collectieve waarde is kwetsbaar en aan het verdwijnen, terwijl de roep om meer saamhorigheid en gemeenschapszin weer sterker klinkt. Om dit te onderzoeken en te verbeelden ontwerpen en realiseren de studenten als team drie interactieve installaties in de openbare ruimte van de gemeente Tilburg; het kloostercomplex van de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, Woonlandschap Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en Landpark Assisië in Biezenmortel.

Doel van het project Kloosterwaarden is om aan de hand van interviews en ontwerpend onderzoek toekomstige mogelijkheden voor hergebruik van religieuze, historische panden en buitenruimten te verbeelden. De installaties krijgen het karakter van een uitnodigend ‘meubel’ waarin de fysieke verschijning wordt gecombineerd met beeld, geluid en tekst. Bezoekers worden uitgenodigd en verleid plaats te nemen op of in de installaties en met elkaar in gesprek te gaan, erop te reflecteren en suggesties te doen voor nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. De tijdelijke installaties zijn verwant aan elkaar door hun materiaalgebruik (hout), maar zijn specifiek door hun beelden, geluiden en inpassing op de locatie.

De studenten doorlopen tijdens deze studio een uitgebreid programma van 8 weken waarin zij van oriëntatie op de opdracht en onderzoek, werken naar schetsontwerp en realisatie van de installaties op locatie. Ook gaan zij in gesprek met bewoners en gebruikers van de kloosters en complexen daaromheen

4260

Kloostercomplex Ons Koningsoord Berkel-Enschot

Opening 21 mei

Tijdens het Jaar van het Brabantse Kloosterleven 2021, van 21 mei tot Open Monumentendag, 11 en 12 september, kunnen bezoekers op de drie locaties de installaties ter plekke zien, een podcast luisteren en hierop hun reactie geven. De werken staan in Stadspark Oude Dijk, in de Trappistinnentuin bij Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en bij de Franciscuskapel op Landpark Assisië in Biezenmortel.

Beluister de Kloosterwaarden podcasts

In dialoog

In het najaar worden de bevindingen gedeeld tijdens een event bij Kunstloc Brabant en met een publicatie. Tijdens dit event zullen ook de resultaten van een samenwerkingsproject met studenten van Avans Hogeschool worden gepresenteerd. Een project eveneens gewijd aan het Jaar van het Brabantse Kloosterleven.

Resultaten De Kunstopdracht

Een aantal mooie resultaten van eerdere edities van De Kunstopdracht is fietsend en wandelend in de buitenlucht te bezoeken. Of loop het Kloosterpad dat speciaal voor het Kloosterjaar is ontwikkeld langs 40 kloosters. Het 330 km lange Kloosterpad kan worden gelopen in 15 etappes van klooster naar klooster. Rondom de 15 vertrek- en aankomstkloosters zijn korte wandelingen mogelijk.

ruimtelijke kwaliteit

Een passende entree voor de LocHal
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
Landkunst
Gebiedsiconen N69
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg
Jaar van het Brabantse Kloosterleven
De Kunstopdracht 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
FoodLab TOV
Minitopia
Design Challenge 'Out of the Box’
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Holocaust Monument in Vrijheidspark
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
De Nieuwe Arcadische Route
De Lichtgevende Dovenetel
Foodlab Food Heroes
FoodLab Peel
Viaducten Menzel en ’t Loo
Dorpskracht in Mill
Reizigers van Oisterwijk
N65 als etalage
Jagersrust op de Brabantse Wal
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
NDRWG - Stationsplein Heesch