Heeswijk-Dinther kiest voor Carmela Bogman

Kunstloc Brabant is door gemeente Bernheze gevraagd om, in nauwe samenwerking met werkgroep Traverse en de kunstcommissie Bernheze, een kunstopdracht te begeleiden verbonden aan de Traverse in Heeswijk-Dinther. Uiteindelijk hebben bewoners en andere betrokkenen het ontwerp ‘De Lichtgevende Dovenetel’ van Carmela Bogman gekozen als het winnende idee. Ook de ontwerpfase die nu volgt gaat Kunstloc verder begeleiden.

Traverse

De gemeente Bernheze gaat in een van haar kernen, Heeswijk-Dinther, de verbindingsweg (Traverse) tussen de kom van Heeswijk en de kom van Dinther, reconstrueren. Het gaat om een 2,5 kilometer lange weg, die in 2020 wordt verfraaid, vernieuwd en veiliger aangelegd gaat worden. Door ruimte voor kunst te creëren wordt de identiteit van de regio en het dorp versterkt en de aantrekkelijkheid van het gebied en de kwaliteit van de omgeving vergroot.

Kunstopdracht

De gemeente vond het erg belangrijk dat bewoners mochten meedenken en -stemmen over de inzet van kunst bij dit project. Hiervoor werden in het voorjaar bijeenkomsten door Kunstloc met omwonenden en verschillende kunstenaars gehouden. De deelnemende kunstenaars waren: Carmela Bogman, Marcel Schmink, Tijs Rooijakkers, Merel van der Linden en Nynke Koster. In de workshops van het atelier werd bekeken wat de ruimtelijke kwaliteit van de Traverse is en zijn eerste ideeën en concepten opgehaald voor een kunsttoepassing, die de basis vormen voor verdere uitwerking tot ontwerpen.

De lichtgevende dovenetel

Het concept De lichtgevende dovenetel van Carmela Bogman kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Haar werk verbeeldt natuurlijke elementen in toegepaste kunst. In haar werk wil Carmela de mens bewust maken van de natuur om ons heen. Heeswijk/Dinther is onlosmakelijk verbonden met het beekdal. Vanwege de vruchtbare klei van de Leigraaf en de Aa en de hoger gelegen zandgronden was het een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Om een beter beeld te krijgen van het beekdal, is Carmela op onderzoek gegaan naar de kenmerkende elementen hiervan. Gewapend met kussensloop en fototoestel heeft ze een overzicht gemaakt van de aanwezige bloemen in het beekdal. Dit varieert van een heel normale paardenbloem tot een aantal meer zeldzame soorten, zoals het Klein Kruiskruid, het fraai duizendguldenkruid en de gevlekte dovennetel.

Om te kijken of ze deze planten kon vertalen naar een object heeft Carmela van deze planten de drie meest uiteenlopende variaties geselecteerd en hiervan een abstractie gemaakt. Daarbij viel op dat de abstractie van de dovennetel gelijk doet denken aan een elegant verlichtingselement.

Door de vorm verder uit te werken en te kijken naar de verhouding van het verlichtingsarmatuur, ontstaat er een familie van elementen die los van elkaar functioneren en ook gezamenlijk een geheel vormen. Doordat de verlichtingsmast in verschillende vormen kan verschijnen maar toch onmiskenbaar tot dezelfde familie behoort zorgt deze ervoor dat de gehele Traverse een eenheid vormt.

De verlichtingsmasten zijn met hun ranke en elegante vorm overdag een mooie verschijning, maar dragen vooral in de avonduren bij aan een sfeervol straatbeeld. Door de toevoeging van de verlichtingsmasten worden de pleinen en kruispunten nog meer een verblijfsplek. De neiging om af te remmen zal groter zijn, waardoor er rustiger gereden wordt. Carmela krijgt van gemeente Bernheze een vervolgopdracht om het idee verder uit te werken tot schetsontwerp. Het ontwerpproces gaat adviseur Netty van de Kamp van Kunstloc ook begeleiden.

Meer weten over kunstopdrachten in de openbare ruimte?

Neem contact met mij op.

Wat kunst kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit

Een passende entree voor de LocHal
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
Landkunst
Gebiedsiconen N69
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg
Jaar van het Brabantse Kloosterleven
De Kunstopdracht 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
FoodLab TOV
Minitopia
Design Challenge 'Out of the Box’
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Holocaust Monument in Vrijheidspark
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
De Nieuwe Arcadische Route
De Lichtgevende Dovenetel
Foodlab Food Heroes
FoodLab Peel
Viaducten Menzel en ’t Loo
Dorpskracht in Mill
Reizigers van Oisterwijk
N65 als etalage
Jagersrust op de Brabantse Wal
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
NDRWG - Stationsplein Heesch