In onze provincie wordt hard gewerkt om een optimaal netwerk van snelfietspaden aan te leggen.  Dit doet de provincie in samenwerking met partners. Maar naast dat het functioneel, veilig en snel moet zijn, willen we ook dat er wat te zien en te beleven valt. Daarom heeft Kunstloc Brabant samen met de gemeente Meierijstad en de provincie het initiatief genomen kunst te betrekken bij de ontwikkeling en inrichting van de F50 tussen Veghel en Uden.

Inzet kunst als publiekstrekker 

Een snelfietsroute is een ruim fietspad zonder veel obstakels. Je krijgt er als fietser zo veel mogelijk voorrang en hebt weinig hinder van ander verkeer. De snelfietsroute die in gemeente Meierijstad wordt aangelegd, en eind 2022 klaar moet zijn, loopt deels door een ecologische verbindingszone en langs het zogenaamde Duits Lijntje, een vroegere spoorverbinding en daarmee een belangrijke cultuurhistorische route. Naast natuurwaarden, culturele (historische) waarden, economische waarden heeft het gebied ook een recreatieve functie.  

Als publiekstrekker en verbetering van de omgevingskwaliteit is gekozen kunst onderdeel te laten zijn van de infrastructurele opgave. Hiervoor werd samen met Kunstloc Brabant in het voorjaar van 2020 een werkatelier ingericht, waaraan vier kunstenaars en ontwerpers en diverse betrokkenen deelnamen. Bij het ontwerpend onderzoek was het nadrukkelijk de vraag dat de kunst een integraal onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling F50 moest zijn en moest aansluiten bij het door Geonius, i.s.m. bureau Lijmbach ontworpen landschapsplan.  

Het werkatelier bestond uit 3 intensieve brainstormsessies en een locatiebezoek op de E-bike van alle deelnemers. Dit leverde uiteindelijk 4 inspirerende concepten van Arjan Boersma, Bert Schoeren, Florentijn Hofman en Rein-Jelle Terpstra. Een kunstcommissie koos uiteindelijk met meerderheid van stemmen voor het ontwerp ‘Half-Nul’ van Florentijn Hofman. 

Florentijn Hofman ontwerp ‘Half-Nul’

Florentijn Hofman, wereldwijd bekend van o.a. zijn Rubber Duck, een sterk uitvergrote gele badeend die ronddobbert en aanmeert in diverse havens en de 31 meter lange muskusrat van riet in Arnhem, gaat voor de F50 een totaal kunstwerk maken. Het worden drie ensembles van kleurrijke, monumentale beelden van uitvergrote fietsers gegoten in aluminium. Ze zijn te zien op verschillende, verrassende locaties aan de route. De ensembles zijn spelers die samen een collectie vormen, bestaande uit 6 stereotypen en taferelen uit de fietswereld: de pedelec; fietsen met losse handen; het ANWB setje; ouder en kind; wielrenners; scholieren. Ze zijn herkenbaar en benaderbaar en staan voor universele begrippen zoals vrijheid, blijheid en humor. Wie straks over de F50 zoeft zal ze verspreid aan de route tegenkomen. In welke samenstelling de sets geplaatst gaan worden wordt nog nader bekeken en is onderdeel van het definitief ontwerp.

Humor en vervreemding

Het winnende ontwerp van Florentijn met de titel ‘Half Nul’, een term die voortkomt uit een schaalverhouding bij modeltreinen, wordt niet alleen gewaardeerd om de artistieke kwaliteit, maar ook om de humor in combinatie met de vervreemding. De kunstcommissie oordeelde dat de objecten straks aanzetten tot interactie en een eigen identiteit aan de route geven. De schaalvergroting versterkt de aantrekkingskracht ervan. De lijn in het landschap wordt gebruikt wat het perspectief versterkt en daarmee een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit.

Wil jij model staan?

De 3,5 meter hoge beelden worden gegoten in aluminium en voorzien van een kleurechte coating. Maar voor het zover is worden inwoners van Meierijstad opgeroepen model te staan voor de werken. Het worden geen gelijkende portretten, want de scans van deze modellen worden geabstraheerd, zodat zij niet volledige realistisch en herkenbaar zijn.

Bekijk de oproep

Meer weten over kunst aan de snelfietsroute F50?

Neem contact met mij op.

ruimtelijke kwaliteit

Een passende entree voor de LocHal
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
Landkunst
Gebiedsiconen N69
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg
Jaar van het Brabantse Kloosterleven
De Kunstopdracht 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
FoodLab TOV
Minitopia
Design Challenge 'Out of the Box’
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Holocaust Monument in Vrijheidspark
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
De Nieuwe Arcadische Route
De Lichtgevende Dovenetel
Foodlab Food Heroes
FoodLab Peel
Viaducten Menzel en ’t Loo
Dorpskracht in Mill
Reizigers van Oisterwijk
N65 als etalage
Jagersrust op de Brabantse Wal
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
NDRWG - Stationsplein Heesch