In Brabant gebeurt veel op het gebied van cultuurparticipatie. De provincie kent sterke, landelijk toonaangevende en vernieuwende initiatieven. Creatieve professionals experimenteren, pakken kansen en bedenken oplossingen in de samenwerking tussen het sociaal domein en de culturele sector. Veel initiatieven zijn echter lokaal en kennis wordt maar incidenteel gedeeld, waardoor de initiatieven vaak moeite hebben om het niveau van de projecten-carrousel te ontgroeien. Door samen te werken in BrabantStad willen wij initiatiefnemers ondersteunen met kennis, advies en een netwerk. Zo creëren wij een kennisinfrastructuur dat aansluit bij Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Hoofdlijnen plan van aanpak

De komende jaren richten we ons op:

  • het verbinden van partners in een cultuurparticipatie-netwerk zodat kennis, experimenten en initiatieven worden gedeeld;
  • daarbij brengen we lokale coalities tot stand in de driehoek overheid, culturele sector en sociaal domein;
  • in 2022 organiseren we een conferentie over cultuurparticipatie;
  • we sluiten aan bij de impactmeting in het kader van de landelijke monitoring en evaluatie (meerjarige regeling cultuurparticipatie) in samenwerking met LKCA.

Relatie met andere programmalijnen

Cultuurparticipatie heeft nauwe aansluiting met de programmalijn Publiekswerking. Het verschil met Publiekswerking is dat de programmalijn Cultuurparticipatie zich richt op de benadering vanuit de (lerende en deelnemende) mens, en niet op het bereik en de werking van de culturele instelling.

Hoe wordt het veld betrokken?

  • Betrekken bestaande platformen op thema’s.
  • Aansluiten bij bestaande netwerkbijeenkomsten/ inspiratiedagen.
  • Via het online platform Regioprofielbrabant.nl voor up-to-date communicatie met het veld en de (kleinere) gemeentes.
  • Cultuurparticipatie on tour bijeenkomsten.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Werkgroep programmalijn Cultuurparticipatie

Marleen Huijbregts, gemeente Breda
Brendan Vos - Cultuur Eindhoven
Teun van Irsel, gemeente Tilburg
Janne van Wijnen, gemeente ‘s‑Hertogenbosch
Yvonne Feenstra, gemeente Helmond
 

Marit Oosterom - Provincie Noord-Brabant
Erica Gruyters, Kunstloc Brabant

Projectleiding
Evelien Nelemans, Kunstloc Brabant

cultuurparticipatie

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

Met Cultuurparticipatie on Tour gaan we alle vijf de grote steden langs die samenwerken aan Regioprofiel Cultuur BrabantStad.

4 november 2021
Cultuurparticipatie on Tour trapt af in Helmond

De verkenners gaan op pad

De eerste verkenners zijn Joy’s van Lieshout, Jacques Jeannau Jean Louis en Mandela Wee Wee en zij starten met het thema Diversiteit & Inclusie.

27 september 2021
De verkenners gaan op pad

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Deze maand start de nieuwe werkgroep cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. We voeren verkennende gesprekken met het veld over de kansen die deze landelijke regeling biedt voor Brabant.

6 juli 2020
Verkennende gesprekken cultuurparticipatie

Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

Cultuurparticipatie is van en voor iedereen! Het Ministerie van OCW stelt de komende vier jaar geld ter beschikking voor een landelijk programma.

19 juni 2020
Landelijk Programma Cultuurparticipatie ’21-‘24

BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

De werkgroep Cultuurparticipatie van Regioprofiel Cultuur BrabantStad wil meer aansluiten op de denk- en leefwereld van de deelnemer.

5 juni 2020
 BrabantStad-ambities cultuurparticipatie

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8