De viaducten Menzel en ’t Loo liggen in natuurgebied De Maashorst. Ze functioneren voor het verkeer als onderdoorgang van de A50 en verlenen zo vanuit Heesch en Nistelrode toegang tot het natuurgebied. Gemeente Bernheze wil deze twee viaducten de uitstraling en beleving geven van poorten van het dorp naar het natuurgebied, dat in relatie tot de betekenis van De Maashorst. Hiervoor schreef de gemeente een kunstopdracht uit. De twee kunstwerken zijn inmiddels gerealiseerd.

Dynamische Landschappen

De kunstopdrachten voor de viaducten Menzel en ’t Loo zijn onderdeel van het project Dynamische Landschappen. Met dit project wil gemeente Bernheze de steden, dorpen en kernen gelegen in de nabijheid van De Maashorst sterker verbinden met het natuurgebied. De kunstenaars die zijn geselecteerd en die hun ontwerp hebben uitgevoerd zijn Arno Coenen en Robin Gerris.

Arno Coenen - Maashorst Pagan Portal

In het ontwerp van Arno Coenen is de historie van De Maashorst voelbaar. Zijn twee reusachtige, cortenstalen krijgers markeren de toegang van het natuurgebied, ter hoogte van tunnel Menzel. Met het werk verwijst Coenen vrij naar oernatuur, Romeinse opgravingen, sjamanisme en naar planten en dieren. Maar bovenal mag ieder bij het kunstwerk zijn eigen verhaal bedenken, aldus de kunstenaar. Maashorst Pagan Portal is in het voorjaar van 2018 onthuld. 

Robin Gerris - Fototunnel

Ook kunstenaar Robin Gerris liet zich inspireren door de rijke historie van De Maashorst en de omliggende kernen, maar dan vooral ook door die van de mens. Voor zijn kunstwerk in tunnel ’t Loo maakte hij gebruik van historisch beeldmateriaal uit de streek, in nauwe samenwerking met lokale heemkundeverenigingen. Zo brengt hij de historie van Nistelrode en van de Maashorst - en de relatie daartussen - bij passanten terug in herinnering. De beelden staan volgens hem symbool voor de verbinding tussen natuur en cultuur. De beelden heeft hij zo bewerkt dat ze deels zijn vervaagd of zelfs uitgewist. Gerris hoopt de kijker op die manier uit te dagen om heel bewust te kijken en zelf een verhaal te vormen.

De rol van Kunstloc Brabant

Kunstloc adviseert gemeente Bernheze structureel bij haar beleid kunst in de openbare ruimte. Voor deze kunstopdracht heeft de gemeente Kunstloc gevraagd een advies uit te brengen, kunstenaars voor te dragen en de begeleiding van het project uit te voeren. Als matchmaker brengt Kunstloc opdrachtgevers en makers met elkaar in contact. In de advisering staan innovatieve en creatieve oplossingen en ideeën die prikkelen centraal.

Wat kunst kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit

Een passende entree voor de LocHal
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
Landkunst
Gebiedsiconen N69
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg
Jaar van het Brabantse Kloosterleven
De Kunstopdracht 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
FoodLab TOV
Minitopia
Design Challenge 'Out of the Box’
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Holocaust Monument in Vrijheidspark
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
De Nieuwe Arcadische Route
De Lichtgevende Dovenetel
Foodlab Food Heroes
FoodLab Peel
Viaducten Menzel en ’t Loo
Dorpskracht in Mill
Reizigers van Oisterwijk
N65 als etalage
Jagersrust op de Brabantse Wal
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
NDRWG - Stationsplein Heesch

Meer weten over kunstopdrachten die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit?

Neem contact met mij op.