Binnen de regeling CmK 3 is kansengelijkheid een groot thema. Maar wat verstaan we hier nu precies onder? Waar we eerst dachten dat het vooral ging om het toegankelijk maken van aanbod, lijkt het er steeds meer op dat ook het aanbod zelf meer cultureel – divers mag zijn.

Vragen die erbij gesteld worden zijn: Met welke blik kijk ik eigenlijk? Kan kunst bijdragen aan de ontmoeting tussen culturen. Hoe draagt het bij? Welke vormen van kunst en cultuur staan wij dan voor? En hoe is dat voor de ander?

Deze middag worden we in de gedachtengang meegenomen door Siela Ardjosemito-Jethoe, zij is cultureel antropoloog en socioloog en houdt zich bezig met diversiteit en inclusie in onderwijs, cultuur en welzijn. 

Lees meer over Siela Ardjosemito

‘We leren steeds beter te benoemen wat we daar zelf in tegenkomen en horen wat de ander daarin zo treft.’

Herkenning en verrassing

De eerste vraag die hierin steeds gesteld wordt is: Hoe toegankelijk is kunst en cultuur voor alle leerlingen in Brabant? En wie bepaalt dan waar en wat er dan gezien en beleefd mag worden – voor wie?

Voor wie faciliteren we hierin herkenning en voor wie is het een verrassing?

Dit Nice café heeft als doel om mensen in en rondom cultuuronderwijs te spreken over kansengelijkheid en wat zij daar zelf in tegenkomen. Om daarover gedachten uit te wisselen; waar en op welke manier kansengelijkheid speelt en wat daarvan dan de betekenis is.

De dialoog wordt aangegaan aan de hand van een artistieke verbeelding rondom kansen(on)gelijkheid. Waarna iedereen is uitgenodigd om aan te schuiven aan de dialoog tafel en daarin te participeren.

Aan tafel gaan we uit van het ‘neem een vriend(in) mee’ principe. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit iemand mee te nemen uit jouw omgeving, die ervaringsdeskundig is en of werkt in het krachtenveld van kansengelijkheid, inclusiviteit en diversiteit binnen cultuur en/of onderwijs.

De artistieke omlijsting wordt verzorgd door Onias Landveld.

Heb jij je aangemeld? Dan ontvang je van ons 24 uur voordat het Nice café van start gaat een link naar de online bijeenkomst.

Onias landveld

‘We willen niet praten over, maar praten met …’

Kansengelijkheid en invloed van Covid

In de afgelopen tijd is het steeds duidelijker geworden hoe kansenongelijkheid zijn tol eist en wordt vergroot onder invloed van covid. De verschillen die er al waren zijn vergroot en er is meer kansenongelijkheid gekomen voor een bredere groep. Onder invloed van dit alles is het van belang om met elkaar in contact te blijven, met elkaar mee te denken en samen te komen tot passende oplossingen. Daarom staat dit Nice café  in het teken van kansengelijkheid. Om met elkaar het gesprek aan te blijven gaan maar ook gezamenlijk vorm te geven. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een gespreksmethode waarbij de gesprekspartners kunnen uitwisselen over uiteenlopende onderwerpen die invloed hebben op het thema kansengelijkheid. Samen met bureau CtDu is de methode vanuit diversiteits- en inclusie principes verder vormgegeven. 

We maken onderdeel uit van de cultuursector, die toch bovenal stelt dat cultuur echt voor iedereen is. En dat de weelde, het mooie, het ware en het goede uit de kunsten zijn ingericht op beleving van het individu en de gezamenlijke ervaring. We geloven hier soms zo sterk in, dat het lastig is om te zien waar we mogelijk nog aan kunnen werken. Het bedenken dat ondanks onze beste intenties we niet voorbij onze eigen bubbels, leefwereld en de privileges die hierbij horen weten te kijken. Want wat je zelf niet raakt, kan je ook moeilijker zien en is eigenlijk ook wat ongemakkelijk. Dit ongemak gezamenlijk aangaan en in een dialogisch gesprek aan kaarten, dat is waar deze methode sterk op inzet. We nodigen jullie daarom graag uit om samen met iemand uit je netwerk hierbij aan te sluiten. En met elkaar het thema vanuit verschillend perspectief te belichten.

Wil je meer weten, neem dan contact met me op!