Klaar voor de toekomst

In Brabant vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot cultuureducatie in de vrije tijd. Een stevige, toekomstbestendige sector met passend aanbod is daarvoor onontbeerlijk. Maar hoe zorg je nu voor een duurzame aanpak? In dit artikel zetten we de drie beste tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie voor je op een rij.

1. Bescherming tegen zwaar weer? Zorg voor een buffer

ls je genoeg eigen geld in kas hebt, sta je als organisatie steviger. Wanneer het dan even wat minder gaat - bijvoorbeeld doordat minder cursisten zich inschrijven voor je lessen - heb je altijd een buffer om op terug te vallen. Niet zo gek dus dat de Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch dit in haar strategisch beleidsplan heeft opgenomen. “Daarin staat onder andere dat we streven naar een eigen vermogen van één keer het begrotingsbedrag per jaar. Op dit moment is dat € 25.000,” vertelt bestuursvoorzitter Han Hubben. Maar dat is niet het enige. Hubben: “We zijn op dit moment bezig met het opzetten van een talentklas, waarmee we ons als muziekschool kunnen onderscheiden. We streven naar een groei van 250 naar 400 cursisten binnen vijf jaar,” licht hij toe.

2. Investeer in je relatie met de gemeente

Een goede band met de gemeente blijft voor veel organisaties belangrijk. Phoenix Cultuur krijgt bijvoorbeeld lange termijn ondersteuning van Meierijstad, en bovendien is de band met de wethouder warm. “We willen met alle betrokkenen cultuur in één keer goed en duurzaam neerzetten,” aldus hoofd Kunstonderwijs Barbara Brouwer. “We zien dat de hele gemeenschap floreert en dat we toekomstbestendig zijn - zowel op het gebied van vraag/aanbod als in financieel opzicht. Dat zijn voor mij wel echt onze twee belangrijkste succesfactoren,” besluit ze trots.

3. Verbreed je blik

RICK heeft nog andere troef in handen. De Weertse organisatie heeft een brede kijk op haar potentiële klanten: de focus ligt bij hen niet alleen op particulieren en maatschappelijke organisaties, maar ook op het bedrijfsleven. “Bedrijven kunnen bij RICK terecht, bijvoorbeeld voor een team-uitje, maar ook voor verbetertrajecten. Of teambuilding,” legt Hoofd Innovatie & Projecten Jan van Dongen uit. “Door met samen met theater of met beeldende kunst aan de slag te gaan leer je allerlei manieren en competenties die van pas komen in je werk. Je leert ervan én er zit een ‘fun-element’ in. Iedereen vindt het leuk, en daarom komen bedrijven graag bij ons terug.”

Meer weten over buitenschoolse cultuureducatie?

Neem contact met mij op.

Succesfactoren bij buitenschoolse cultuureducatie

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren?

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

Goede ideeën moet je delen

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

3 adviezen voor innovatie

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.