Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Het bestaat inmiddels zeven jaar en is al die tijd al succesvol. Hoe de leerlingen spelen maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat er vooral om dát ze spelen. Een verrijkende ervaring voor kinderen die zonder dit project waarschijnlijk niet zo snel muziekles zouden krijgen.

Geschreven door: Sanne Tegelaar

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8, krijgen na schooltijd de kans om een instrument uit een popband te leren bespelen en als afsluiting van het traject met hun band op te treden tijdens het Ready to Rock Festival.

“Je ziet de leerlingen opbloeien, het zelfvertrouwen groeien”, zegt projectleider Bob van Rutte. “Samen muziek maken verbindt natuurlijk altijd, maar dit project zorgt ook voor een nieuwe dimensie in het contact tussen de leerkracht, ouders en leerlingen. Bij het optreden van de band blijkt die schuchtere leerling bijvoorbeeld opeens een podiumbeest of enorm muzikaal te zijn.”

Otine onderwijscoördinator bij KunstKwartier: “Leerkrachten en ouders slaan dan stijl achterover van wat een leerling aan het einde van het traject laat zien. Zowel de leerkracht als de ouders zien dan een compleet nieuwe kant van hun kind die ze zonder deze muziekervaring misschien wel nooit hadden opgemerkt. Dat een kind veel meer in zijn mars blijkt te hebben dan ooit eerder was opgemerkt is natuurlijk geweldig belangrijk voor de verdere ontwikkeling en het zelfvertrouwen.”

Speel in een popband

Ready to Rock is dankzij die extra dimensie niet alleen een cultureel maar evengoed ook een sociaal muziekproject. Dit initiatief van Stichting Leergeld is omarmd door Kunstkwartier, aanbieder van kunst en cultuur in de regio Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen, om muziekeducatie voor zoveel mogelijk kinderen beschikbaar te maken voor wie het krijgen van muziekles niet vanzelfsprekend is. Het wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Stichting Leergeld en Cultuurfonds Helmond en moet jaarlijks worden aangevuld met gelden van andere fondsen.

Hoe lukt het de organisatie om ondanks de wisselvalligheid van subsidiëring en de dynamiek in de sector het project zo toekomstbestendig en structureel te houden? We spraken erover met projectleider Bob van Rutte, Rita Bemelmans van Bibliotheek Dommeldal en de onderwijscoördinatoren van Kunstkwartier Otine van Erp en Karin van Dijk.

“Je ziet de leerlingen opbloeien, het zelfvertrouwen groeien.” Bob van Rutte

Muziek- én taalplezier

Om te beginnen loopt er sinds dit schooljaar een pilot op Kindcentrum De Vlinder in Geldrop waar naast de muzieklessen buiten schooltijd ook gastlessen ónder schooltijd worden gegeven: Ready to Rock Taal. “Daarmee sluiten we aan op de verplichte taallessen en op het reguliere onderwijscurriculum”, legt onderwijscoördinator Karin van Dijk van KunstKwartier uit. Ook de Bibliotheek Dommeldal is actief bij deze pilotbetrokken, bijvoorbeeld bij de begeleiding bij het opnemen van een podcast met interviews met de bandleden.

De initiatiefnemers proberen onder meer met deze pilot het project steeds weer te vernieuwen en door te ontwikkelen. Voor de muzieklessen na school moeten de kinderen zich aanmelden. Aan de lessen onder schooltijd doet de hele klas mee. “In groepjes schrijven de leerlingen bijvoorbeeld een rap gebaseerd op de woordenlijsten en de woordthema’s waar op dat moment mee wordt gewerkt in de klas. Bedoeling van de pilot is dat muziekplezier en taalplezier samenvallen én dat muziekeducatie uiteindelijk een grotere rol kan gaan spelen binnen het reguliere onderwijs”, legt Karin van Dijk uit.

Zo wordt het, hopen de initiatiefnemers, nog makkelijker om meer schoolbestuurders te overtuigen van die positieve impact van Ready to Rock Taal op de ontwikkeling van een kind en de toegevoegde waarde voor het onderwijs.

Ready to rock | Foto: Pietro Carbucicchio

Nog meer impact

Naast samenwerking met Bibliotheek wordt ook steeds nauwer samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Doordat de leerlingen hun positieve muziekervaring mee naar huis nemen ontstaan daar soms ook andere gesprekken en verrijkende ervaringen. “Ouders raken dan bijvoorbeeld zelf ook geïnspireerd om naar muziek te gaan luisteren of ze gaan met hun kind samen luisteren naar de muziek van hun eigen cultuur. Het hoeft natuurlijk helemaal niet alleen over popmuziek te gaan”, zegt Bob van Rutte. 

“Ook op die manier verlaagt Ready to Rock drempels en maakt het het makkelijker om achter die voordeur te komen. Gemeente en wijkregisseurs zijn daarom ook nauw betrokken om hierop mee te kunnen liften in de begeleiding van gezinnen”, vult Karin van Dijk aan.

En toch blijft de afhankelijkheid van gelden van derden?

Karin: “De ervaringen zijn heel erg positief, zowel voor de leerlingen, als voor de leerkrachten en ouders. Maar met alleen succesvolle ervaringen kunnen we niet voorkomen dat de continuïteit door afhankelijkheid van subsidies in het nauw komt. Om de meerwaarde echt goed over te kunnen brengen hebben we meetbare feiten en cijfers nodig. Om de doorontwikkeling van Ready to Rock Taal mogelijk te maken zijn Lobke Meekes en Emiel Copini gevraagd een uitgebreid onderzoek te doen. De succesfactoren en impact van Ready to Rock zijn in de eerste onderzoeksfase beschreven, in de tweede fase wordt onderzocht hoe het project toekomstbestendig kan worden ontwikkeld.”

“De ervaringen zijn heel erg positief, zowel voor de leerlingen, als voor de leerkrachten en ouders.” Karin van Dijk

Wat zijn die positieve ervaringen dan nog meer?

Karin: “Bij Ready to Rock Taal maakte een aantal leerlingen een podcast waarin ze de leden van de band interviewden. Bij de start zei een leerling niet mee te willen doen omdat hij vond dat zijn Nederlands niet goed genoeg was. Hij deed toch mee en ontdekte dat hij het wél kon en er ook nog lol in had.” 

Bob: “En Ready to Rock ontzorgt de scholen. Wij zorgen voor alles, contact met de ouders, instrumenten en leuke lessen.” 

Otine: “Dit is ook een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen een culturele instelling, de Bibliotheek, basisscholen en verschillende maatschappelijke organisaties.”

Wat zijn die positieve ervaringen dan nog meer?

Samenwerking

In theorie klinkt zo’n samenwerking altijd mooi. In de praktijk is dat vaak lastig. Jullie werken samen met de scholen, de Bibliotheek, de brede welzijnsorganisatie LEV groep, onderhouden korte lijntjes met de gemeente. Wat is jullie geheim? 

Otine: “Ik denk dat we ons allemaal vanuit passie en enthousiasme inzetten voor hetzelfde doel: ieder kind die belangrijke kans bieden zich te kunnen ontwikkelen dankzij cultuureducatie. Dat maakt de bereidheid om hier het allerbeste van te maken groot. We zetten ons allemaal in met de volle overtuiging dat wat we aan het doen zijn veel goeds oplevert. En de ervaringen tot nu toe laten dat ook zien.” 

Bob: “Toen ik vijf jaar geleden bij dit project startte, was ik direct zó enthousiast. Dit is zoveel meer dan een leuk extraatje voor een school. Hoezo wordt dit niet al op álle scholen aangeboden dacht ik meteen. Inmiddels weet ik dat je dit stapje voor stapje moet uitrollen.” 

Karin: “Het is belangrijk om alle samenwerkingspartners en schoolbesturen de ruimte te bieden en te begrijpen wat hun belang, hun doel, hun wens is. Gewoon door steeds met elkaar in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren vind je elkaar en kun je met elkaar verder. En ja, dat kost veel tijd en moeite, maar zo werkt het wel. Die samenwerking groeit organisch. Benut wat er is en zoek de verbinding dan ontstaat een succesvolle basis waarmee we nu verder kunnen ontwikkelen. En om dit echt goed verder te kunnen uitrollen is in de eerste plaats commitment van het onderwijs natuurlijk gewoon cruciaal.”

Toekomstplannen

Aan het einde van het jaar worden de resultaten van het onderzoek naar de succesfactoren van Ready to Rock verwacht. Tot die tijd gaat de organisatie enthousiast door met het verder uitrollen van het initiatief. De pilot Ready to Rock Taal wordt voortgezet en het buitenschoolse muziektraject wordt uitgebreid van 15 weken naar een volledig schooljaar.

Luister de podcasts met interviews van de leerlingen onderling over hun ervaringen met Ready to Rock.

Naar de podcasts!

Sanne Tegelaar

Freelance journalist en communicatieadviseur

Buitenschoolse cultuureducatie

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Een gesprek tussen Kees de Heer, statenlid van CDA in Noord-Brabant en cultuurcoach Leonie Oomen.

8 februari 2024
Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Wicked Theaterlessen

Hoe kunnen theaterdocenten hun praktijk doorlopend relevant houden en vernieuwen?

30 oktober 2023
Wicked Theaterlessen

Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

De monitor Cultuureducatie met Kwaliteit in Brabant laat een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren zien.

26 mei 2023
Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Jongeren staan onder druk, en kunst en cultuur kunnen bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Daarom laten we vier jongeren aan het woord over wat kunst en cultuur voor hen betekent.

5 december 2022
Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Een verrijkende ervaring voor kinderen.

31 augustus 2022
Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Door corona staan sectoren op hun kop, dus ook de kunst- en cultuursector. Wat betekent dat voor onderwijs, culturele instellingen en beleidsmakers?

20 december 2021
Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

‘Kunstlessen zijn voor kinderen super wezenlijk’; Jeugdfonds Cultuur Brabant helpt daarbij

Jeugdfonds Cultuur Brabant zet zich om kunst voor alle kinderen toegankelijk te maken. Waarom is kunst belangrijk voor kinderen en hoe zien we dat?

29 september 2021
‘Kunstlessen zijn voor kinderen super wezenlijk’; Jeugdfonds Cultuur Brabant helpt daarbij

Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

In Tilburg zijn tegenwoordig vier wijkcoaches actief om kinderen ook buiten schooltijd te betrekken bij culturele activiteiten. Ze delen hun ervaring.

3 juni 2021
Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021
7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Lang leve de vragenstellers

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020
Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

CLICK.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed is onmisbaar in de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis krijgt voor de kinderen in onze provincie?

10 maart 2020
CLICK.

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

21 november 2019
3 adviezen voor innovatie

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

21 november 2019
Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

21 november 2019
Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

21 november 2019
Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

21 november 2019
Goede ideeën moet je delen

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.

21 november 2019
3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

21 november 2019
De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een ecosysteem dat je moet voeden, onderhouden en waarin je gezamenlijk moet investeren. Barbara Brouwers, directeur van Phoenix Cultuur, over de Circle of Talent.

6 februari 2019
Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Een collectief van zelfstandig muziekdocenten in 's-Hertogenbosch koor ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. Hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie?

19 november 2018
Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018
Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Muziekexamens Brabant

Alle informatie over de landelijk erkende muziekexamens vind je nu op muziekexamensbrabant.nl.

2 augustus 2018
Muziekexamens Brabant

De verbinding tussen binnen - en buitenschoolse cultuureducatie

Cultuureducatie op scholen en kunstbeoefening in de vrije tijd trekken naar elkaar toe en zoeken de verbinding op.

29 september 2016
De verbinding tussen binnen - en buitenschoolse cultuureducatie

Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Juist door de krimp worden fanfares en harmonieën creatief in het werven van nieuwe leden. In dit artikel noemen we vijf van deze slimme manieren.

10 februari 2015
Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren