In Brabant vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot cultuureducatie in de vrije tijd: van pianoles, schilderen tot toneelspel, ongeacht je leeftijd of woonplaats. Een stevige, toekomstbestendige kunsteducatie-sector met passend aanbod is daarvoor onontbeerlijk. De afgelopen periode volgden we negen organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie in onze provincie op de voet. Welke ontwikkelingen hebben ze doorgemaakt en hoe zien ze de toekomst? Waar liepen zij tegenaan en welke oplossingen hebben ze gevonden? Op deze pagina inspireren we je met hun verhalen - in woord en in beeld.

Skills van docenten

De kwaliteit van je cursusaanbod staat of valt allereerst met de docenten die je inzet. Het is dus niet zo gek dat de meeste docenten in kunsteducatie een kunstvakopleiding hebben genoten. Ze zijn dus inderdaad expert op hun vakgebied, maar hoe zit het vervolgens met hun didactische vaardigheden? Hoe weet je of een docent ook goed is met een groep kinderen? Art4 U in Veldhoven werkt actief samen met scholen in de regio.

Directeur Jack Gooyaers van Art 4 U vertelt: Op dit moment hebben wij 21 scholen (van de 32) in ons werkgebied in de impulsregeling gekregen en we hadden feitelijk al structurele contacten met alle scholen. “Scholen zijn niet altijd in staat om de vraag expliciet te krijgen en de doorlopende leerlijn in het basisonderwijs te hebben. Toch zijn we een enorme draai aan het maken van aanbodgericht naar co-creatie. Scholen zijn daar heel enthousiast over en wij werken met ze samen als een soort partner in plaats van afnemers van onze diensten. Dit levert veel enthousiasme op bij de leerkrachten van de scholen.

"Scholen zijn heel enthousiast over de verandering van aanbodgericht werken naar co-creatie" Jack Gooyaers (Art 4 U)

Klanttevredenheidsonderzoek

Het is opvallend dat geen van de organisaties die wij voor deze artikelenreeks spraken, structureel aan evaluatieonderzoeken doet. Na afloop van een cursus of studiejaar aan kinderen of aan hun ouders vragen wat ze nu van de cursus of van een docent vonden - dat gebeurt eigenlijk niet echt. Wel worden aanmeldingen gemonitord - een toe- of afname in aanmeldingen zegt wellicht iets over de klanttevredenheid - en Phoenix Cultuur voerde onlangs een marktonderzoek uit. “We willen in principe elk jaar een onderzoek doen,” zegt Barbara Brouwer. “Afgelopen jaar was het meer een marktgericht onderzoek. We vroegen onze cursisten: via welke kanalen heb je ons gevonden? Wat wil je hier bereiken? Wat is je doel met de lessen? Door analyse van de resultaten hebben we verschillende persona's ontwikkeld en kunnen we in ons aanbod en onze communicatie nog beter op wensen van klanten inspelen.”

Bij Art 4 U in Veldhoven vinden klanttevredenheidsgesprekken incidenteel plaats, bijvoorbeeld wanneer een docent hier toevallig met een ouder over praat. “In het verleden waren er wel standaard tien minuten-gesprekken en rapporten, maar het blijkt dat dit niet voor iedereen werkt,” klinkt het. “De essentie is dat onze klanten gewoon terugkoppeling kunnen geven wanneer die behoefte er is. Het maakt dan niet uit of dat mondeling of via een rapport gaat.”

"Onze klanten kunnen een terugkoppeling geven wanneer die behoefte er is. Het maakt dan niet uit of dat mondeling of via een rapport gaat." Jack Gooyaers (Art 4 U)

Wat zijn de succesfactoren bij buitenschoolse cultuureducatie?

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren?

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

Goede ideeën moet je delen

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

3 adviezen voor innovatie

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.