Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Net zoals in andere sectoren is goed werkgeverschap voor buitenschoolse cultuureducatie van belang. Er zijn mensen in loondienst, maar er wordt ook gewerkt met zzp'ers en met vrijwilligers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap in deze sector?

Zet docenten breed in

Als je gitaarles geeft, heb je de ene keer tien leerlingen en de andere keer maar drie. De ene maand heb je veel inkomsten en de andere minder. Cultuurbedrijf Bergen op Zoom wil haar docenten daarom beter beschermen tegen dit soort risico’s van het vak. “Sinds drie jaar geven we docenten een aantal vaste uren, in ruil voor hun flexibiliteit,” legt directeur Cees Meijer uit. Flexibiliteit wil zeggen dat je als gitaardocent niet alleen gitaarles geeft, maar dat je breder ingezet kunt worden. “Je werkt dan ook in de wijk of in de school, bij het theater of bij het museum. Dat geeft voor ons rust in de organisatie, en voor de docenten geeft het de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en meer zekerheid van werk. Een prettige situatie voor iedereen.”

Blijf in gesprek

Bij centrum voor kunsteducatie Art4U in Veldhoven werkt het gros van de docenten in loondienst. En de docenten die als zzp’er werken, hebben daar doorgaans zelf bewust voor gekozen. Na een jaar of twee volgt een evaluatiegesprek waarbij wordt bekeken of dit werkverband optimaal aansluit bij zowel de wensen van de docent als bij de wensen van de organisatie. Voor Art4U betekent goed werkgeverschap dat je steeds op deze manier met de docenten die voor je werken in gesprek blijft. Omdat Art4U geen pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft voor de docenten die als zzp’er werken, krijgen zij een iets hoger uurtarief dan de docenten die in loondienst werken.

Geef duidelijkheid over verwachtingen

Het Bladelse Podium 10 is sterk afhankelijk van de vrijwilligers die er werken. Goed werkgeverschap gaat voor hen dus ook over de manier waarop je met deze mensen omgaat. “Zonder onze vrijwilligers zouden we niet kunnen bestaan”, zegt voorzitter Anne van Herpt. “De vrijwilligers ondersteunen bijvoorbeeld de  muziekdocenten die als zzp'er bij ons de lesruimtes en faciliteiten huren. Daarom zijn we nu ook bezig om voor hen een handboek te maken, om toch wat voorwaarden en richtlijnen mee te geven. Dan is er meer structuur en is hun inzet minder vrijblijvend. Zo kunnen we samen groeien en professioneler worden. Voor vrijwilligers werkt het ook prettiger als ze weten waar ze aan toe zijn.”

Meer weten over buitenschoolse cultuureducatie?

Neem contact met mij op.

Succesfactoren bij buitenschoolse cultuureducatie

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren?

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

Goede ideeën moet je delen

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

3 adviezen voor innovatie

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.