Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Net zoals in andere sectoren is goed werkgeverschap voor buitenschoolse cultuureducatie van belang. Er zijn mensen in loondienst, maar er wordt ook gewerkt met zzp'ers en met vrijwilligers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap in deze sector?

Zet docenten breed in

Als je gitaarles geeft, heb je de ene keer tien leerlingen en de andere keer maar drie. De ene maand heb je veel inkomsten en de andere minder. Cultuurbedrijf Bergen op Zoom wil haar docenten daarom beter beschermen tegen dit soort risico’s van het vak. “Sinds drie jaar geven we docenten een aantal vaste uren, in ruil voor hun flexibiliteit,” legt directeur Cees Meijer uit. Flexibiliteit wil zeggen dat je als gitaardocent niet alleen gitaarles geeft, maar dat je breder ingezet kunt worden. “Je werkt dan ook in de wijk of in de school, bij het theater of bij het museum. Dat geeft voor ons rust in de organisatie, en voor de docenten geeft het de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en meer zekerheid van werk. Een prettige situatie voor iedereen.”

Blijf in gesprek

Bij centrum voor kunsteducatie Art4U in Veldhoven werkt het gros van de docenten in loondienst. En de docenten die als zzp’er werken, hebben daar doorgaans zelf bewust voor gekozen. Na een jaar of twee volgt een evaluatiegesprek waarbij wordt bekeken of dit werkverband optimaal aansluit bij zowel de wensen van de docent als bij de wensen van de organisatie. Voor Art4U betekent goed werkgeverschap dat je steeds op deze manier met de docenten die voor je werken in gesprek blijft. Omdat Art4U geen pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft voor de docenten die als zzp’er werken, krijgen zij een iets hoger uurtarief dan de docenten die in loondienst werken.

Geef duidelijkheid over verwachtingen

Het Bladelse Podium 10 is sterk afhankelijk van de vrijwilligers die er werken. Goed werkgeverschap gaat voor hen dus ook over de manier waarop je met deze mensen omgaat. “Zonder onze vrijwilligers zouden we niet kunnen bestaan”, zegt voorzitter Anne van Herpt. “De vrijwilligers ondersteunen bijvoorbeeld de  muziekdocenten die als zzp'er bij ons de lesruimtes en faciliteiten huren. Daarom zijn we nu ook bezig om voor hen een handboek te maken, om toch wat voorwaarden en richtlijnen mee te geven. Dan is er meer structuur en is hun inzet minder vrijblijvend. Zo kunnen we samen groeien en professioneler worden. Voor vrijwilligers werkt het ook prettiger als ze weten waar ze aan toe zijn.”

Succesfactoren bij buitenschoolse cultuureducatie