Als organisatie voor buitenschoolse cultuureducatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Je bereikt daarmee natuurlijk graag een zo groot en zo divers mogelijke groep kinderen. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen? Kunstbalie vroeg het aan een aantal Brabantse organisaties. De succesfactoren zetten we in dit artikel voor je op een rij. Weet je publiek wat je in huis hebt?

Je programma is klaar: er staan de komende maanden een heleboel mooie activiteiten op het programma. Maar hoe zorg je nu dat kinderen en hun ouders jouw aanbod ook weten te vinden? Hoe breng je jouw aanbod onder de aandacht?

Lokale binding

Volgens Jan van Dongen van RICK Weert is lokale binding een belangrijke succesfactor op dit gebied. Naar zijn mening bereik je mensen vooral via warme, lokale contacten: “RICK heeft een popcoördinator in Nederweert. Dat werkt heel goed,” vertelt hij. “De coördinator is lokaal heel bekend, kent allerlei activiteiten lokaal en sluit daarbij aan.”

Podium10 in Bladel begint het lesjaar juist altijd traditioneel met een open dag. Voor het verspreiden van het woord over specifieke activiteiten zijn docenten en vrijwilligers vervolgens zelf verantwoordelijk. En met het grote muziekproject Music Experience wil het podium zich nog sterker neerzetten als hoogwaardig regionaal popcentrum. Als dat lukt, dan levert dat ongetwijfeld ook meer bekendheid voor het aanbod van buitenschoolse cultuureducatie op. Voor Jack Gooyaers (Art 4 U) is flexibiliteit een succesfactor in deze. “Als een school aangeeft dat ze andere wensen hebben, dan zorgen onze docenten dat het kan. Er wordt voortdurend op de vraag ingespeeld,” legt hij uit.

Voor iedereen betaalbaar

In onze provincie zien we graag dat iedereen aan buitenschoolse cultuureducatie mee kan doen. Dat klinkt natuurlijk erg nobel, maar hoe breng je dat in de praktijk? Want een cursus, workshop of losse lessen: dat kost natuurlijk altijd iets. Voor jou als organisatie, maar meestal ook voor de kinderen die eraan deelnemen. Het prijskaartje dat aan je activiteiten hangt kan niet iedereen opbrengen.

Vrijwel alle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie die wij spraken, zetten publieke middelen in om de kosten van het aanbod voor kwetsbare gezinnen te drukken. Zo kunnen kinderen waarvan de ouders de kunstlessen (tijdelijk) niet kunnen bekostigen voor de activiteiten van Phoenix Cultuur een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Ouders dienen zelf een aanvraag in bij het fonds, en het fonds betaalt de factuur rechtstreeks aan de aanbieder.

In Hilvarenbeek gaat dit juist rechtstreeks via de gemeente, met een soort PGB-constructie. “De ouders betalen lesgeld, maar ze kunnen een deel terugkrijgen via het rugzakmodel,”legt muziekdocent Jan van den Eijnden van het MDT-collectief uit. “Ouders factureren bij de gemeente. Voorwaarde is wel dat de docent die de les geeft op een door de gemeente geautoriseerde lijst staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat de docent een vakopleiding aan het conservatorium heeft genoten.”

Locatie

Tot slot is de locatie waar je je vestigt van belang voor de toegankelijkheid van jouw aanbod. Moeten kinderen ver reizen, of ben je voor iedereen dichtbij? Voelen deelnemers zich bij je op hun gemak en komen ze graag terug?

“Onze merken - het CBK, de Maagd en Markiezenhof - zijn sterk in onze stad,” zegt Cees Meijer (Cultuurbedrijf Bergen op Zoom) hierover. “Zowel qua locatie als qua invulling - wat we er aanbieden. Het zijn sterke merken die ook onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan.” Ook Han Hubben van de Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch onderschrijft het belang van een representatieve locatie. “Perron 3 is hier wat mij betreft een goed voorbeeld van: dit is een locatie waar de bibliotheek zit, een gemeentelijk loket en een grand café. Het is een modern gebouw, waar altijd veel activiteit en leven is.”

De provincie Noord-Brabant zet het komende jaar hoog in op versterking van buitenschoolse cultuureducatie, samen met Kunstbalie. Ter inspiratie zetten we daarom succesfactoren - bevindingen uit ons onderzoek van het afgelopen jaar - voor je op een rij.

Succesfactoren bij buitenschoolse cultuureducatie