Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Diversiteit is een gegeven. Alle mensen verschillen van elkaar. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men gedurende de opvoeding krijgt. Ze sturen ons gedrag en hoe wij denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust.

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen en te zorgen dat er zowel herkenning als verrassing in het aanbod zit, zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er extra ruimte voor kansengelijkheid. 

Beschreven doelen uit de aanvraag CmK3 zijn:

  • Opzetten Brabants netwerk kansengelijkheid voor vergroten kennisbasis en uitwisseling.
  • Ontwikkelen Brabantse visie en indicatoren voor kansengelijkheid.
  • Verbinden van cultuuraanbod binnenschools (d.m.v. de regionale culturele infrastructuur).
  • Verbreden van aanbod binnenschools (o.a. met Brabantse culturele instellingen en makers).
  • Brabants rapport over kansengelijkheid.

Verkennen en bewustzijn creëren

Als we kansengelijkheid willen aanpakken, zullen we het eerst in de praktijk moeten (er)kennen, om er vervolgens activiteiten op te ontwikkelen.

In de afgelopen periode zijn we hierover in gesprek geweest met onder andere Siela Adjosemito en Gisele Mombre. En organiseerden we bijeenkomsten en activiteiten, waarin we steeds op zoek zijn naar nieuwe partners die zich verbonden voelen met dit vraagstuk. Om met ons mee te kijken en te participeren om het verschil voor alle leerlingen in Brabant te willen en kunnen gaan maken.

 

Regiobijeenkomt Zuid-Oost Brabant

Op 30 juni 2022 kwamen er 10 intermediairs uit regio Zuid-Oost Brabant samen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Kansengelijkheid. Het leverde mooie gesprekken op waarin we met elkaar het open gesprek hebben gevoerd, en het begrip kansengelijkheid hebben verdiept. De intermediairs brachten ook het werkgebied in beeld om zich meer bewust te worden van de diversiteit die in de gemeente en daarmee op de scholen zelf al aanwezig is. 

Nu we helder in beeld hebben wat er speelt, kunnen we daar ook bewuster mee omgaan. In welke mate kunnen leerlingen in de regio zich herkennen of verrast worden in het huidige cultuuraanbod, dan wel aanbieders? Die vraag heeft iedereen mee naar huis genomen. Het bekijken van het eigen aanbod is een mooie vervolgstap voor de volgende bijeenkomst. Want dat we dit gesprek willen blijven voeren, daar is iedereen het over eens.

Regiobijeenkomt Zuid-Oost Brabant
Regiobijeenkomt Zuid-Oost Brabant

Heb je vragen over kansengelijkheid en cultuureducatie?

Of wil jij je melden als nieuwe partner? Heb je mooie voorbeelden van kansengelijkheid in cultuureducatie?

Neem contact met ons op.

kennis over kansengelijkheid

37 scholen voor speciaal onderwijs ontvangen gratis muziekinstrumenten

37 scholen voor het speciaal basisonderwijs in Brabant kregen gratis muziekinstrumenten.

5 maart 2024
37 scholen voor speciaal onderwijs ontvangen gratis muziekinstrumenten

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Een gesprek tussen Saskia van Hulten, statenlid van PvdA in Noord-Brabant en kunstenaar Chilton Galimo.

27 december 2023
Podcast KunstKracht #2 | Cultuur voor iedereen

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Alle stemmen hoorbaar maken in jouw klas

Hoe bereik je kansengelijkheid in de klas? Aan de slag met het lespakket: "Thuis op School'.

24 oktober 2023
Alle stemmen hoorbaar maken in jouw klas

Inspiratie: “Thuis” in de kunst

Een overzicht van kunstenaars en makers die het concept “thuis” onderzoeken en op hun eigen artistieke wijze vorm geven aan hun onderzoek

5 september 2023
Inspiratie: “Thuis” in de kunst

Lespakket 'Thuis op School'

Kansengelijkheid is een groot containerbegrip, waarover wij vaak de vraag krijgen: Wat zijn concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan?

4 september 2023
Lespakket 'Thuis op School'

Naar meer kansengelijkheid in de klas

Voelen leerlingen zich thuis op school en in de klas? Wat kun jij als intermediair, kunstvakdocent of leraar doen om dit thuisgevoel te vergroten?

4 september 2023
Naar meer kansengelijkheid in de klas

Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

De monitor Cultuureducatie met Kwaliteit in Brabant laat een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren zien.

26 mei 2023
Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Dialoogtafel Kansengelijkheid

De dialoogtafel is ontwikkeld om met elkaar het gesprek aan te blijven gaan over kansenongelijkheid.

15 april 2022
Dialoogtafel Kansengelijkheid

Blog | Gemengde salade

Gisèle Mambre was gespreksleider bij het NICE café over kansengelijkheid in cultuureducatie, en schreef daarover deze gastblog.

10 maart 2022
Blog | Gemengde salade

Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Tijd voor actie is het allang. Gesprekken en bevindingen van de Werkplaats Op Verkenning.

9 maart 2022
Hoe divers en inclusief is de Brabantse cultuursector?

Kansengelijkheid en CmK

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen en te zorgen dat er zowel herkenning als verrassing in het aanbod zit,zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.

13 december 2021
Kansengelijkheid en CmK

Cultuureducatie en kansengelijkheid

Welke rol kan kunst spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid? En wat kan cultuureducatie daarin betekenen?

9 december 2021
Cultuureducatie en kansengelijkheid

Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

De term 'sociale pijn' bleef na de lezing van Karim Amghar nazingen in het hoofd van Esther Leenders. Ze ging op onderzoek uit.

9 december 2021
Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

In Tilburg zijn tegenwoordig vier wijkcoaches actief om kinderen ook buiten schooltijd te betrekken bij culturele activiteiten. Ze delen hun ervaring.

3 juni 2021
Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind