Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

“Muziek brengt samen, waar je ook vandaan komt en welke achtergrond je ook hebt”, vertelt Vinus Al Ramou (18) uit Heesch. Ze volgde afgelopen vier jaar keyboard-en pianoles bij leraar Johnny Steenbergen. Die lessen werden via het Jeugdfonds Cultuur Brabant mogelijk gemaakt. “Als ik geen subsidie had gekregen, dan had ik de lessen niet kunnen volgen. Ik vind het fijn dat het zo kon.”

Geschreven door: Simone Vos

Waardevolle kunst

Die muziekles was voor Vinus heel waardevol. Maar waarom is het in aanraking komen met kunst zo belangrijk voor kinderen? En hoe ondersteunt het Jeugdfonds daarin? Intermediair Freek Bijnen in de Kempen, relatiebeheerder Marjolein van den Akker in Heusden, pianoleraar Johnny en leerling Vinus in Heesch aan het woord.

Johnny Steenbergen geeft Vinus Al Ramou les | Door: Simone Vos

Leven lang leren

“Het mooie aan muziek is dat het universeel is; voor iedereen zit er iets in. Daarom vind ik het fijn om te merken dat Vinus veel aan de lessen heeft gehad”, vertelt Johnny. Vinus vluchtte zes jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland en kwam met haar ouders en zusjes in Heesch terecht. De coördinator van Vluchtelingenwerk (die samenwerkt met het Jeugdfonds) bracht haar in contact met pianoleraar Johnny. Zo ging ze op keyboardles. Het Jeugdfonds subsidieerde haar lessen. “Mijn zusjes en ik konden kiezen tussen sport of cultuur. Ik wilde graag op muziekles”, vertelt Vinus. “Als je nu zoiets leert, heb je daar je hele leven wat aan. Ook mijn ouders waren blij dat ik op les kon, mijn vader houdt erg van kunst.”

In contact met emoties

Marjolein van den Akker is relatiebeheerder en ambassadeur van het Jeugdfonds in Heusden. Vanuit haar Trefpunt Heusden, het loket voor alles rondom cultuureducatie, coördineert ze de kunstlessen. “Ik zie dat er tijdens een muziekles, bij kleien of schilderen, wat loskomt bij kinderen. Ze worden geraakt, komen in contact met hun emoties en komen uit hun hoofd en in hun lijf”, vertelt Marjolein. “Dat gun ik ieder kind zo erg.”

In contact met emoties

Wat doet het Jeugdfonds Cultuur Brabant?

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant maakt het samen met gemeenten mogelijk dat ook kinderen in armoede actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken, toneelspelen of zingen, maar waar daar thuis geen geld voor is. De bijdrage van het Jeugdfonds Cultuur is €450,- per kind, per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen.

Johnny Steenbergen geeft Vinus Al Ramou les | Door: Simone Vos

Samenwerken

In de gemeente Heusden is Stichting Leergeld en vooral de bevlogen vrijwilliger Trees Oudshoorn, het aanspreekpunt voor het Jeugdfonds. Bij deze stichting zijn alle financiële regelingen gebundeld waarop inwoners recht hebben die een inkomen hebben onder het bestaansminimum. Marjolein houdt contact met kunstaanbieders over die regelingen. In 2020 kregen veertig kinderen in de gemeente kunstlessen, gesubsidieerd uit het fonds. Dit jaar organiseerden Trees en Marjolein samen een atelierdag voor kinderen uit gezinnen die onder het bestaansminimum leven.

“Vanuit Stichting Leergeld heeft Trees de kinderen in beeld die in deze doelgroep vallen. Zij heeft 45 kinderen persoonlijk benaderd en ik heb de atelierdag opgezet. Uiteindelijk kwamen er 26 kinderen op af. Dat was een hele goede opkomst”, zegt Marjolein. “Tijdens de atelierdag konden kinderen verschillende kunstlessen volgen. Ons doel was om ze daarna structureel op een kunstles te krijgen, met subsidie vanuit het Jeugdfonds. Dat is bij acht kinderen gelukt. Heel mooi”, zegt Marjolein.

'Ik denk echt dat muziek het leven van een kind kan veranderen' Marjolein van den Akker

Juweeltje

“Er was één jongetje, echt een stuiterbal. Hij kon zich niet concentreren totdat hij één op één met de muzieklerares ging zitten en zij hem een viool gaf. Hij heeft gewoon een uur geconcentreerd gespeeld”, zegt Marjolein. “Kijk, dat is precies wat muziek, en kunst dus, kan doen. Ik denk echt dat het zijn leven kan veranderen. Het raakte iets bij hem. Hij kon z’n gevoel kwijt en kwam even in een andere wereld. Dat zijn de juweeltjes. Trees heeft een aanvraag gedaan bij het fonds en de viooldocent die hij heeft, sponsort ook een deel van de lessen. Hij krijgt nu een jaar lang vioolles. Dat is prachtig.”

“Als je het niet zo breed hebt, is kunst niet het eerste waar je mee bezig bent. Je wilt je eerste levensbehoeften op orde hebben en misschien is daarnaast dan ruimte voor sport. Maar cultuur speelt daarin veel minder een rol”, zegt Marjolein. “Terwijl met kunst bezig zijn, zo waardevol is. Die geestelijke bagage die je erdoor meekrijgt, hoe je er sterker door wordt als persoon; dat is super wezenlijk.”

Juweeltje

Laagdrempelige instroom

Dat sport en cultuur geen prioriteit zijn voor ouders die minder bedeeld zijn, merkt ook intermediair Freek Bijnen. Hij is in regio de Kempen intermediair en teamleider Sport en Combinatiefuncties en stuurt intermediairs in zijn gebied aan. “Het is belangrijk dat het voor ieder kind mogelijk is om te sporten of kunst te beoefenen, maar deze ouders hebben wel andere prioriteiten. Daarom is het fonds zo mooi en zitten wij er dicht bovenop.”

“Bij ons zijn de vakleerkrachten die gymlessen geven, de intermediairs. Zij zien al vrij snel welke kinderen wellicht in de doelgroep vallen. Te kleine schoenen, elke keer dezelfde kleding aan. Dan bespreken ze dat met de groepsleerkracht van die leerlingen en uiteindelijk met de ouders. De aanvraag bij het Jeugdfonds doen wij dan. Zo maken we het zo laagdrempelig mogelijk voor de ouders”, vertelt Freek.

Veilige plek en muziek

Die laagdrempeligheid was voor Vinus één van de redenen om muziekles te volgen bij Johnny. “Ik had het zelf niet kunnen betalen, maar doordat het werd geregeld via het fonds, kon ik starten. Ik wilde vooral graag een veilige plek en muziek kwam erbij. Ik raak best snel emotioneel als ik naar muziek luister of een tekst lees, maar het geeft me ook rust. Voor mij was het waardevol, want ik leerde een nieuwe cultuur kennen door muziekles en Johnny. Ik laat het muziek maken niet meer los.”

Veilige plek en muziek

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wil je meer weten over het Jeugdfonds Cultuur Brabant? Of ken je iemand die in aanmerking komt voor de regeling? Op de website van het Jeugdfonds vind je meer informatie:

Over het Jeugdfonds Cultuur Brabant

Simone Vos

Freelance journalist & schrijver
+31 6 22 15 14 30

Buitenschoolse cultuureducatie

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Een gesprek tussen Kees de Heer, statenlid van CDA in Noord-Brabant en cultuurcoach Leonie Oomen.

8 februari 2024
Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Wicked Theaterlessen

Hoe kunnen theaterdocenten hun praktijk doorlopend relevant houden en vernieuwen?

30 oktober 2023
Wicked Theaterlessen

Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

De monitor Cultuureducatie met Kwaliteit in Brabant laat een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren zien.

26 mei 2023
Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Jongeren staan onder druk, en kunst en cultuur kunnen bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Daarom laten we vier jongeren aan het woord over wat kunst en cultuur voor hen betekent.

5 december 2022
Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Een verrijkende ervaring voor kinderen.

31 augustus 2022
Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Door corona staan sectoren op hun kop, dus ook de kunst- en cultuursector. Wat betekent dat voor onderwijs, culturele instellingen en beleidsmakers?

20 december 2021
Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

‘Kunstlessen zijn voor kinderen super wezenlijk’; Jeugdfonds Cultuur Brabant helpt daarbij

Jeugdfonds Cultuur Brabant zet zich om kunst voor alle kinderen toegankelijk te maken. Waarom is kunst belangrijk voor kinderen en hoe zien we dat?

29 september 2021
‘Kunstlessen zijn voor kinderen super wezenlijk’; Jeugdfonds Cultuur Brabant helpt daarbij

Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

In Tilburg zijn tegenwoordig vier wijkcoaches actief om kinderen ook buiten schooltijd te betrekken bij culturele activiteiten. Ze delen hun ervaring.

3 juni 2021
Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Zelfvertrouwen zonder kaders

In deze cultuurparticipatie-reeks zoomen we in op één van de parels in onze provincie op het gebied van cultuurparticipatie: Pruts & Klooi.

18 maart 2021
Zelfvertrouwen zonder kaders

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021
7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Lang leve de vragenstellers

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020
Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

CLICK.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed is onmisbaar in de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis krijgt voor de kinderen in onze provincie?

10 maart 2020
CLICK.

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

21 november 2019
3 adviezen voor innovatie

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

21 november 2019
Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

21 november 2019
Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

21 november 2019
Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

21 november 2019
Goede ideeën moet je delen

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.

21 november 2019
3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

21 november 2019
De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een ecosysteem dat je moet voeden, onderhouden en waarin je gezamenlijk moet investeren. Barbara Brouwers, directeur van Phoenix Cultuur, over de Circle of Talent.

6 februari 2019
Circle of Talent: ecosysteem voor talentontwikkeling

Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Een collectief van zelfstandig muziekdocenten in 's-Hertogenbosch koor ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. Hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie?

19 november 2018
Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018
Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Muziekexamens Brabant

Alle informatie over de landelijk erkende muziekexamens vind je nu op muziekexamensbrabant.nl.

2 augustus 2018
Muziekexamens Brabant

De verbinding tussen binnen - en buitenschoolse cultuureducatie

Cultuureducatie op scholen en kunstbeoefening in de vrije tijd trekken naar elkaar toe en zoeken de verbinding op.

29 september 2016
De verbinding tussen binnen - en buitenschoolse cultuureducatie

Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Juist door de krimp worden fanfares en harmonieën creatief in het werven van nieuwe leden. In dit artikel noemen we vijf van deze slimme manieren.

10 februari 2015
Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren