Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Als organisatie voor buitenschoolse cultuureducatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Je bereikt daarmee natuurlijk graag een zo groot en zo divers mogelijke groep kinderen. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen? Kunstbalie vroeg het aan een aantal Brabantse organisaties. De succesfactoren zetten we in dit artikel voor je op een rij. Weet je publiek wat je in huis hebt?

Je programma is klaar: er staan de komende maanden een heleboel mooie activiteiten op het programma. Maar hoe zorg je nu dat kinderen en hun ouders jouw aanbod ook weten te vinden? Hoe breng je jouw aanbod onder de aandacht?

Lokale binding

Volgens Jan van Dongen van RICK Weert is lokale binding een belangrijke succesfactor op dit gebied. Naar zijn mening bereik je mensen vooral via warme, lokale contacten: “RICK heeft een popcoördinator in Nederweert. Dat werkt heel goed,” vertelt hij. “De coördinator is lokaal heel bekend, kent allerlei activiteiten lokaal en sluit daarbij aan.”

Podium10 in Bladel begint het lesjaar juist altijd traditioneel met een open dag. Voor het verspreiden van het woord over specifieke activiteiten zijn docenten en vrijwilligers vervolgens zelf verantwoordelijk. En met het grote muziekproject Music Experience wil het podium zich nog sterker neerzetten als hoogwaardig regionaal popcentrum. Als dat lukt, dan levert dat ongetwijfeld ook meer bekendheid voor het aanbod van buitenschoolse cultuureducatie op. Voor Jack Gooyaers (Art 4 U) is flexibiliteit een succesfactor in deze. “Als een school aangeeft dat ze andere wensen hebben, dan zorgen onze docenten dat het kan. Er wordt voortdurend op de vraag ingespeeld,” legt hij uit.

Voor iedereen betaalbaar

In onze provincie zien we graag dat iedereen aan buitenschoolse cultuureducatie mee kan doen. Dat klinkt natuurlijk erg nobel, maar hoe breng je dat in de praktijk? Want een cursus, workshop of losse lessen: dat kost natuurlijk altijd iets. Voor jou als organisatie, maar meestal ook voor de kinderen die eraan deelnemen. Het prijskaartje dat aan je activiteiten hangt kan niet iedereen opbrengen.

Vrijwel alle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie die wij spraken, zetten publieke middelen in om de kosten van het aanbod voor kwetsbare gezinnen te drukken. Zo kunnen kinderen waarvan de ouders de kunstlessen (tijdelijk) niet kunnen bekostigen voor de activiteiten van Phoenix Cultuur een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds. Ouders dienen zelf een aanvraag in bij het fonds, en het fonds betaalt de factuur rechtstreeks aan de aanbieder.

In Hilvarenbeek gaat dit juist rechtstreeks via de gemeente, met een soort PGB-constructie. “De ouders betalen lesgeld, maar ze kunnen een deel terugkrijgen via het rugzakmodel,”legt muziekdocent Jan van den Eijnden van het MDT-collectief uit. “Ouders factureren bij de gemeente. Voorwaarde is wel dat de docent die de les geeft op een door de gemeente geautoriseerde lijst staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat de docent een vakopleiding aan het conservatorium heeft genoten.”

Locatie

Tot slot is de locatie waar je je vestigt van belang voor de toegankelijkheid van jouw aanbod. Moeten kinderen ver reizen, of ben je voor iedereen dichtbij? Voelen deelnemers zich bij je op hun gemak en komen ze graag terug?

“Onze merken - het CBK, de Maagd en Markiezenhof - zijn sterk in onze stad,” zegt Cees Meijer (Cultuurbedrijf Bergen op Zoom) hierover. “Zowel qua locatie als qua invulling - wat we er aanbieden. Het zijn sterke merken die ook onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan.” Ook Han Hubben van de Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch onderschrijft het belang van een representatieve locatie. “Perron 3 is hier wat mij betreft een goed voorbeeld van: dit is een locatie waar de bibliotheek zit, een gemeentelijk loket en een grand café. Het is een modern gebouw, waar altijd veel activiteit en leven is.”

De provincie Noord-Brabant zet het komende jaar hoog in op versterking van buitenschoolse cultuureducatie, samen met Kunstbalie. Ter inspiratie zetten we daarom succesfactoren - bevindingen uit ons onderzoek van het afgelopen jaar - voor je op een rij.

Meer weten over buitenschoolse cultuureducatie

Neem contact met mij op.

Succesfactoren bij buitenschoolse cultuureducatie

Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

De monitor Cultuureducatie met Kwaliteit in Brabant laat een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren zien.

26 mei 2023
Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Evelien blogt over de drempels die ze zelf als 15-jarige voelde toen ze mee wilde doen aan een musical.

9 februari 2023
Blog | Drempels voor cultuurdeelname

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Jongeren staan onder druk, en kunst en cultuur kunnen bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Daarom laten we vier jongeren aan het woord over wat kunst en cultuur voor hen betekent.

5 december 2022
Jongeren aan het woord over kunst en cultuur

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Het muziekproject Ready to Rock verzorgt gratis muzieklessen op basisscholen in de regio Helmond. Een verrijkende ervaring voor kinderen.

31 augustus 2022
Ready to Rock maakt van muziekeducatie meer dan een succesverhaal

Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Door corona staan sectoren op hun kop, dus ook de kunst- en cultuursector. Wat betekent dat voor onderwijs, culturele instellingen en beleidsmakers?

20 december 2021
Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

In Tilburg zijn tegenwoordig vier wijkcoaches actief om kinderen ook buiten schooltijd te betrekken bij culturele activiteiten. Ze delen hun ervaring.

3 juni 2021
Cultuurcoaches in Tilburg strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021
7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Lang leve de vragenstellers

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020
Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

29 april 2020
Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Maak niet alleen buitensport en -spel, maar ook kunst weer mogelijk voor de jeugd! Die oproep doet het culturele veld aan kabinet en gemeenten in reactie op de versoepeling van de corona-maatregelen.

22 april 2020
Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!

Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

Talent in de Regio is een subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Om in aanmerking te komen moet je aangedragen worden door de provincie. Het is nu mogelijk een adhesieverklaring aan te vragen.

21 april 2020
Aanvraag adhesieverklaring Talent in de Regio

CLICK.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed is onmisbaar in de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis krijgt voor de kinderen in onze provincie?

10 maart 2020
CLICK.

3 adviezen voor innovatie

Hoe kunnen cultuureducatie-organisaties zich aanpassen aan de snel veranderende wereld? Drie adviezen op een rij.

21 november 2019
3 adviezen voor innovatie

Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Als organisatie doe je enorm je best om een mooi aanbod neer te zetten. Hoe zorg jij dat jouw activiteiten toegankelijk zijn én blijven voor iedereen?

21 november 2019
Toegankelijkheid van je aanbod in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Samenwerking met gemeenten, andere organisaties en partijen buiten je eigen sector kunnen je positie verstevigen. We gingen voor je op zoek naar succesfactoren en tips.

21 november 2019
Samenwerking in buitenschoolse cultuureducatie

Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Een gezonde organisatie begint met tevreden werknemers. Wat zijn succesfactoren op het gebied van werkgeverschap bij buitenschoolse cultuureducatie?

21 november 2019
Goed werkgeverschap in een flexibele sector

Goede ideeën moet je delen

Organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie delen hun ervaringen met het overdraagbaar maken van projecten.

21 november 2019
Goede ideeën moet je delen

3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

Hoe zorg je voor een duurzame aanpak van cultuureducatie in de vrije tijd? Drie tips van succesvolle organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie.

21 november 2019
3 tips voor duurzame aanpak buitenschoolse cultuureducatie

De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Organisaties laten zien hoe zij kwaliteit waarborgen in hun cursusaanbod voor buitenschoolse cultuureducatie.

21 november 2019
De kwaliteit van buitenschoolse cultuureducatie

Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Gemeentes in geldnood grijpen makkelijk naar de subsidiekraan voor kunstencentra. Eefje Sperber, dochter van de eerste directeur van de Goirlse muziekschool, waarschuwt dat daardoor de toegankelijkheid van cultuureducatie in het gedrang komt.

21 mei 2019
Opinie: Cultuur voor iedere Brabander

Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Een collectief van zelfstandig muziekdocenten in 's-Hertogenbosch koor ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. Hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie?

19 november 2018
Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018
Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Muziekexamens Brabant

Alle informatie over de landelijk erkende muziekexamens vind je nu op muziekexamensbrabant.nl.

2 augustus 2018
Muziekexamens Brabant

Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren

Juist door de krimp worden fanfares en harmonieën creatief in het werven van nieuwe leden. In dit artikel noemen we vijf van deze slimme manieren.

10 februari 2015
Vijf manieren waarop fanfares en harmonieën de jeugd interesseren