Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Het draaiend houden van een amateurkunstgroep vergt nogal wat van haar vrijwilligers. Uit een peiling in Brabant is gebleken dat er behoefte is aan meer vrijwilligers, leden, publiek, en geld. Een plan voor ledenwerving ontbreekt vaak, en lijntjes met organisaties als scholen of bibliotheken worden maar mondjesmaat gelegd. Bij veel organisaties is er behoefte aan duidelijkere beleidsvoering en een lange-termijnperspectief. Maar hoe zet je de eerste stappen om je organisatie toekomstklaar te maken?

Kunstloc Brabant en Pyrrhula Research hebben na onderzoek 10 indicatoren bepaald voor een vitale amateurkunstorganisatie. Deze indicatoren zijn met behulp van Studio Sociaal Centraal doorontwikkeld tot een gesprekstool genaamd de Toekomstkijk. Samen met je lokale adviseur ga je met een aantal leden van je amateurkunstgroep in gesprek met behulp van de Toekomstkijk. Neem contact op met je lokale adviseur. Indien die (nog) niet aanwezig is in je gemeente, neem dan contact op met Kunstloc Brabant.

Wat verstaan we onder een vitale sector?

Vitaliteit is het vermogen van amateurkunstgroepen, zowel informeel als formeel georganiseerd, om te kunnen reageren op veranderende wensen en behoeften van beoefenaars. Het gaat dus om de veerkracht dan wel toekomstbestendigheid van amateurkunstorganisaties. We kunnen hiervoor bouwen op de Toekomstverkenning kunstbeoefening uit 2010 van Andries van den Broek van het SCP.  Na uitgebreid onderzoek zijn er 10 randvoorwaarden opgesteld voor een veerkachtige organisatie met bijbehorende vitaliteitsindicatoren.

10 indicatoren voor toekomstbestendige amateurkunstgroepen

Hieronder zie je op welke tien indicatoren je je amateurkunstgroep kunt beoordelen. 

Kwaliteit en ontwikkeling

Onze activiteiten (repetities, voorstellingen, optredens) sluiten aan bij de wensen en verwachtingen van deelnemers. De activiteiten worden (mede) ontwikkeld en begeleid door een goed opgeleide artistieke leiding. We hebben eigen artistieke ideeën die we uitwerken. 

Kennis

We weten voldoende over onze kunstzinnige activiteiten en onze doelgroepen. Deze inzichten zijn afkomstig uit externe onderzoeken en uit eigen onderzoek zoals enquêtes. Er wordt aan scholing en professionalisering gedaan. 

Innovatie

Er is structureel aandacht voor het bereiken van nieuwe deelnemers en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. We werken aan (voor ons) unieke producties. Organisatie en deelnemers zijn gemotiveerd om te vernieuwen/nieuwe dingen aan te gaan. 

Organisatiekracht

Er zijn genoeg (actieve) deelnemers, vrijwilligers en (artistiek) begeleiders. Met elkaar kunnen zij alle nodige activiteiten en taken uitvoeren. De leden zijn tevreden over het aantal, de vorm en inhoud van de activiteiten. 

Diversiteit

We hebben een goede balans tussen verschillende leeftijden, opleidingsniveaus, geslachten, culturele achtergronden, etc. We bereiken diverse publieksgroepen. Zo nodig zijn er plannen om diverse deelnemers te bereiken en te werven om deze publieksgroepen te kunnen bereiken. 

Faciliteiten

We maken gebruik van goede faciliteiten; repetitie- en podiumruimtes of expositiemogelijkheden. We beschikken over voldoende instrumenten, materialen, apparatuur en/of online hulpmiddelen etc. 

Toekomstplan

Er is een gezamenlijk plan over de toekomst. Bijvoorbeeld met missie en visie. Er is een plan om deelnemers te werven, waarderen en behouden. Onze financierings(mix) ontwikkelt positief en we kijken enkele jaren vooruit. 

Samenwerking

We hebben een netwerk en partners waarmee we kunnen overleggen of samenwerken. We werken samen met verschillende soorten kunstenaars en met maatschappelijke organisaties zoals scholen, bibliotheken en welzijnsorganisaties. We zijn op de hoogte van dienstverlening van koelen en provinciale organisaties zoals Kunstloc Brabant. 

Zichtbaarheid

We worden gezien en gewaardeerd. We laten ons zien via diverse online en offline communicatiemiddelen en -kanalen. Er is voldoende publiek bij onze activiteiten. Ook worden we vaak gevraagd als adviseur en/of deelnemer bij activiteiten van anderen. 

Financiering

We hebben voldoende financiële middelen. Onze begroting biedt ruimte voor uitgaven. De financiering bestaat uit een mix van verschillende vormen zoals subsidies, contributie en sponsoring. 

Wil je aan de slag met de toekomstbestendigheid van je amateurkunstgroep?

Neem contact op met je lokale adviseur of indien die (nog) niet aanwezig is in je gemeente, stel je vraag aan ons. Samen met je lokale adviseur ga je met een aantal leden van je amateurkunstgroep in gesprek over de indicatoren met behulp van de Toekomstkijk. Dit gesprek biedt inzicht in je amateurkunstgroep en zet aan tot concrete acties. 

We bieden een training aan voor lokale adviseurs, beleidsmedewerkers en zzp'ers actief in het lokale veld om te leren werken met de Toekomstkijk als gesprekstool. De training bestaat uit 3 onderdelen. We starten met het eerste onderdeel op maandag 11 maart. Doe je mee? Aanmelden kan via de knop.  

Training Toekomstkijk

Heb je vragen?

Zijn er indicatoren waar je met je amateurkunstgroep aan wil werken en wil je hier advies over? Of heb je andere vragen over de Toekomstkijk? Neem gerust contact met ons op.  Wij helpen je graag, kunnen je verwijzen naar financieringsmogelijkheden, of naar andere experts die je bij kunnen staan.