Op het marktplein in het vernieuwde centrum van de gemeente Mill en Sint Hubert is plaats voor een kunstwerk. Het kunstwerk moet blikken vangen, herkenning te weeg brengen en de Millse identiteit raken. Om dit te realiseren, schreef de gemeente een kunstopdracht uit. Het kunstwerk moet een beeldend verhaal vertellen passend bij de hechte gemeenschap van de kerkdorpen Mill en Sint Hubert. Het dorpscentrum van Mill is het middelpunt van het sociale leven in deze gemeente.

Proces

Om te helpen bij de keuze heeft de gemeente Mill en Sint Hubert een kunstadviescommissie gestart, bestaande uit geïnteresseerde burgers en twee betrokken ondernemers uit het centrum van Mill, onder voorzitterschap van de burgemeester.
De kunstcommissie heeft veel tijd en energie gestoken in de selectie van de kunstenaars. Van in totaal 28 belangstellenden is men via presentaties en intensief beraad uiteindelijk tot een selectie van drie kunstenaars gekomen. De schetsontwerpen van deze kunstenaars zijn doorgegaan voor de publieke eindronde in het digitale inwonerspanel, waar 55% positief gestemd heeft op “Dorpskracht” van Karin Colen.

Dorpskracht

Met het kunstwerk wil de gemeente blikken vangen, herkenning te weeg brengen en de Millse identiteit raken. ‘Dorpskracht’ van Karin Colen voldoet hieraan. Het kunstwerk bestaat uit ringen die in en door elkaar lopen in een verticale beweging. Ze zijn zo verbonden dat ze elkaar in balans houden, net zoals de gemeenschap van Mill en Sint Hubert dat doen. De ringen zijn een soort tandwielen en worden gevormd door silhouetten. Deze silhouetten zijn van inwoners uit de gemeente Mill en Sint Hubert die zich voor dit project laten fotograferen.

Rol Kunstloc Brabant

Gemeente Mill heeft gevraagd om advies te geven over de invulling van de kunstopdracht en het voordragen van de kunstenaars. Ook de begeleiding van het hele traject voert Kunstloc uit. Als matchmaker brengt Kunstloc opdrachtgevers en makers met elkaar in contact. In de advisering staan innovatieve en creatieve oplossingen en ideeën die prikkelen centraal.

Meer weten over kunstopdrachten?

Neem contact met mij op.

Dit kan kunst betekenen voor de ruimtelijke kwaliteit

Een passende entree voor de LocHal
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
Landkunst
Gebiedsiconen N69
Herdenkingsmonument Slavernijverleden in Tilburg
Jaar van het Brabantse Kloosterleven
De Kunstopdracht 2021
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
FoodLab TOV
Minitopia
Design Challenge 'Out of the Box’
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Holocaust Monument in Vrijheidspark
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
De Nieuwe Arcadische Route
De Lichtgevende Dovenetel
Foodlab Food Heroes
FoodLab Peel
Viaducten Menzel en ’t Loo
Dorpskracht in Mill
Reizigers van Oisterwijk
N65 als etalage
Jagersrust op de Brabantse Wal
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
NDRWG - Stationsplein Heesch