Diversiteit is een gegeven. Alle mensen verschillen van elkaar. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men gedurende de opvoeding krijgt. Ze sturen ons gedrag en hoe wij denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust.

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen en te zorgen dat er zowel herkenning als verrassing in het aanbod zit, zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er extra ruimte voor kansengelijkheid. 

Beschreven doelen uit de aanvraag CmK3 zijn:

  • Opzetten Brabants netwerk kansengelijkheid voor vergroten kennisbasis en uitwisseling.
  • Ontwikkelen Brabantse visie en indicatoren voor kansengelijkheid.
  • Verbinden van cultuuraanbod binnenschools (d.m.v. de regionale culturele infrastructuur).
  • Verbreden van aanbod binnenschools (o.a. met Brabantse culturele instellingen en makers).
  • Brabants rapport over kansengelijkheid.

Verkennen en bewustzijn creëren

Als we kansengelijkheid willen aanpakken, zullen we het eerst in de praktijk moeten (er)kennen, om er vervolgens activiteiten op te ontwikkelen.

In de afgelopen periode zijn we hierover in gesprek geweest met onder andere Siela Adjosemito en Gisele Mombre. En organiseerden we bijeenkomsten en activiteiten, waarin we steeds op zoek zijn naar nieuwe partners die zich verbonden voelen met dit vraagstuk. Om met ons mee te kijken en te participeren om het verschil voor alle leerlingen in Brabant te willen en kunnen gaan maken.

 

Regiobijeenkomt Zuid-Oost Brabant

Op 30 juni 2022 kwamen er 10 intermediairs uit regio Zuid-Oost Brabant samen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema Kansengelijkheid. Het leverde mooie gesprekken op waarin we met elkaar het open gesprek hebben gevoerd, en het begrip kansengelijkheid hebben verdiept. De intermediairs brachten ook het werkgebied in beeld om zich meer bewust te worden van de diversiteit die in de gemeente en daarmee op de scholen zelf al aanwezig is. 

Nu we helder in beeld hebben wat er speelt, kunnen we daar ook bewuster mee omgaan. In welke mate kunnen leerlingen in de regio zich herkennen of verrast worden in het huidige cultuuraanbod, dan wel aanbieders? Die vraag heeft iedereen mee naar huis genomen. Het bekijken van het eigen aanbod is een mooie vervolgstap voor de volgende bijeenkomst. Want dat we dit gesprek willen blijven voeren, daar is iedereen het over eens.

Regiobijeenkomt Zuid-Oost Brabant
Regiobijeenkomt Zuid-Oost Brabant

Heb je vragen over kansengelijkheid en cultuureducatie?

Of wil jij je melden als nieuwe partner? Heb je mooie voorbeelden van kansengelijkheid in cultuureducatie?

Neem contact met ons op.