Verschillende makers gaan de mogelijkheden en kansen verkennen voor iconische landmarks in het Van Gogh Nationaal Park. We vragen hen om vanuit hun eigen ervaring te zoeken naar wat wij niet weten, over het hoofd zien, en kunnen verbeteren. We sturen niet alleen kunstenaars en ruimtelijk ontwerpers op verkenning, maar ook makers die buiten de kunst- en cultuursector werkzaam zijn en die vanuit hun visie en werkwijze tot een impactvolle bijdrage kunnen komen.

Iconische landmarks

Met creativiteit en verbeeldingskracht de toekomst ontwerpen, dat is een gezamenlijke ambitie van Kunstloc Brabant en Van Gogh Nationaal Park. Daarom zijn we een meerjarige samenwerking aangegaan om elkaar te versterken en te inspireren. In het kader van deze samenwerking ontwikkelt Kunstloc samen met partners een kunst- en cultuurprogramma dat integraal onderdeel is van de plannen en gebiedsopgaven zoals genoemd in het Masterplan Nationaal Park nieuwe stijl. Daarin wordt gestreefd naar een toekomstbestendig landschap dat oplossingen biedt voor hedendaagse vraagstukken.

Het kunst- en cultuurprogramma sluit aan bij de ontwikkellijnen zoals genoemd in het masterplan. Zo denken we mee over de ambitie hoe er betekenisvolle iconische landmarks in het landschap kunnen worden gecreëerd. Deze zijn bedoeld om de beleving van het landschap te versterken en een koppeling te maken met het erfgoed van Van Gogh. Maar hoe moeten die eruit gaan zien? Welke impact en betekenis kunnen landmarks krijgen, als aanvulling op bestaand erfgoed, toeristische attracties en bewegwijzering? Om die vragen te onderzoeken en te beantwoorden zetten we verkenners in om op pad te gaan.

Verkenning door Studio 1:1

De eerste verkenning naar de iconische landmarks wordt uitgevoerd door Lucas Zoutendijk en Eveline Visser van Studio 1:1. Zij richten zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

Lucas en Evelien gaan mogelijkheden en kansen voor de iconische landmarks verkennen. Hun werkwijze is geen top-down benadering, maar kenmerkt zich door een bottom-up ‘expeditie’.  Ze onderzoeken wat bewoners en gebruikers van het Van Gogh NP nodig hebben, en wat zij interessant en belangrijk vinden. In eerste instantie is de aandacht niet gericht op hoe landmarks of poorten er uit kunnen zien, maar op wat betekenisvolle plekken en aandachtgebieden zijn voor bewoners en gebruikers, zowel fysiek als mentaal. Bij voorkeur worden duurzaamheidsvraagstukken, waaronder de klimaatcrisis, meegenomen in de beschouwing.

Presentatie tussenresultaten

Op 21 juni heeft Studio 1:1 de voorlopige resultaten van hun expeditie aan Kunstloc en het kernteam van Van Gogh NP gepresenteerd. Zij hebben gebruikers van het groene buitengebied van Tilburg, Breda en Den Bosch uitgedaagd bewust te kijken naar het landschap en kenmerkende eigenschappen van je omgeving te observeren. Ofwel te kijken ‘door de ogen van’ Van Gogh. Dit heeft individuele verhalen en verrassende belevingen als hedendaagse landmarks opgeleverd die nog verder worden uitgewerkt.

Presentatie tussenresultaten

Rol Kunstloc Brabant

Verkenning Van Gogh NP is een initiatief van Kunstloc Brabant in nauwe samenwerking met Van Gogh NP en partners. Het vormt een onderdeel van het themaprogramma Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan waarbij we uitgebreid stil staan bij de vraag welke bijdragen kunst kan leveren om de klimaatverandering te keren en welke antwoorden kunst kan formuleren op de klimaatcrises. We doen dit met een reeks van activiteiten, voor makers, geïnteresseerd publiek en betrokkenen uit het veld.

Meer weten over het betrekken van makers om de beleving van het landschap te versterken?

Neem contact met ons op.

landschap

Brabant Vertelt
Van Gogh Academie
Verkenning Van Gogh Nationaal Park
Design challenge Onze Energie, Ons Landschap
De stem van kinderen
Landkunst
Kunstroute Het Groene Lint
Creativiteit als uitgangspunt bij Van Gogh Nationaal Park
Landschapstriënnale 2021
Kunstwerk Groene Passage bij knooppunt De Hogt
Kunst aan snelfietsroutes Brabant
Zuiderwaterlinie: Landkunst exposities
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Kunst aan de Groene Corridor
Kunst aan de A50
Paden Banen
Afval = Landschap
Zuiderwaterlinie: niet vechten maar hechten
Jagersrust op de Brabantse Wal
Energy meets the Arts