Kunstloc Brabant bekijkt dit najaar de klimaatcrisis door de bril der verbeelding met drie grote activiteiten: Op Verkenning | De Klimaatcrisis, Verkenning Van Gogh Nationaal Park en de expositie Stad = Natuur in de LocHal. Daarnaast is er een stevig randprogramma rondom duurzaamheid en klimaat. Doel is met mooie voorbeelden en inzichten het culturele veld en andere sectoren te laten zien hoe ze elkaar kunnen versterken bij het werken aan een duurzame transitie.

Expositie STAD = NATUUR

door de ogen van kunstenaars, vormgevers en (landschaps)architecten

Stadsnatuur staat volop in de belangstelling. Voor een aantrekkelijkere stad, recreatie, gezondheid en sociale contacten. En de laatste jaren ook als middel voor aanpassing aan klimaatverandering: voor verkoeling in warmer wordende steden, voor sponswerking in tijden van extreme regenval of droogte, voor verbetering van biodiversiteit.

Hoe verdelen we de beperkte ruimte in de stad tussen mensen, dieren en planten om tot een goed evenwicht te komen? Het is tijd dat we echt met de natuur gaan samenwerken. Van natuur als middel voor klimaataanpassing, en het ontwerpen van ruimte voor stadsnatuur, tot het loslaten van controle en het omarmen van natuur die zijn eigen weg vindt. Kijk mee door de ogen van kunstenaars, vormgevers en (landschaps)architecten, en laat je meevoeren door hun verbeeldingskracht.

Expositie STAD = NATUUR

Op Verkenning | De Klimaatcrisis

We kunnen de klimaatcrisis niet alleen oplossen, maar de cultuursector kan wel bewustwording creëren, tot actie oproepen, en creatieve en innovatieve ideeën ontwikkelen voor de toekomst. Met het onderzoek Op Verkenning verbindt Kunstloc Brabant makers en organisaties binnen en buiten de cultuursector om acties te ontwikkelen voor urgente maatschappelijke vraagstukken.  In april 2022 zijn twee jonge vrouwen die zich zeer actief inzetten voor een beter klimaat als verkenners gestart: Charlotte Hopmans en Elsa van Dam. Ze zullen hun resultaten presenteren tijdens een Op Verkenning werkplaats dit najaar.

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Studio 1:1 brengt harde en zachte data van Brabant in beeld

Kunstloc Brabant en Van Gogh Nationaal Park (NP) werken met 50 partners samen aan het Brabantse landschap van de toekomst. Kunstloc wil de omgevingskwaliteit versterken door het inzetten van creativiteit en verbeeldingskracht. Een van de ontwikkelingen in het gebied is het versterken van natuurbeleving en duurzaam (cultuur) toerisme. Een ander is herkenbare punten in het landschap te ontwerpen die toegang tot het gebied geven. Om deze ontwikkellijnen te onderzoeken, stuurt Kunstloc Brabant kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en andere makers op verkenning.

Studio 1:1 is de eerste die haar bottum-up ‘expeditie’ presenteerde aan het kernteam van het Van Gogh NP. Dit multidisciplinaire ontwerpbureau ontwerpt aan groen, klimaatadaptieve en maatschappelijke vraagstukken. In de verkenning zijn harde en zachte data in het landschap en bij de gebruikers van het landschap opgehaald. De start van een verdere zoektocht naar natuurbeleving en duurzaam toerisme ‘door de ogen van Van Gogh’.

Verkenning door Studio 1:1

Verkenning Van Gogh Nationaal Park