Kunstloc Brabant bekijkt dit najaar de klimaatcrisis door de bril der verbeelding met drie grote activiteiten: Op Verkenning | De Klimaatcrisis, Verkenning Van Gogh Nationaal Park en de expositie Stad = Natuur in de LocHal. Daarnaast is er een stevig randprogramma rondom duurzaamheid en klimaat. Doel is met mooie voorbeelden en inzichten het culturele veld en andere sectoren te laten zien hoe ze elkaar kunnen versterken bij het werken aan een duurzame transitie.

Expositie Stad = Natuur

door de ogen van kunstenaars, vormgevers en (landschaps)architecten

Stadsnatuur staat volop in de belangstelling. Voor een aantrekkelijkere stad, recreatie, gezondheid en sociale contacten. En de laatste jaren ook als middel voor aanpassing aan klimaatverandering: voor verkoeling in warmer wordende steden, voor sponswerking in tijden van extreme regenval of droogte, voor verbetering van biodiversiteit.

Hoe verdelen we de beperkte ruimte in de stad tussen mensen, dieren en planten om tot een goed evenwicht te komen? Het is tijd dat we echt met de natuur gaan samenwerken. Van natuur als middel voor klimaataanpassing, en het ontwerpen van ruimte voor stadsnatuur, tot het loslaten van controle en het omarmen van natuur die zijn eigen weg vindt. Kijk mee door de ogen van kunstenaars, vormgevers en (landschaps)architecten, en laat je meevoeren door hun verbeeldingskracht.

Bezoek de expo Stad = Natuur

Expositie Stad = Natuur

Zaailingwandelingen door de Spoorzone

In de tentoonstelling Stad = Natuur toont Hans van Lunteren de kracht van de natuur in de bebouwde stad in het project ‘Toevallig Groen: Zaailingen van de Stad’. In Tilburg neemt hij samen met Ienke Kastelein drie groepen mee op een meditatieve wandeling door de Spoorzone langs ‘Toevallig Groen’. Wat levert samen anders kijken in stilte op en kun je de ervaring gebruiken in de beroepspraktijk? 

Lees over de takeaways van de zaailingwandelaars

Zaailingwandelingen door de Spoorzone

Op Verkenning | De Klimaatcrisis

We kunnen de klimaatcrisis niet alleen oplossen, maar de cultuursector kan wel bewustwording creëren, tot actie oproepen, en creatieve en innovatieve ideeën ontwikkelen voor de toekomst. Met het onderzoek Op Verkenning verbindt Kunstloc Brabant makers en organisaties binnen en buiten de cultuursector om acties te ontwikkelen voor urgente maatschappelijke vraagstukken.  In april 2022 zijn twee jonge vrouwen die zich zeer actief inzetten voor een beter klimaat als verkenners gestart: Charlotte Hopmans en Elsa van Dam. Ze zullen hun resultaten presenteren tijdens een Op Verkenning werkplaats dit najaar.

Maak kennis met verkenners Charlotte en Elsa

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Studio 1:1 brengt harde en zachte data van Brabant in beeld

Kunstloc Brabant en Van Gogh Nationaal Park (NP) werken met 50 partners samen aan het Brabantse landschap van de toekomst. Kunstloc wil de omgevingskwaliteit versterken door het inzetten van creativiteit en verbeeldingskracht. Een van de ontwikkelingen in het gebied is het versterken van natuurbeleving en duurzaam (cultuur) toerisme. Een ander is herkenbare punten in het landschap te ontwerpen die toegang tot het gebied geven. Om deze ontwikkellijnen te onderzoeken, stuurt Kunstloc Brabant kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en andere makers op verkenning.

Studio 1:1 is de eerste die haar bottum-up ‘expeditie’ presenteerde aan het kernteam van het Van Gogh NP. Dit multidisciplinaire ontwerpbureau ontwerpt aan groen, klimaatadaptieve en maatschappelijke vraagstukken. In de verkenning zijn harde en zachte data in het landschap en bij de gebruikers van het landschap opgehaald. De start van een verdere zoektocht naar natuurbeleving en duurzaam toerisme ‘door de ogen van Van Gogh’.

Verkenning door Studio 1:1

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Anderzijds A67 - Onze Energie, Ons Landschap

Tijdens het Energiefestival 2022 toonde Kunstloc Brabant in de expositie Onze Energie, Ons Landschap de resultaten van de Design challenge die ze samen met Staatsbosbeheer had uitgeschreven. Zes ontwerpteams werkten met de methode verbindend ontwerpen aan een casus voor geluidswering bij de Strabrechtse Heide langs de A67 in combinatie met energieopwekking, verbetering van het landschap en de natuur.

Anderzijds A67, het integrale ontwerp van kunstenaar Paul de kort en zijn team, is een van de ontwerpen. Tijdens de break-out sessie Anderzijds A67 ging een panel hierover in gesprek met de zaal. Het is belangrijk geweest om veel bestuurders en grondeigenaren enthousiast te maken. Hoe kunnen we die positieve werking van verbeeldingskracht zo lang mogelijk vasthouden? Wat zijn de vervolgstappen, wie komt er aan zet en welke dilemma's komen we dan tegen? Het waren enkele vragen die aan bod kwamen in het panelgesprek. 

Bekijk de takeaways van het panelgesprek Anderzijds A67

Anderzijds A67 - Onze Energie, Ons Landschap