Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

foto: Spruit Kinderfestival in Tilburg met Helma Melis & Batja ten Kortenaar

Duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma. De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringsinstrumenten: de subsidie impulsgelden (in totaal €1.626.832 aan beschikbaar budget), de kennisvoucher (€150.000), crowdfunding (€120.000) en de Brabantse cultuurlening. Zo kan op maat en in verschillende ontwikkelstadia waar een aanvrager zich in bevindt ondersteuning worden geboden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

meer over het impulsgeldenprogramma

Terugblik 2019

Afgelopen jaar werden er vanuit het impulsgeldenprogramma 29 crowdfunding-campagnes ondersteund, 18 kennisvouchers verleend en ontvingen 39 projecten een subsidiebijdrage impulsgelden. Daarmee zijn aan het einde van het jaar de subsidieplafonds bereikt. Twee subsidieaanvragen impulsgelden ontvingen een positief advies, maar konden wegens ontoereikend budget niet worden gehonoreerd. In totaal is er ruim 2,1 miljoen euro geïnvesteerd.

De gehonoreerde projecten bevatten heel uiteenlopende plannen, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als op het gebied van de professionele kunsten. De projecten zijn ook verspreid over de diverse disciplines en combinaties daarvan. Bovendien worden er verbindingen gelegd met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven, landschap en milieu.

Het impulsgeldenprogramma stimuleert op verschillende manieren cultureel ondernemerschap. Er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het zakelijk en artistiek succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. Door te werken aan hun cultureel ondernemerschap bouwen makers en culturele instellingen aan een stevig fundament onder de organisatie en/of beroepspraktijk. Het leidt onder meer tot een sterkere focus, strategische keuzes, groter draagvlak en nieuwe samenwerkingsverbanden (zowel binnen als buiten de culturele sector), artistiek-inhoudelijke verdieping, een breder publieksbereik, meer (eigen) inkomsten of effectievere marketing. 

Openstelling 2020

Vanaf 6 januari 2020 kunnen er weer aanvragen voor kennisvouchers en crowdfunding worden ingediend. Een subsidieaanvraag impulsgelden kan worden ingediend gedurende een van deze drie indientermijnen:

  • 13 t/m 19 januari 2020
  • 20 t/m 26 april 2020
  • 21 t/m 27 september 2020

Aanvragen voor de Brabantse Cultuurlening kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Welke financieringsvorm past bij mijn project? Doe de financieringswijzer.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt makers en culturele instellingen die een aanvraag willen doen voor een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma. We informeren over de mogelijkheden en gaan met aanvragers in gesprek over hun plannen. Ook organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van financiering en cultureel ondernemerschap.

Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. 

Wil je meer weten over de verschillende financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma?

Of wil je je plan met ons bespreken? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee! Dit is overigens geen garantie voor financiering. Alle aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie.  

dit kan met impulsgelden

DocsintheCity

DocsintheCity

industrieprogramma filmfestival Beholders
De Kleinkijk Academie

De Kleinkijk Academie

kunst deel maken van dagelijkse praktijk gehandicaptenzorg
Effenaar Smart Venue | Poplab

Effenaar Smart Venue | Poplab

innovatie in live-muziekbeleving
Kirsten van Teijn

Kirsten van Teijn

publieksdialoog over seksualiteit
Podium C | Bomen over bomen

Podium C | Bomen over bomen

kunstenaars betrekken bij klimaatdoelstellingen
Trots54

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Ethics

Ethics

video-on-demand-platform voor documentairefilms
Een passende entree voor de LocHal

Een passende entree voor de LocHal

kraanmechaniek voor zwevende deur
Studio Juul Rameau

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Art in Oisterwijk

Art in Oisterwijk

inzet op participatie
ZZZINGGG!

ZZZINGGG!

kaarten-box
Geluksmomentjes

Geluksmomentjes

korte documentaire
Wildpark

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Van wie is het water?

Van wie is het water?

fotoboek van Lotte van Boesschoten
Het leven lacht me toe

Het leven lacht me toe

korte documentaire
Camilla Blue

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Mijn ouders wonen op Jupiter

Mijn ouders wonen op Jupiter

korte fictiefilm
Peerke Malschaert

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Rarely By Chance

Rarely By Chance

danservaring van Vloeistof
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

animaties van Brabantse erfgoedverhalen
Amantes

Amantes

korte fictiefilm
Annatheater

Annatheater

toekomstbestendig verdienmodel
Gebiedsiconen N69

Gebiedsiconen N69

kunstwerken vertellen verhaal breuklijn
Festival Op de grens

Festival Op de grens

verdiepen artistieke visie en vergroten publieksbereik
Een jaar lang niks

Een jaar lang niks

korte fictiefilm
Mijn Moeder de Atoombom

Mijn Moeder de Atoombom

korte fictiefilm
De Bloem op de Vulkaan

De Bloem op de Vulkaan

korte afstudeerdocumentaire
DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg

culturele identiteit regio belichten
Kamerata Zuid

Kamerata Zuid

professionalisering van de organisatie
Vantot | Sunseeker

Vantot | Sunseeker

dynamische straatverlichting
Laura de Vos | Body of Art

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Filmeducatiehub Zuid

Filmeducatiehub Zuid

versterking filmeducatie en beeldgeletterdheid in het onderwijs
Lieke Anna

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Mies-en-Scène

Mies-en-Scène

duurzaam borgen van maakpraktijk
Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen

zichtbaarheid en kennisdeling
Breda Jazz FestiWall

Breda Jazz FestiWall

muurschildering van Breda Jazz Festival
Zwermers

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Minoux

Minoux

artistieke en zakelijke doorontwikkeling
Coup Cura | Mist

Coup Cura | Mist

destigmatisering van verslaving
Angela de Weijer

Angela de Weijer

transitie van geluidskunstenaar naar componist
New Order of Fashion

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
Opera Jalanan

Opera Jalanan

korte dadaïstische muziekfilm
Het nieuwe ritme van Tilburg

Het nieuwe ritme van Tilburg

fotoboek van De NWESTIJL@Tilburg
GlasLab Den Bosch

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
Sundaymorning@ekwc

Sundaymorning@ekwc

verduurzaming eigen inkomsten
Switch2Move

Switch2Move

onderzoek naar effect dansinterventies
Jos Klarenbeek

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Shahar Livne

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Meester(s) in Lithografie

Meester(s) in Lithografie

meester-gezeltraject steendrukkunst
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Factorium Podiumkunsten | No Joke

nieuw trainingsprogramma voor urban talent
Rogier de Nijs

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Jeroen Kant

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Nederlandse Breaking League

Nederlandse Breaking League

professionalisering urban infrastructuur
Manifestations

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Stoute Schoenen

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Oortwolk

Oortwolk

strategie en positionering
Katinka Versendaal | The Eatelier

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Temporary Art Centre

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Kasboek

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Shirley Dap | Heal

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Eleni Ploumi

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Academie voor Beeldvorming

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Chagall

Chagall

positionering en strategie
Zout (voorheen Zuiderlucht)

Zout (voorheen Zuiderlucht)

uitbreiding naar Noord-Brabant
Dansnest

Dansnest

professionalisering van organisatie
Stijn Peeters

Stijn Peeters

versterken beeldende praktijk
Café Theater Festival Tilburg

Café Theater Festival Tilburg

professionalisering en positionering
Gebouw-T | Young Creations

Gebouw-T | Young Creations

publiekswerking met jongeren
A.F.Th. van der Heijdenhuis

A.F.Th. van der Heijdenhuis

realisatie schrijvershuis
SEA Foundation

SEA Foundation

internationale werkbezoeken
PARK

PARK

interdisciplinair randprogramma
Onomatopee

Onomatopee

professionalisering organisatie
Cacaofabriek | CineLive

Cacaofabriek | CineLive

programma voor streaming
Marieke van de Ven

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Charlotte Driessen

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Huis73 | Digitaal atelier

Huis73 | Digitaal atelier

werkplaats voor de 21ste eeuw
Spruit

Spruit

professionalisering van organisatie
KONT

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
 Nabuurs&VanDoorn

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
De Creatieve Code

De Creatieve Code

leerlijn creatief programmeren
Dock Zuid

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Nienke Helder | Sexual healing

Nienke Helder | Sexual healing

zintuigelijke objecten die helpen bij seksuele dysfunctie
De laatste dans

De laatste dans

film van Marieke de Bra
Wie dit leest is kunst

Wie dit leest is kunst

realisatie van doe-boek
Tilt

Tilt

professionaliseringsslag van literair productiehuis
Ritual

Ritual

album van Paloma Lazaro Arteaga
Expeditie Orkest

Expeditie Orkest

instrumentenfilm van philharmonie zuidnederland
Zout (voorheen Hertog Zout)

Zout (voorheen Hertog Zout)

versterking van positie ten opzichte van opdrachtgevers
Sounding Bodies

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Corpo Máquina

Corpo Máquina

uitbreiding talentontwikkeling
Tilburg Dansstad

Tilburg Dansstad

internationale profilering
Mathijs Leeuwis

Mathijs Leeuwis

zakelijke ontwikkeling van de beroepspraktijk
Grafisch Atelier Den Bosch

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Dat wat blijft | Monique Broekman

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Geertruidskerk

Geertruidskerk

religieus erfgoed als cultureel platform
Sound of Europe Festival

Sound of Europe Festival

inhoudelijke en zakelijke doorontwikkeling
Museum Krona

Museum Krona

impulsbijdrage voor publieksverbreding
Stormkamers | Tg Nomen

Stormkamers | Tg Nomen

doorontwikkeling artistiek onderzoeksmiddel
Kapellenbaan

Kapellenbaan

een recreatieve route langs vier hedendaagse kunstkapellen
ALL-EEN | MoveToMeet

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
#YouToo?

#YouToo?

verfijning van werkmethodiek social design
Electron

Electron

professionaliseringsslag van creatieve broedplaats
Niels Hoebers

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Dutch Invertuals

Dutch Invertuals

ontwikkeling van digitale omgeving
Sectie-C

Sectie-C

artistieke positionering van broedplaats
Tante Netty

Tante Netty

ontwikkeling kennisinstrumenten social design
Oss Cultureel

Oss Cultureel

ontwikkeling vraaggerichte theaterorganisatie
Breda Botanique

Breda Botanique

nieuw filmhuis in Breda
Donkerster

Donkerster

korte fictiefilm van Frank van den Bogaart
Uit de Maat

Uit de Maat

visueel album van Luuk van de Ven
UDC Publishing kick-off met drie boeken

UDC Publishing kick-off met drie boeken

uitgeverij voor kunstenaars en ontwerpers
Living Room

Living Room

korte horror-comedy
Stilte heeft het laatste woord

Stilte heeft het laatste woord

fotoboek over de Corona-crisis in Brabant
Bio Mirror

Bio Mirror

ontwerpend onderzoek naar stressverlagende materiaaloppervlakken
Perla van Kessel

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Kunst & Geluk

Kunst & Geluk

professionalisering binnen de zorg- en welzijnssector
Cocon

Cocon

afstudeerfilm van Lisette Vlassak
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

platform voor ruimtelijke opgaven stad & land
Common Ground

Common Ground

kunst als motor ontwikkeling Landgoed Assisië
 Leef Tijd

Leef Tijd

fictiefilm over eenzaamheid tijdens lockdown
Autarkh III

Autarkh III

van extreme metalband naar elektroakoestisch trio
The Camel’s Back

The Camel’s Back

fictiefilm over masculiniteit
Quarantaine uitzicht

Quarantaine uitzicht

fotoboek van Noortje Haegens
Als skiën dansen wordt

Als skiën dansen wordt

korte film van Carel van Goch
To pick up a stone

To pick up a stone

fotoboek van Claudia den Boer
AIR De Missie

AIR De Missie

artist in residency op Park Zuiderhout
Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt

nieuwe publieksgroepen betrekken met volkstheater
Conform

Conform

afstudeerfilm van Maurane Gemmeke
Light By The Sea

Light By The Sea

debuutalbum van Light By The Sea
Het Nu

Het Nu

korte film van Koen van Driel
Paradox Jazz Orchestra

Paradox Jazz Orchestra

albumopnames met vertolkingen van The Skymasters
NDIO

NDIO

dubbelalbum en revival Bredase band
De Klimaatjes

De Klimaatjes

educatieve voorstelling over plastic soup
Elegy

Elegy

korte film van Claudette van de Rakt
Wiosna van Bon

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Agrivalley

Agrivalley

ontwikkeling van een duurzame en hybride beroepspraktijk
This is LOVSKI

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
Eboundja

Eboundja

fotoboek van Reinout van den Bergh
LaMelis

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
Het Groote Hoofd

Het Groote Hoofd

ontwikkeling professioneel theaterbedrijf
Landkunst Dal van de Kleine Beerze

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

innovatief opdrachtgeverschap door landcoöperatie
De Vliegende Koffer

De Vliegende Koffer

poppentheater van Charlotte de Lange
Minitopia

Minitopia

interventies en publicatie over nieuwe woonvormen
Popsport Brabant 2020

Popsport Brabant 2020

talentontwikkeling in de popmuziek
Pier15 skatepark

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Bram Stadhouders

Bram Stadhouders

doorontwikkeling van succesvol makerschap
Kaapstad 2020

Kaapstad 2020

doorontwikkeling festivalorganisatie
RAUWKOST

RAUWKOST

professionalisering en lokale inbedding
Paviljoen Ongehoorde Muziek

Paviljoen Ongehoorde Muziek

bestendigen broedplaats voor kwetsbare muziek
Muzikale Broedplaats Paradox

Muzikale Broedplaats Paradox

artistieke invulling van makershuis
Brass 'n Woods Festival

Brass 'n Woods Festival

nieuw publiek voor blaasmuziek
Trumped by Music

Trumped by Music

documentaire over de Amerikaanse verkiezingen
BROET

BROET

professionalisering en herpositionering
Bredase Volksverhalen

Bredase Volksverhalen

voort laten leven van eeuwenoude sagen
Weeshuisjes

Weeshuisjes

toolkit nieuwe bestemming voor verweesd erfgoed
Blind Walls Gallery | Graphic Matters

Blind Walls Gallery | Graphic Matters

muurschilderingen als Bredaas icoon
Vandaag groei ik

Vandaag groei ik

fotografieproject van Isa de Jong over twintigjarigen
Dochters

Dochters

afstudeerfilm van Marjolein Verhoeven over de pleegzorg
Kunstplan Ecodorp Boekel

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Hondje Haring

Hondje Haring

een voorlees- en kinderboek
Biografie Dio Rovers

Biografie Dio Rovers

beeldend monument van Breda
 Mantelzorgers Gestript 2

Mantelzorgers Gestript 2

stripboek met verhalen van mantelzorgers
Sannety | Lisanne van Hek

Sannety | Lisanne van Hek

doorstart van muzikale carrière
De Kleinste Werking

De Kleinste Werking

afstudeerfilm van Giel Roggeveen
Zevenentwintig

Zevenentwintig

afstudeerfilm van Ira Hoefsmid
PLYGRND.city

PLYGRND.city

jongeren inspireren met urban culture minidocumentaires
Nationaal Monument Kamp Vught

Nationaal Monument Kamp Vught

aansluiting actualiteit met vernieuwde presentatie
Zul je met mij

Zul je met mij

foto-essay over liefdevol rouwen
Nieuwe vleugel voor Kamermuziek 's-Hertogenbosch

Nieuwe vleugel voor Kamermuziek 's-Hertogenbosch

kwalitatief hoogstaande concerten op nieuwe locatie
Saved the World Today

Saved the World Today

korte fictiefilm over vrouwenintimidatie
Wij zijn 13

Wij zijn 13

013 als relevante cultuurplek voor jongeren
Zorg voor Doy

Zorg voor Doy

documentaire over zorg voor elkaar
Eva van Pelt

Eva van Pelt

verduurzaming artistieke en zakelijk beroepspraktijk
Draaimolen Festival

Draaimolen Festival

doorontwikkeling en verdieping dancefestival
Groene Engel

Groene Engel

synergie door horeca in eigen beheer te nemen
Aus Berlin

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Diggers Studio's

Diggers Studio's

bouw van een repetitie- en werkruimte
De Nieuwe Vorst

De Nieuwe Vorst

aan de slag met publiekswerking
The Dutch Institute of Food & Design

The Dutch Institute of Food & Design

ontwikkelen platform voor food-designers
Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de Groene Corridor

mensen betrekken bij leefomgeving
Alexandra Crouwers

Alexandra Crouwers

versterking internationale positie
TweeDoek

TweeDoek

connectie tussen consument en ontwerper
Land van suiker en benzine

Land van suiker en benzine

beeldpoëzie-uitgave van Arnoud Rigter
Oyster 1942

Oyster 1942

verfilming van het sinterklaasbombardement
Goeikes

Goeikes

foto-expositie door Helmonders
The World that Could Be

The World that Could Be

augmented reality van toekomst zonder mensen
Millennials or the next great generation

Millennials or the next great generation

persoonlijk portret van vijf millenials
Wrijving

Wrijving

studio-opnames van muziekvoorstelling
Windup Space EP 2

Windup Space EP 2

studio-opnames met strijkers
OMG It's Me

OMG It's Me

fotoboek over het fenomeen selfies
De reizigers

De reizigers

afstudeerfilm van Eline van der Kaa
Piloot met de vijf strepen

Piloot met de vijf strepen

waargebeurde luchtvaartverhalen
Parelmoer

Parelmoer

romanuitgave van Jaap Houdijk
Moon

Moon

afstudeerfilm van Cleo Julia Mulis
Radio Ben

Radio Ben

afstudeerfilm van Soner Arslan
Haru

Haru

afstudeerfilm van Primo Wolf
Van leeftijd(s) genoten

Van leeftijd(s) genoten

ruimtelijke installatie van Simone Spee
Broer

Broer

stigma over psychose verminderen met korte film
Een klein stukje van bijna alles

Een klein stukje van bijna alles

afstudeerfilm van Felice Smit
Kranen/Gille

Kranen/Gille

strategische visie
Akasha - An Inner Journey

Akasha - An Inner Journey

video-installatie over mystieke ervaring
New Dutch Connections

New Dutch Connections

nieuwe samenwerkingen en maatschappelijke partners
Service à la Russe

Service à la Russe

korte film over eenzaamheid
Document Series | Kristel van Issum

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Vloeistof

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Nishant Bhola | World of Dance

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Een dun plakje marsepein

Een dun plakje marsepein

korte fictiefilm over het loslaten van controle
Oorwurm

Oorwurm

korte fictiefilm over buitenaardse krachten
Theater van de Stad

Theater van de Stad

participatie in programmering De Lievekamp
Hazenjacht

Hazenjacht

korte horrorfilm op het Brabantse platteland
Copper Views

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Superland | Matthijs Bosman

Superland | Matthijs Bosman

openbreken van de voedselketen
Ze zien los!

Ze zien los!

documentaire over eeuwenoude paardenrace
Van Houdoe naar How Do...?

Van Houdoe naar How Do...?

documentaire over Brabanders in de VS
An Evening With Knives

An Evening With Knives

debuutplaat en opvolger
Kempenerpop

Kempenerpop

muziekfestival met aandacht voor lokaal talent
Daan Manneke 80

Daan Manneke 80

festival rond 80ste verjaardag componist
Dageraad

Dageraad

verhalend coming-of-age album
Dokter Kees

Dokter Kees

documentaire over het dilemma van euthanasie
Mama

Mama

documentaire over liefdesangst
Op de grens van mijn eiland

Op de grens van mijn eiland

proloog van een misdaaddrama
Family Stranger

Family Stranger

fotoboek over de gezinnen van gedetineerden
Hopsa Heisasa | Vincent van den Ouden

Hopsa Heisasa | Vincent van den Ouden

magisch realistische film over vluchtelingenproblematiek
STER | Catherina Iosifidis

STER | Catherina Iosifidis

speelse coming-of-age film
Hoi meisje | Jamila Smit

Hoi meisje | Jamila Smit

fantasierijke over realiteit en verbeelding
Gebroken | Sjoerd Damen

Gebroken | Sjoerd Damen

film over het katholieke geloof en familiebanden
Echt Hout | Raffi Shahbaz Nazarian

Echt Hout | Raffi Shahbaz Nazarian

absurde komediesketch over bijgeloof en ontbossing
Luka | Roelie Post

Luka | Roelie Post

kleurrijke film over bindingsangst
Controller | Jesse van der Meulen

Controller | Jesse van der Meulen

filosofische film over depressie en controle
Buoyancy

Buoyancy

(inter)nationaal speelfilmdebuut van Roel Leijten
Anamnesis | Caspar Naaijkens

Anamnesis | Caspar Naaijkens

experimentele scify fashion film
Doloris

Doloris

een surrealistisch universum
De Operateur | Jasper Loos

De Operateur | Jasper Loos

experimentele film over determinisme
Artist in Residence platform Brabant

Artist in Residence platform Brabant

samenwerking tussen Artist in Residence programma's
Envisions

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Het licht & het duister

Het licht & het duister

publicatie over artist-in-residency
Scarlet Stories | Necrologies

Scarlet Stories | Necrologies

debuutalbum opnemen
Vaste locatie The Living Museum

Vaste locatie The Living Museum

crowdfunden richting vaste locatie voor rondreizend collectief
Henny. Ik ben nog niet klaar

Henny. Ik ben nog niet klaar

het zevende boek van Michel Szulc Kryzanowski over Henny
Capella Brabant

Capella Brabant

nieuwe samenwerkingsprojecten en grotere naamsbekendheid
I like school and school likes me

I like school and school likes me

kunstenaar neemt intrek in middelbare school
Heruitgave Design Works

Heruitgave Design Works

open boek over het ontwerpen van arbeid
Debuutalbum Mudita

Debuutalbum Mudita

sereniteit en improvisatie
't Is goed zo

't Is goed zo

documentaire over een waardige dood
Festival Circolo

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Smart Design to Market

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Chassé Cultuurfonds

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Jola Hesselberth

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Marieke Vromans

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Volumetric video | Dutch Rose Media

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Future Cities

Future Cities

verrijken ontwikkeling van mbo'ers
Cor Unum

Cor Unum

professionaliseringslag
Vonk

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Cacao Expo

Cacao Expo

effect inzichtelijk maken van programmering
Theaterwerkplaats Tiuri

Theaterwerkplaats Tiuri

professionele bewegings-theaterwerkplaats
Garden of Resonance

Garden of Resonance

verbinding kunst, wetenschap en techniek
Brabant Menu

Brabant Menu

overbruggen gat tussen professioneel cultuuraanbod en vraag van scholen
Bureau Pees | Peter Dictus

Bureau Pees | Peter Dictus

productiehuis voor sociaal-maatschappelijk amateurtheater
IVC 2.0

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
The Mother of Beauty

The Mother of Beauty

documentaire over de Hollywood definitie van schoonheid
De tijd van je leven

De tijd van je leven

kunstactiviteiten tegen eenzaamheid ouderen
Opera op de Parade

Opera op de Parade

gratis opera van hoge kwaliteit
Concertvleugel voor Paradox

Concertvleugel voor Paradox

aanschaf Steinway B concertvleugel
Dyane Donck

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Urbanlicious, back to the future

Urbanlicious, back to the future

doorgaande leerlijn cultuureducatie voor vmbo
LunaLunaLuna | Kultoer

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
Kings of Colors Festival

Kings of Colors Festival

werken aan een sterk artistiek profiel
pluswhat talentenprogramma | wedowe

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
Studio Nova

Studio Nova

dekking van opstartkosten
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

versteviging van beroepspraktijk
Urban Matterz

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
De Fabriek

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
Wouter Strietman

Wouter Strietman

vermarkten van manuele espressomachine
Miesjel van Gerwen

Miesjel van Gerwen

bijzondere vertoningsruimte realiseren
Roos van Soest

Roos van Soest

verbeterde bedrijfsvoering
De Stilte

De Stilte

overbruggingskrediet voor continuïteit en verbetering bedrijfsvoering
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

hedendaagse kunst verbinden met religieus en cultuurhistorisch erfgoed
De Oude Ambachten

De Oude Ambachten

investering in rijdend theaterdecor
Jan van Duijnhoven

Jan van Duijnhoven

beroepspraktijk naar een hoger niveau tillen
Studio Gebroed

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
L.I.F.E.

L.I.F.E.

lichtgevend interactief frame ervaring
Jenny Ymker

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Beeld | Merk

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
The Design of Spatial Well-being

The Design of Spatial Well-being

onderzoek om ontwerpfilosofie te valideren
Encounter | Joost van Wijmen

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Human Rights Tattoo

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
De Link

De Link

ontwikkeling van producerende rol
Make it - Jazz Festival Tilburg

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
PopMonument on Tour

PopMonument on Tour

schaalvergroting door uitbreiding festivallocaties
N65 als etalage

N65 als etalage

koppel kwekers aan kunstenaars
Museum Jan Cunen

Museum Jan Cunen

art-based learning als educatieve pijler
Muziek uit de toren

Muziek uit de toren

educatief programma rondom de Lambertustoren
Bouwmeester Donck

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
MASS production

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
Rosemary & Garlic

Rosemary & Garlic

doorontwikkeling naar zelfvoorzienende act
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

aandacht voor bijzonder erfgoed in ons straatbeeld
Dansen met de vijand

Dansen met de vijand

reizende expo over Roosje Glaser
Generatie Zuid

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan