Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

Kunst als manier van leren

Een traject voor kunstvakdocenten en leraren om kunst te zien als bron en strategie voor hoe kinderen leren.
Kunst als manier van leren

DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg geeft meer bekendheid aan de betekenis van kunstbeweging De Stijl, die haar wortels in Tilburg had.
DeStijl@Tilburg

Kamerata Zuid

Om de markt voor haar producties te vergroten, zet Kamerata Zuid impulsgelden in om haar organisatie te professionaliseren.
Kamerata Zuid

Vantot | Sunseeker

VANTOT ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen voor innovatieve en dynamische vormen van straatverlichting.
Vantot | Sunseeker

Collision

Traject waarin een kunstenaar wordt begeleid om haar talent in te zetten voor de ontwikkeling van een voortgezet onderwijsproject op het gebied van kunst en technologie.
Collision

Laura de Vos | Body of Art

Met een kennisvoucher ontwikkelt Laura de Vos haar zakelijk leiderschap voor het choreografisch platform Body of Art.
Laura de Vos | Body of Art

Filmeducatiehub Zuid

Samen met het onderwijs en de culturele sector zoveel mogelijk kinderen, jongeren en (aankomende) docenten in Noord-Brabant en Limburg in aanraking brengen met filmeducatie en beeldgeletterdheid.
Filmeducatiehub Zuid

Lieke Anna

Fotograaf Lieke Anna gaat samen met een filmcoach aan de slag met de vertaalslag van een persoonlijk verhaal naar de realisatie van een documentaire.
Lieke Anna

Breda Jazz FestiWall

Muurschildering ter ere van 50 jarig jubileum Breda Jazz Festival.
Breda Jazz FestiWall

Zwermers

Zwermers mikt op een vaste plek in het Nederlandse en internationale theaterfestivalcircuit.
Zwermers

Minoux

Theatergezelschap Minoux werkt met een bijdrage uit de impulsgelden aan de artistieke en zakelijke doorontwikkeling van de organisatie.
Minoux

Coup Cura | Mist

Theatermakerscollectief Coup Cura werkt samen met verslavingszorginstantie Novadic-Kentron, onderdeel van Zorg voor de zaak, om muziek en theater in te zetten voor destigmatisering van verslaving.
Coup Cura | Mist

Angela de Weijer

Angela de Weijer maakt een transitie door van geluidskunstenaar naar componist.
Angela de Weijer

New Order of Fashion

Met een bijdrage uit de impulsgelden is het NOoF LAB gestart. Een plek voor kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden voor circulaire mode-ontwerpers.
New Order of Fashion

Opera Jalanan

Een korte dadaïstische muziekfilm van Arjan Onderdenwijngaard.
Opera Jalanan

Regioprofiel | Publiekswerking

In het streven naar een inclusief aanbod voor iedere Brabander is publiekswerking een goede manier om te werken aan een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker.
Regioprofiel | Publiekswerking

Regioprofiel | Meerjarenregelingen

In 2019–2020 is in BrabantStad-verband gewerkt aan het harmoniseren van de verschillende regelingen voor de professionele kunsten.
Regioprofiel | Meerjarenregelingen

Het nieuwe ritme van Tilburg

Met het fotoboek ‘Het nieuwe ritme van Tilburg’ legt De NWESTIJL@Tilburg de ontwikkeling bloot die Tilburg doormaakte van textielstad naar een moderne stad met een levendig cultuurklimaat.
Het nieuwe ritme van Tilburg

GlasLab Den Bosch

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt GlasLab zich verder als innovatieve werkplaats en expertisecentrum.
GlasLab Den Bosch

Sundaymorning@ekwc

Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot S@ekwc de eigen inkomsten met een geefkring, een winkel, en de verhuur van een multifunctionele ruimte.
Sundaymorning@ekwc

Switch2Move

Switch2Move voert met diverse onderwijsinstellingen onderzoek uit naar de preventieve werking van dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer.
Switch2Move

Jos Klarenbeek

Met behulp van een kennisvoucher gaat textieldesigner Jos Klarenbeek aan de slag met een professionaliseringsslag en het werken aan de zichtbaarheid van zijn praktijk.
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

Met behulp van een kennisvoucher werkt conceptueel designer, Shahar Livne aan het ontwikkelen van een organisatorisch en financieel duurzame beroepspraktijk.
Shahar Livne

Factorium Podiumkunsten | No Joke

Met talentontwikkelingsprogramma NO JOKE vult Factorium een lacune in de Brabantse keten van urban talentontwikkeling.
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Rogier de Nijs

Met muziek zet Rogier de Nijs mensen in beweging voor sociaal-maatschappelijke thema’s. Met een kennisvoucher werkt hij aan de professionalisering van zijn ondernemerschap.
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

Muzikant Jeroen Kant zet een kennisvoucher voor het vergroten van zijn zichtbaarheid en het vinden van een passende boeker.
Jeroen Kant

Nederlandse Breaking League

De Nederlandse Breakdance League is een belangrijk onderdeel van de urban infrastructuur, en werkt aan de doorontwikkeling van haar organisatie.
Nederlandse Breaking League

Manifestations

Manifestations presenteert innovatieve kunstinstallaties van een mix aan makers. Initiatiefnemer Viola van Alphen wil een duurzame samenwerking met potentiële financiers realiseren.
Manifestations

Stoute Schoenen

Met een kennisvoucher werkt Stoute Schoenen aan een ondernemingsplan voor kunstworkshops voor ouderen.
Stoute Schoenen

Oortwolk

Met een kennisvoucher werkt Suzanne van der Horst aan de strategie en positionering van het nieuwe jeugdtheatergezelschap Oortwolk.
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

Met een kennisvoucher ontwikkelt Katinka Versendaal een visie en strategie voor de experimentele food-concepten van The Eatelier.
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

TAC investeert in de ver- en nieuwbouw op het huidige terrein in Eindhoven, en zet een kennisvoucher in om ook haar organisatie te vernieuwen.
Temporary Art Centre

Kasboek

Kunstenaarscollectief Kasboek zet een kennisvoucher in om haar artistieke praktijk te versterken.
Kasboek