Hoe kijken kinderen naar het onderwerp energie? Wat is hun rol in het vormgeven van hun toekomstige leefomgeving? Hoe kunnen we hun verbeelding aan het werk zetten en hun stem hoorbaar maken?

De verbeelding van de stem van kinderen over de energietransitie - trailer

Samenwerking buiten de hokjes

In 4 RES-gebieden (Regionale Energie Strategie) in Brabant gebeurt iets bijzonders in dit project vol ongebruikelijke verbindingen. Pilotlocatie is De Duurzame Polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch, een gebied waar duurzame energieopwekking gepland staat. Twee schoolklassen gaan drie dagen onder begeleiding van Gerda van Puijenbroek (Stichting De Buitenschool), kunstenares Judith Rosema, studenten van het Koning Willem I College en de leerkrachten naar dit gebied. De kinderen worden persoonlijk uitgedaagd zich te verhouden tot het gebied en tot duurzame energie-opwekking. En de weg er naartoe in de huifkar is natuurlijk al een feest op zich!

Samenwerking buiten de hokjes

Aanleiding

Het basisonderwijs wil de burgers van de toekomst voldoende bagage meegeven om actief te participeren in maatschappelijke opgaven (burgerschapsvorming). Scholen geven aan dit in de praktijk lastig vorm te kunnen geven, aangezien dat iets anders vraagt van leraren dan kennisoverdracht vanuit het werken met methodes. Buitenonderwijs en het ontwikkelen van verbondenheid met de natuur, zijn in het huidige onderwijs ook ondergeschoven kindjes.

Ontdekkend leren op locatie en samenwerking met kunstenaars kan hier een krachtige positieve impuls aan geven.

Bekijk de opbrengsten van de pilot op Instagram

Aanleiding
Aanleiding

Rol van Kunstloc

Kunstloc Brabant is partner in dit project vanuit de ondersteuning van betekenisvol cultuuronderwijs en het aanjagen van de inzet van kunstenaars bij maatschappelijke onderwerpen zoals de energietransitie.

Meer weten over de kracht van verbeelding bij burgerschapsvorming?

Neem contact met mij op.