Als cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs ben je de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media houd jij het overzicht over de inhoudelijke, relationele en operationele kwaliteit. In september 2021 is in vier regio's de landelijke pilot training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs gestart, geschikt voor docenten met een coördinerende taak. We kijken terug op een geslaagde pilot. In oktober 2022 zijn we daarom gestart met een nieuwe training. In deze training ga je aan de slag om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger plan te tillen. 

In schooljaar 2023-2024 bieden we de training weer aan. Aanmelden kan hier.

Lees hier de ervaringen van deelnemers aan de pilot

Inhoud en opbouw training

Tijdens deze training werk je vanuit je eigen leervraag aan:  

* Het vergroten van je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie; 
* Het verhogen van eigenaarschap en betrokkenheid bij je collega's, teams en directie; 
* Het vergroten van je netwerk en zicht krijgen op de mogelijkheden van culturele instellingen; 
* Hoe je bij kunt dragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen; 
* Een beleidsplan of ander beroepsproduct voor je eigen school of culturele instelling; 
* Het uitwisselen van ervaringen met andere cursisten; 
* Jouw persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator. 

Na afloop van de training ontvang je het certificaat cultuurcoördinator voortgezet onderwijs van het LKCA, dat je kunt opnemen in je lerarenportfolio. 

De training is opgebouwd uit vier fases:  

Fase 1 – Oriënteren
Hoe ziet de huidige werkpraktijk eruit? Waar kun jij als cultuurcoördinator het verschil maken? 

Fase 2 – Onderzoeken
Welke mogelijkheden heb je om de kwaliteit te verhogen. Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om een effectieve interventie te doen? 

Fase 3 – Uitvoeren
Hoe ga je je plannen uitvoeren en welk effect heeft het uitvoeren van je plannen in de praktijk? 

Fase 4 – Evalueren
Welke inzichten heb je opgedaan in je persoonlijke ontwikkeling en welke volgende stap wil je gaan zetten? 

Trainers

De training wordt gegeven door Imke Donkers en Robin Brugman, die de training in Noord-Brabant ook in 2021-2022 en 2022-2023 hebben gegeven. 

Imke Donkers

Imke studeerde af aan de Fonty's Academie voor Theater als docerend theatermaker. Na haar studie ging zij zich al snel verbinden aan de wereld van jongeren en werd het Voortgezet Onderwijs haar voornaamste werkpraktijk. Ze stond mee aan de wieg van theatergroep PlayBack als actrice en gesprekleider, waar ze nu nog werkt en trainingen geeft aan jongeren, ouders en docenten. Wezenlijk iets betekenen in de ontwikkelingen van jongeren door het inzetten van kunst en cultuur is haar missie. Onderwijs en cultuur verbinden is voor haar de manier om met een open en gelijkwaardige blik te leren en groeien. Imke is ook trainer voor Kunstloc Brabant voor de training cultuur coördinator VO. Daarnaast werkt ze als adviseur cultuureducatie VO voor Erfgoed Brabant.

Imke Donkers

Robin Brugman

Robin speelde al op jonge leeftijd in verschillende theatervoorstellingen. Zijn passie voor spel en doceren leidde tot de keuze voor de opleiding aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Een onderdeel van deze studie was de specialisatie Transculturele Pedagogiek en Culturele Antropologie in Suriname. Vanuit het lesgeven op verschillende basisscholen, kwam hij terecht als docent en adviseur bij Fontys Hogescholen, waar hij de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld in het samenbrengen van kunst en onderwijs op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Robin is mede-eigenaar van de daaruit ontwikkelde Stichting Cultlab – deze stichting is actief in de (Tilburgse) cultuursector. Van 2017 tot en met 2022 was hij ook werkzaam als adviseur Kunsteducatie en Vervolgonderwijs bij Kunstloc Brabant. Robin is door zijn betrokkenheid bij diverse theaterproducties en door zijn werk voor Kunstloc, Cultlab en Fontys goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de kunst- en cultuursector, zowel op amateurniveau als professioneel niveau.

Robin Brugman

Datums Training 2022-2023

De training vindt plaats op de volgende datums, steeds van 19:00 tot 21:30 uur: 

6 oktober 2022 - Lochal - Tilburg 
3 november 2022 - Campus Uden - Uden
8 december 2022 - Noord-Brabants Museum - 's-Hertogenbosch 
12 januari 2023 - Raadzaal van het Mauritshuis - Willemstad 
9 februari 2023 - Natlab - Eindhoven 
16 maart 2023 - Markenhage - Breda
13 april 2023 - Kunstkwartier en Speelhuis - Helmond 
11 mei 2023 - Lochal - Tilburg

Online masterclasses

Daarnaast zullen er facultatieve online masterclasses worden ingericht. Hieronder vind je de data en onderwerpen. Deze masterclasses zijn toegankelijk voor deelnemers uit heel Nederland. 

1 november 2022 - 19:30-21:00 - Online Masterclass 'van schitterend idee naar prachtig plan' door Ben Hekkema van Mocca

7 februari 2023 - 19:30-21:00 - Online Masterclass ‘Verandermanagement’ door Karin Mommers van Frisse Peper

14 februari 2023 - 19:30-21:00 -  Online Masterclass ‘Ontwikkelingen en trends in cultuuronderwijs' door Ronald Kox van LKCA

16 februari 2023 - 19:30-21:00 - Online Masterclass ‘EVI VO’ door Jeffrey en Bas van K&C

7 maart 2023 - 19:30-21:00 - Herhaling Online Masterclass 'van schitterend idee naar prachtig plan' door Ben Hekkema van Mocca

9 maart 2023 - 19:30-21:00 - Online Masterclass ''Samenwerken door middel van co-creatie' door Jillis Verbeek van Cultuur Oost   

Training 2023-2024

De data van de training in schooljaar 2023-2024 zijn:

  • 5 oktober 2023
  • 26 oktober 2023
  • 30 november 2023
  • 25 januari 2024
  • 22 februari 2024
  • 21 maart 2024
  • 18 april 2024
  • 16 mei 2024 - Afsluiting 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in workshopruimte 0.2 in de LocHal in Tilburg. 

Voorafgaand aan de training zullen er (online) intakes gepland worden in september 2023.

Kosten

De kosten voor de training in schooljaar 2023 zijn €1000 (excl. btw) per persoon. De kosten kunnen gefinancierd worden uit het persoonlijk scholingsbudget. Kunstloc Brabant vergoedt in 2023 voor Brabantse deelnemers 40% van de kosten, dat betekent dat Brabantse deelnemers €600 (excl. btw) betalen voor de training. 

Studiebelasting

De studielast van deze training bedraagt ongeveer 40 uur (50% bijeenkomsten – 50% zelfstudie, huiswerk en onderzoek).

Verbinding met De Cultuur Loper

In de training verbinden we de fases en onderliggende theorieën aan De Cultuur Loper; een traject welke het onderwijs meeneemt in een proces om vanuit de eigen ambities de context te kunnen creëren waarin de leerling in de verbinding met kunst en erfgoed tot betekenisgeving komt. Dit traject is ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant, als onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Cultuur Loper is mede tot stand gekomen in co-creatie met lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant. 

Professionalisering Voortgezet Onderwijs

Kunstloc Brabant ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarbij zetten wij ons in voor het verstevigen van de positie van de cultuurcoördinator op de school. Dit doen we door middel van scholings- en netwerkbijeenkomsten voor zowel de cultuurcoördinator, als voor de kunstvakdocenten, educatie medewerkers en de intermediairs die met de scholen samenwerken. 

Kunstloc Brabant organiseert samen met lokale partners de training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs voor Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie over de andere regio's op de website van het LKCA.  

Meer weten over deze training?

Neem contact met mij op.