Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Hoe betrek je als documentairefestival kinderen en jongeren? Hoe maak je aanbod waarbij je hen in aanraking laat komen met kunst en cultuur?  Documentairefestival Beholders deelt in dit inspiratie-artikel hun tips en ervaringen.

Kinderen en jongeren helpen hun persoonlijkheid te vormen door de aanraking met kunst en cultuur. Dat is wat cultuureducatie volgens documentairefestival Beholders; documentary dialogues zou moeten doen. Niet voor niets zet Beholders in op educatie met een uitgebreid programma voor scholieren en studenten. Dit jaar komt er bovendien voor het eerst ook een educatieprogramma voor het basisonderwijs.

Geschreven door: Maartje van Roessel

Impact vergroten

“Bij Beholders bieden we bezoekers graag een gezonde dosis blikverruiming”, vertelt Ellen Kooijmans van Beholders. “Naar aanleiding van onze documentaires gaan ze met elkaar in gesprek. Ze delen ervaringen, er worden verschillende perspectieven belicht en gedachten uitgewisseld. Met het educatieprogramma willen we de impact van ons festival vergroten. We willen niet alleen volwassenen aan het denken zetten, maar juist ook jongvolwassenen, jongeren en kinderen. De documentaires en bijpassende werkvormen dagen de leerlingen uit om na te denken over wat ze hebben gezien. Wat vind ik daarvan? Hoe is dat voor mij? Hoe is dat voor iemand anders? De afgelopen jaren hadden we al educatieprogramma’s voor scholieren van het middelbaar onderwijs en studenten van de hogeschool. Dit jaar nemen voor het eerst ook basisschoolleerlingen deel. Educatie speelt op die manier een steeds grotere rol binnen ons festival.”

“Na afloop van het educatieprogramma van vorig jaar sprak ik een moeder van een meisje dat aanwezig was geweest bij de film De Dansende Man”, vervolgt Ellen Kooijmans. “Dat meisje had heel bewust gekozen voor die documentaire. Haar moeder vertelde me hoe fijn haar dochter het had gevonden. Ze noemde daarbij vooral ook het gesprek dat na afloop ontstond met andere leerlingen, over schaamte, durven en angst. Dat leerlingen daarmee thuiskomen, dat het ze nieuwe inzichten geeft, het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn of dat er meer begrip ontstaat voor een andere kijk op dingen: ik vind het geweldig dat we daar als festival een steentje aan bij kunnen dragen!”

“De documentaires en bijpassende werkvormen dagen leerlingen uit om na te denken over wat ze hebben gezien. Wat vind ik daarvan? En hoe is dat voor iemand anders?”

Nauwe samenwerking met culturele partners

Het educatieprogramma van Beholders wordt in nauwe samenwerking met partners uit het vakgebied ontwikkeld. Zo zijn Cultuurkade Meierijstad, Phoenix Cultuur, verschillende makers en de scholen en onderwijsinstellingen betrokken. “Cultuureducatie gaat niet alleen over leren dansen of schilderen, het gaat over het vormen van je persoonlijkheid”, zegt Ilona van den Koedijk van Cultuurkade. “Kunst, of in dit geval documentaire, is een medium om bij jezelf te komen. En omdat je met elkaar in gesprek gaat, leer je óók iets over de ander. En over de wereld. Je verruimt je perspectief, je leert je in een ander verplaatsen.”

Nauwe samenwerking met culturele partners

Vragen stellen

Wat zou jij willen proberen dat je eigenlijk niet durft? Denk je dat het nog goed gaat komen met het klimaat? Waar wil jij voor vechten; wat stimuleert jou om er 100% voor te gaan? Zit jij dagelijks meer dan 3 uur op social media? Strijd jij ook ergens voor terwijl je ouders daar anders over denken? Het zijn slechts enkele van de vele vragen tijdens het educatieprogramma van Beholders 2022 aan bod kwamen. 

“Het gaat er niet om dat er antwoorden gegeven worden”, zegt Martijn Winkler daarover. Hij was met zijn documentaire #Tagged vorig jaar aanwezig tijdens het educatieprogramma van Beholders voor middelbare scholieren. “#Tagged gaat over de haat-liefdeverhouding van mensen met hun telefoon. Ik wil met deze film geen antwoorden geven. Ik wil alleen de vraag stellen: vinden we dit oké? 

Sommige dingen in onze maatschappij zijn zo alomtegenwoordig dat we vergeten dat we er ook vragen bij kunnen stellen. Cultuur helpt daarbij. Cultuur kan je wakker maken. In dit geval geeft mijn documentaire een gerichte prikkel om met elkaar te praten. Het bredere maatschappelijke thema betrek je op jezelf. Door dit soort gesprekken te voeren met leerlingen, landt er ergens iets. Zij zijn de volwassenen van de toekomst. Voor ons als volwassenen is dat belangrijk, maar zij groeien nú op met deze technologie, vooral voor hén is dit heel erg relevant.”

Non-stop kijken en luisteren

Ook Jamie Bongers, docente Maatschappijleer op het Zwijsen College in Veghel, is enthousiast. Zij was tijdens het educatieprogramma van Beholders 2022 met een groep leerlingen bij de documentaire Candy, A Skater’s Mind. Een film over Europa's beste vrouwelijke skateboarder Candy Jacobs en haar voorbereidingen op de Olympische Spelen. Naar aanleiding van de film en onder begeleiding van een moderator gingen de leerlingen in gesprek met de maker Ruud Lenssen en met elkaar. Vervolgens gingen ze aan de slag met een opdracht: ze moesten zichzelf tekenen. Niet op basis van hun uiterlijk, maar op basis van hun interesses, hobby’s en passies. 

 

Non-stop kijken en luisteren

“Zowel ik als mijn leerlingen waren blij verrast door de opzet van het programma”, vertelt Jamie Bongers. “Mijn leerlingen hebben non-stop een uur gekeken en geluisterd: ik heb geen telefoon gezien en niemand kletste. Wat ik zou willen dat ze hiervan opsteken, is dat het mogelijk is om iets te bereiken, als je maar wil. De passie van Candy voor skateboarden maakte iets bij hen los. En de bijbehorende opdracht heeft ze vervolgens écht aan het denken gezet, dus ik denk zeker dat er iets is gevallen bij ze. Het maakt ze bewust en daagt hen uit om zichzelf de vraag te stellen: wat wil ík eigenlijk bereiken?”

“Sommige dingen in onze maatschappij zijn zo alomtegenwoordig dat we vergeten dat we er ook vragen bij kunnen stellen. Cultuur helpt daarbij. Cultuur kan je wakker maken.”

Terry Emons, Cultuurcoördinator op het Fioretti College in Veghel, was vanaf het begin betrokken bij het educatieprogramma van Beholders. “Mits goed uitgevoerd, is dit waanzinnig waardevol”, vindt hij. “Ik heb al zó veel mooie dingen gezien gebeuren. Zo werd in 2021 binnen het programma de documentaire ‘Shadow Game’ vertoond, waarin tienervluchtelingen worden gevolgd op hun reis dwars door Europa. Een paar dagen na die voorstelling kwam er op school een jongen naar mij toe: ‘Meneer, we hebben nu die documentaire gezien, maar weet je wel dat dat op de grens van Polen en Wit-Rusland nú, op dit moment, gebeurt? Daar zitten nu ook mensen vast!’ Toen wist ik: hier is iets gebeurd, er is bewustwording gekomen van dit thema. En als hij dit nu opmerkt en het zegt, dan zijn er zéker ook meer leerlingen die dit ook zo hebben ervaren. En dat is winst. 

Want het gaat bij deze jongeren om de ervaring. Ze hebben het ervaren, ze hebben het erover, met elkaar, of thuis, of ze hebben het er niet over, maar zien iets op het journaal… en dat linken ze aan zo’n ervaring. Dat is echt een leermoment. Bovendien hadden de meeste van mijn leerlingen voordat ze naar Beholders kwamen nog nooit écht naar een documentaire gekeken. En als je nooit met iets in aanraking bent geweest, dan wéét je ook niet of je het mooi vindt. Door er daarna ook nog over te praten, kun je erachter komen: wat precies vond je dan leuk? En dan kun je vervolgens op zoek naar vergelijkbare ervaringen, die je ook leuk vindt. Zo kun je je wereld gaan verbreden.”

Beholders

Beholders; documentary dialogues vindt dit jaar plaats van 4 t/m 8 oktober op verschillende locaties in Meierijstad (Schijndel, Veghel, Sint-Oedenrode). 

Het educatieprogramma van Beholders is van 2 t/m 6 oktober, dit jaar zit het programma volgeboekt dus is het niet meer mogelijk om deel te nemen. 

Wil je als school eventueel volgend jaar aanhaken, neem dan contact op met info@beholders.nl, t.a.v. Ellen Kooijmans. 

Beholders festival

Maartje van Roessel

Tekstschrijver bij Beholders

cultuureducatie

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs start voor vierde keer

In gesprek met trainer Imke Donkers en oud-deelnemers over de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs.

16 mei 2024
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs start voor vierde keer

Cultuureducatie onmisbaar in het middelbaar onderwijs

Cultuurcoördinator Sanne van Bussel en intermediair Aart van Stiphout over cultuureducatie op de middelbare school.

19 maart 2024
Cultuureducatie onmisbaar in het middelbaar onderwijs

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Een gesprek tussen Kees de Heer, statenlid van CDA in Noord-Brabant en cultuurcoach Leonie Oomen.

8 februari 2024
Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Cultuureducatie helpt je te ontdekken wie je bent

Cultuurcoördinator Janneke Vanhouten en intermediair Mirte Oostrom vertellen over de kansen die CmK biedt.

3 februari 2024
Cultuureducatie helpt je te ontdekken wie je bent

Monitor cultuureducatie 2024

In 2024 meten we voor de tweede keer de opbrengsten van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 3.

31 januari 2024
Monitor cultuureducatie 2024

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

‘Je ziet kinderen echt groeien van goed cultuuronderwijs’

Een intermediair cultuureducatie en betrokkenen vertellen over het belang van cultuuronderwijs op scholen.

12 december 2023
‘Je ziet kinderen echt groeien van goed cultuuronderwijs’

Wicked Theaterlessen

Hoe kunnen theaterdocenten hun praktijk doorlopend relevant houden en vernieuwen?

30 oktober 2023
Wicked Theaterlessen

Blog | Hoe betrek je jongeren bij een documentairefestival?

We vroegen Maartje van Roessel een blog te schrijven over hoe ze bij Documentairefestival Beholders jongeren betrekken.

22 september 2023
Blog | Hoe betrek je jongeren bij een documentairefestival?

8 redenen om te investeren in cultuureducatie (en wat zijn de gevolgen als je dat níet doet?)

In dit artikel geven we je acht belangrijke redenen om lokaal te investeren in cultuureducatie

20 september 2023
8 redenen om te investeren in cultuureducatie (en wat zijn de gevolgen als je dat níet doet?)

Cultuureducatie met Kwaliteit 4

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de weg naar CmK4. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.

31 augustus 2023
Cultuureducatie met Kwaliteit 4

Wat is STEAM onderwijs?

Wetenschap, techniek en kunst komen in STEAM onderwijs bij elkaar. Door kunst vakoverstijgend in te zetten wordt het draagvlak voor cultuureducatie vergroot.

26 mei 2023
Wat is STEAM onderwijs?

Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

De monitor Cultuureducatie met Kwaliteit in Brabant laat een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren zien.

26 mei 2023
Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

Monitor Cultuureducatie 2022

Een onderzoek onder aanbieders, intermediairs en scholen over de voortgang binnen de CmK3-regeling

1 mei 2023
Monitor Cultuureducatie 2022

Financiering voor cultuureducatie in het onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er voor financiering van cultuureducatie binnen het onderwijs?

11 april 2023
Financiering voor cultuureducatie in het onderwijs

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Hoe kan een middelbare school profiteren van opgedane bagage op gebied van cultuureducatie? Met intermediairs en docenten ontwikkelen we werkbladen voor een soepele overgang.

9 december 2022
Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Meetinstrument Evi nu ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Het instrument helpt vo-scholen gericht te werken aan steviger cultuuronderwijs.

7 december 2022
Meetinstrument Evi nu ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Wat is de opbrengst na twee jaar samenwerking op de thema’s professionalisering, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid?

17 oktober 2022
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

In het najaar van 2024 start de vierde editie van de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant.

7 juni 2022
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

Hoe maak je van cultuur een vast onderdeel in het onderwijs?

Een training voor cultuurcoördinatoren biedt houvast.

3 juni 2022
Hoe maak je van cultuur een vast onderdeel in het onderwijs?

Curriculumvernieuwing binnen cultuureducatie

Om voor te sorteren op de curriculumvernieuwing willen we tot een gezamenlijke taal komen. Daarom geven we inzicht in de relatie tussen het landelijke curriculum en de twee Brabantse instrumenten: De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast.

11 mei 2022
Curriculumvernieuwing binnen cultuureducatie

Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO

Wat zijn de wensen en waar valt er nog winst te behalen?

15 april 2022
Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO

Tips voor het vormgeven van een leergemeenschap

Hoe geef je leren vorm binnen een netwerk?

11 april 2022
Tips voor het vormgeven van een leergemeenschap

Cultuureducatie en persoonsvorming

Onderzoeksruimte voor kunstvakdocenten, trainers, co-teachers educatoren en cultuurcoordinatoren uit het onderwijs om de verbinding tussen persoonsvorming en de waarden van cultuureducatie te onderzoeken.

8 maart 2022
Cultuureducatie en persoonsvorming

Nieuwe Canons

Professionaliseringstraject naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs

28 februari 2022
Nieuwe Canons

Eerste stappen gezet naar verandering in het voortgezet onderwijs

Cultuurcoördinatoren werken samen met een collega aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs.

31 januari 2022
Eerste stappen gezet naar verandering in het voortgezet onderwijs

Collision

Traject waarin een kunstenaar wordt begeleid om haar talent in te zetten voor de ontwikkeling van een voortgezet onderwijsproject op het gebied van kunst en technologie.

28 december 2021
Collision

Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Door corona staan sectoren op hun kop, dus ook de kunst- en cultuursector. Wat betekent dat voor onderwijs, culturele instellingen en beleidsmakers?

20 december 2021
Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Kansengelijkheid en CmK3

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen, zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.

13 december 2021
Kansengelijkheid en CmK3

De kansen van Cultuureducatie met Kwaliteit voor het voortgezet onderwijs

De nieuwe periode van de CmK-regeling biedt vo-scholen financiële ruimte om hun cultuureducatie naar een hoger plan te tillen.

10 december 2021
De kansen van Cultuureducatie met Kwaliteit voor het voortgezet onderwijs

Cultuureducatie en kansengelijkheid

Welke rol kan kunst spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid? En wat kan cultuureducatie daarin betekenen?

9 december 2021
Cultuureducatie en kansengelijkheid

Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

De term 'sociale pijn' bleef na de lezing van Karim Amghar nazingen in het hoofd van Esther Leenders. Ze ging op onderzoek uit.

9 december 2021
Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021
Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021
Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

20 inspirerende aanvragen om cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren.

29 april 2021
Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

Hoe werk je succesvol samen met het voortgezet onderwijs?

Zet met dit kennisdossier de eerste stappen naar een succesvolle samenwerking met het voortgezet onderwijs.

14 april 2021
Hoe werk je succesvol samen met het voortgezet onderwijs?

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021
7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Persoonsvorming als aanleiding voor betekenisvolle cultuureducatie.

13 november 2020
Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020
Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Over drempels in onze nieuwe werkelijkheid en een constructieve blik op de toekomst van cultuureducatie.

22 oktober 2020
Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020
Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Kunst op Brabantse scholen: ‘Meer dan een leuk uitje’

Drie intermediairs delen hun ervaringen en goede voorbeelden van kunsteducatie in Brabant.

10 september 2020
Kunst op Brabantse scholen: ‘Meer dan een leuk uitje’

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Lang leve de vragenstellers

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020
Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020
Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

CLICK.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed is onmisbaar in de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis krijgt voor de kinderen in onze provincie?

10 maart 2020
CLICK.

Kunstvakdocenten

Kunstvakdocenten in het voortgezet onderwijs delen online hun kennis, tips, vacatures, oproepen en inspiratie.

2 maart 2020
Kunstvakdocenten

Geef kunst & technologie een plek in het cultuuronderwijs

Hoe zet je kunst & technologie in voor betekenisvol cultuuronderwijs? Ontdek de doorlopende leerlijn kunst & technologie.

23 november 2019
Geef kunst & technologie een plek in het cultuuronderwijs

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019
Scouten van voorstellingen

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019
Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017
'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Cultuureducatie 2.0: een tentoonstelling maak je lekker zelf!

Zet bij elkaar: elf leerlingen als curator van een tentoonstelling.

24 januari 2017
Cultuureducatie 2.0: een tentoonstelling maak je lekker zelf!

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie.

25 november 2016
Netwerk lokale intermediairs

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

21 november 2016
De Cultuur Loper

Ook in het bedrijfsleven zijn narren nodig

'Kunstvakken in het voortgezet onderwijs: wat hebben leerlingen daar nu aan?'

30 augustus 2016
Ook in het bedrijfsleven zijn narren nodig